Laatste nieuws
Sophie Broersen
2 minuten leestijd
Nieuws

LHV in beroep tegen hoge boete NMa

4 reacties

De NMa heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging een boete opgelegd van 7.719.000 euro, omdat zij haar leden zou adviseren een vestigingsbeleid te voeren.

Twee medewerkers van de LHV, die volgens de mededingingsautoriteit leidinggaven aan dit beleid, hebben persoonlijke boetes van 50.000 en 25.000 euro opgelegd gekregen. De LHV gaat in hoger beroep tegen de boetes.

De LHV is verbijsterd over het besluit, zo laat een woordvoerder weten: ‘We herkennen ons niet in de onderbouwing die de NMA bij dit besluit aan ons heeft voorgelegd. We zijn het totaal niet eens met de conclusies, wij hebben de Mededingingswet niet overtreden.’ De LHV wil op dit moment niet nader ingaan op de zaak.

De NMa vindt de hoge boete gerechtvaardigd vanwege de ernst en de duur van de overtreding, laat woordvoerder Barbara van der Rest-Roest weten: ‘Al sinds mei 2008 heeft de LHV aanbevelingen gedaan aan huisartsen over vestigingsbeleid, en die zijn niet ingetrokken.’ Een dwangsom is opgelegd, waardoor de LHV aan haar leden moet laten weten dat het advies is ingetrokken.

Volgens de NMa-woordvoerder is het onderzoek gestart naar aanleiding van klachten van huisartsen die het moeilijk of onmogelijk werd gemaakt zich in een bepaald gebied te vestigen. De LHV zou aan huisartsen adviseren om gezamenlijk te bepalen of er ruimte is voor een nieuwe huisarts in een gebied. Zo nee, dan zou die er niet komen. Zo ja, dan worden sollicitatiegesprekken gevoerd. Bij een negatieve uitkomst zou de nieuwe huisarts uitgesloten worden van deelname aan samenwerkingsverbanden waarbinnen bijvoorbeeld waarneming en scholing zijn geregeld. Daarmee wordt het voor een nieuwe huisarts praktisch onmogelijk om zich te vestigen. Van der Rest: ‘Dat beperkt de ondernemingsvrijheid van huisartsen en de keuzevrijheid van patiënten.’

In april 2010 deed de NMa een inval bij de LHV. Toen waren naast het vestigingsbeleid ook onderlinge afspraken over verdelen van patiënten onderwerp van onderzoek. Dat laatste speelt geen rol bij de boete die is opgelegd.

Sophie Broersen


Eerdere berichtgeving in Medisch Contact over dit onderwerp:


Reactie LHV:


Meer in het dossier NMa »»

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws LHV
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • B.E. Boon

  huisarts Heelsum,

  Huisartsen worden gedwongen als ondernemers te werken

  Minister Schippers, de NZa en de NMa dwingen huisartsen de zorg als markt te zien. De LHV is monddood gemaakt, is geen belangenvereniging meer. Er mag niet meer centraal worden onderhandeld of ge...adviseerd.
  Dit betekent ook stop de Avond-, Nacht-, Weekendzorg. Ga eerst onderhandelen voor marktconforme voorwaarden zoals een ondernemer dat doet. Verwijs handelingen waarbij de tijdinvestering niet in balans is met de vergoeding. Sluit niet aan op LSP zolang nut niet is aangetoond en kostenvergoeding voor nieuwe aansluiting en abonnement niet geregeld is.

 • Iddo de Ruiter

  huisarts, Maarssen

  Marktwerking in de zorg;overheid toont zich onbetrouwbare partner

  Albert Heijn en een huisartsengroep bevinden zich in plaats A . Als de Jumbo en een nieuwe huisarts zich hier willen vestigen kunnen en mogen Albert Heijn en de huisartsengroep dat ...niet verhinderen.

  Als Jumbo vervolgens wil samenwerken met Albert Heijn kan Jumbo Albert Heijn daartoe niet dwingen. Als Albert Heijn dat niet wil ,om haar moverende redenen, zal de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) Albert Heijn niet beboeten.

