Laatste nieuws
Nieuws

‘Kleine ziekenhuizen doen het goed, maar schijn bedriegt’

4 reacties

Kleinere ziekenhuizen zijn het in 2017 beter gaan doen en gezamenlijk deden alle algemene ziekenhuizen het iets beter dan het jaar ervoor. Maar ‘schijn bedriegt’, want twee kleine ziekenhuizen – MC Slotervaart en Ziekenhuis Amstelland – hebben hun jaarcijfers over 2017 nog helemaal niet gedeponeerd en hun resultaten zouden de gemiddelden wel eens flink naar beneden kunnen halen.

Dat concludeert advies- en accountancybureau BDO naar aanleiding van zijn jaarlijkse vergelijking van de financiële staat van algemene ziekenhuizen, waarin de ziekenhuizen een rapportcijfer krijgen. veertien van de zesenzestig ziekenhuizen scoren een onvoldoende over 2017, terwijl dat er in 2016 vijftien waren. Amstelland en MC Slotervaart worden daarbij niet meegeteld; van MC Slotervaart werd dinsdag duidelijk dat een faillissement dreigt. De IJsselmeerziekenhuizen, net als MC Slotervaart onderdeel van de MC Groep en in dezelfde penibele situatie, staat op de op een-na-laagste plaats in de lijst van BDO en scoort een 2. Alleen het Limburgse fusieziekenhuis Zuyderland staat nog lager in de lijst. Ziekenhuisgroep Twente, Medisch Spectrum Twente, LangeLand Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum scoren allemaal een 3. Treant Ziekenhuiszorg, Maasziekenhuis Pantein, Zaans Medisch Centrum, HagaZiekenhuis en Alrijne Ziekenhuis scoren een 4. De snelste daler is Tergooi, die in een jaar tijd achtendertig plaatsen daalde; van een score van 10 in 2016 naar een 6 in 2017. Overigens scoren veertien ziekenhuizen over 2017 een 10, terwijl dat er in 2016 elf waren. Het OLVG maakte de snelste sprong van een 7 in 2016 naar een 10 in 2017.

BDO wijst erop dat het rendement van alle ziekenhuizen samen over 2017 1,2 procent bedraagt, tegenover 1,6 procent in 2016. Weer lijken de kleine ziekenhuizen het hier bedrieglijk beter te doen met een rendement van 2,4 procent. De winstmarges zijn voor alle ziekenhuizen samen sinds 2013 gedaald van 2,7 tot 1,2 procent in 2017.  Deze ‘verdamping’ is volgens BDO geen verrassing, omdat er beperkte ruimte voor groei is afgesproken in de hoofdlijnenakkoorden van de afgelopen jaren. En de druk op het rendement zal nog groter worden, doordat er in de hoofdlijnenakkoorden voor 2019-2022 een nog beperktere groeiruimte is afgesproken. Dit zal, zeker voor ziekenhuizen die nu al in financiële problemen zitten, mogelijke faillissementsscenario’s alleen nog maar realistischer maken.

BDO vindt dat ziekenhuizen een andere weg op moeten gaan met hun businessmodel, bijvoorbeeld door het versterken van de samenwerking met de eerste en anderhalve lijn en met ouderenzorgorganisaties. Ook is innovatie nodig, met behulp van het bedrijfsleven. Er zijn, stelt BDO, meer private investeerders geïnteresseerd in de zorgketen, terwijl banken juist steeds minder bereid zijn leningen te verstrekken. Maar daar hoort wat BDO betreft ook een marktconforme zakelijke vergoeding in de vorm van rendement bij, terwijl ‘de huidige regelgeving stevige onevenwichtigheden kent ten aanzien van het uitkeren van rendementen’, aldus BDO.

Vrijgevestigd medisch specialisten zijn er trouwens gemiddeld op achteruitgegaan in 2017. Het gemiddelde honorarium van een vrijgevestigd medisch specialist was in 2016 nog 305.000 euro, terwijl dit in 2017 295.000 euro bedroeg. Over het salaris van de specialisten in loondienst is in de jaarrekeningen over 2017 geen informatie opgenomen.

Lees ook:

Nieuws financiën faillissement
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Geen fijn bericht uit Noord Oost Nederland. Verwijzend naar reactie van oud huisarts Reenders. Dat geeft te denken ! Ik hoop dat ze op VWS/IGZ deze reactie ook lezen én meenemen in de beoordeling van het Grote Plaatje van de toestand in de (ziekenhui...s)wereld.

 • k.reenders

  huisarts np en lid Raad van Toezicht Bethesda en na fusie ook tot medio 2012 van Emmen,. , hoogeveen

  Sinds 2013 zijn de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal gefuseerd.
  Al vele jaren leiden deze gefuseerde ziekenhuizen verlies (in 2017 5 miljoen) maar dat wordt gecompenseerd door de even grote winst die de ongeveer 20 zorginstellingen van... Treant maken. Daarnaast blijkt de kwaliteit van zorg in de 3 Treant ziekenhuizen al vele jaren de laagste van de 44 kleinere ziekenhuizen . Sinds de fusie tussen Emmen en Hoogeveen in 2010 vertrekt komende week de zesde voorzitter van de Raad van Bestuur. De komende tijd wordt het bestuur gevormd door 2 specialisten (een chirurg en een anesthesist) die nu als CMO's maar voorheen vanaf 2012 als leidende stafvoorzitters volledig verantwoordelijk zijn voor deze slechte resultaten. Hoe is het mogelijk dat de chirurgen hun eerste lustrum binnen Treant luidruchtig vieren op het moment dat Hoogeveen en Stadskanaal hun afdelingen obstetrie moeten sluiten. En het wrange is dat de 3 kinderartsen in Emmen vanaf december 2017 hun werk 9 maanden staakten zonder dat de raad van bestuur ingreep..Er zouden geen kinderartsen te vinden zijn voor Emmen. Maar in veel andere ziekenhuizen in de omgeving zijn ze wel werkzaam.
  Intussen is de vacature van de voorzitter van de Raad van Toezicht na het vertrek van Bas Eenhoorn medio 2017 na een conflict met bestuursvoorzitter Carla van der Wiel nog steeds niet opgevuld. Intussen is er al jaren in Hoogeveen en nu ook in Stadskanaal onrust en onvrede over de gang van zaken waarbij de numerieke meerderheid van Emmeraren in de te vormen maatschappen de balans steeds doet doorslaan naar Emmen bij de concentratie van zorg. Daardoor kalft de adherentie voor Treant de laatste jaren al meer af en stemmen de mensen in Stadskanaal en Hoogeveen met hun voeten door naar beter bereikbare ziekenhuizen te gaan met goede kwaliteit. Wanneer grijpt een inspectie of minister eindelijk in bij Treant? Of treft ons hetzelfde lot als de inwoners van Flevoland ?


 • Peters

  Anesthesioloog, Hengelo

  De winst moet naar de orgverzekeraars...we boffen maar in Nederland dat deze club het zo goed met de zorg en alle mensen voor heeft...

 • Anna Bartels

  Neuroloog, Haren

  Jammer dat zo’n adviesbureau zo goed betaald wordt, van geld wat nodig is in de zorg zelf. Er wordt zelfs aangegeven dat er weinig rendement te behalen valt, omdat er beperkte groei mag zijn. Waarom zou er überhaupt winst gemaakt moeten worden die ui...tgekeerd moet worden aan mensen die geen hand uitsteken op de werkvloer. Dat wordt geen gezondheidswinst in deze branche.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.