  Als de nieuwe huisarts wil samenwerken met de bestaande huisartsengroep mag deze groep daar van de NMA geen belemmeringen tegen opwerpen. Ook niet als deze groep inschat dat de kwaliteit van de waarneming (en daarmee de kwaliteit van haar zorg ) onder deze nieuwe samenwerking zal lijden. Blijkbaar mag de huisarts van de NMA geen eisen stellen aan de kwaliteit van de samenwerking waartoe de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) hem nu juist verplicht.

  Nadat de Minister de huisartsen beboette met bijna 100 miljoen euro omdat zij, naast hun gewone aanbod, zorg uit het ziekenhuis haalden tegen huisartsen prijzen ( zoals de overheid hen gevraagd had en wilde bereiken met de wet marktordening gezondheidszorg ) , beboet nu de NMA de huisarts met bijna 8 miljoen euro omdat de huisarts daarnaast handelt naar de wet BIG.

  Als het gaat om marktwerking in de zorg is de overheid de weg kwijt en toont ze zich een onbetrouwbare partner.

  De koepel van patiëntenorganisaties NPCF (die de marktwerking in de zorg altijd toegejuicht heeft ) geeft bij monde van haar directeur Wilma Wind aan te willen praten over de (grenzen) van de marktwerking in de zorg.
  Dit lijkt me een goed idee. Mogelijk kunnen de NMA en de minister daarbij aanschuiven.

 • M.R. Mantingh

  Huisarts, Zuidlaren

  Waar Hoogervorst al geen hoge ogen gooide werd de ingeslagen weg voortgezet door Klink. Miljoenen werden met vaccinatieprogramma's over de balk gegooid, maar geen haan heeft er ooit naar gekraaid. Erger kon het niet, dacht men. Met Schippers aan het ...roer lijkt de koers naar beneden echter definitief te zijn ingezet. Zelden heb ik een minister zoveel onzin horen verkondigen en zelden heb ik een schoenmaker zo ver van, in dit geval, haar leest gezien. Verzandend in algemeenheden, het kaf niet van het koren kunnen scheiden en bovenal 'penny wise, pound foolish'. Met uitspraken als 'ik moet het geld toch ergens vandaan halen', doelend op de bezuinigingen binnen de huisartsenzorg, verlies je eenvoudig alle geloofwaardigheid. Het devies van minister Schippers lijkt: eerst doen, dan denken. Hoe ver zouden de kosten de pan uit zijn gerezen als er niets uit de tweede lijn naar de eerste was gehaald? Eerst moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er aan te pas komen om verder gezichtverlies te voorkomen. Dat laatste lukte niet, dus nu wordt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor uw karretje gespannen. Als u het zelf niet voor elkaar krijgt roept u uw grote broer om een nergens op gebaseerd buitenproportioneel hoge boete op te leggen aan de Landelijke Huisartsvereniging (LHV). Wat laat u zich kennen, ministertje Schippers.

 • webredactie

  webredactie

  De NMa heeft de huisartsenbranche eenzijdig tot vrije markt verklaard en nu de LHV een boete opgelegd wegens overtreden van de NMa-regels.
  Deze boete bedraagt maar liefst 7,7 miljoen euro, ofwel 1100 euro per normpraktijk.
  Twee kanttekeningen zijn hi...erbij zeker op hun plaats:
  1. Werken met opgelegde NZa-tarieven en een budgetplafond met gedwongen terugbetalingen is geen vrije markt. De LHV stapt terecht naar de rechter.
  2. De LHV is onze vakbond/belangenbehartiger maar moet dus zijn mond houden. Onze officiële huisartsenorganisatie wordt zodoende min of meer onthoofd en dat is een stuk gemakkelijker voor minister Schippers.

  Kennelijk moeten de huisartsen de dwangbuis in, zodat het voorgenomen ministeriële huisartsenbeleid ongehinderd kan doorgaan.
  Maar bijna alle huisartsen beoordelen dit ministeriële beleid als slecht voor de huisartsengeneeskunde, uitmondend in desintegratie van die nu nog prima functionerende eerste lijn.

  Ik krijg een steeds viezere smaak in de mond.

  Wil Bosboom, De Meern

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.