Laatste nieuws
Nieuws

‘Kabinet te afhankelijk door zorgakkoorden’

2 reacties

Het kabinet moet zijn eigen zorgbeleid bepalen, en zich niet te afhankelijk maken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars door het overleg over de inhoud van zorgakkoorden. Dat zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot van Maastricht University in de aanloop naar nieuwe bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden.

In het regeerakkoord is opgenomen dat er wat het kabinet betreft nieuwe hoofdlijnenakkoorden komen voor medisch-specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging, voor de periode 2019-2022. Op dit moment voeren de VWS-bewindslieden daar gesprekken over met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, die ertoe moeten leiden dat er 1,9 miljard euro minder aan zorg wordt uitgegeven dan zonder zo’n akkoord naar verwachting zal worden gespendeerd deze kabinetsperiode.

Groot was maandag een van de genodigden voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over de akkoorden. De hoogleraar stelde dat deze inmiddels ‘een mythische status’ hebben gekregen. Hij vindt dat de overheid er wel baat bij heeft, maar zich moet beperken tot financiële afspraken. ‘Het kabinet maakt zijn beleid nu wel heel erg afhankelijk van overeenstemming met het veld. Deze bewindslieden moeten hun eigen beleid maken, integraal, in plaats van allerlei deelakkoordjes te sluiten. En dat beleid moeten ze voorleggen aan de Kamer.’

Onder voormalig VWS-minister Edith Schippers werden de eerste meerjarige akkoorden gesloten, die voorjaar 2018 met een jaar werden verlengd in afwachting van nieuwe overeenkomsten onder een nieuw kabinet. De discussie over deze opvolgers spitst zich inmiddels toe op de vraag welke vorm deze moeten krijgen. In de eerste akkoorden lag de nadruk op de beheersing van de kosten. Vanuit met name zorgaanbieders klinkt nu de roep om meer gedetailleerde akkoorden die vastleggen dat de zorg inhoudelijk ook verbetert, met een verplichting op naleving van gemaakte afspraken. Ook gaan er stemmen op om niet verschillende sectorale akkoorden te sluiten, maar een overkoepelend, om te bewerkstelligen dat zorgaanbieders meer samenwerken.

Zorgverzekeraars pleiten ervoor de akkoorden juist op hoofdlijnen te houden. Zij zijn bang dat de gedetailleerde akkoorden hen in de weg staan bij het maken van regionale afspraken. Hoogleraar Groot, die dus pleit voor een beperking tot financiële kaders, merkte nog op dat het kabinet voor kostenbeheersing niet zozeer naar curatieve zorg moet kijken, maar naar langdurige zorg en ggz. Volgens de hoogleraar geeft Nederland daar relatief veel geld aan uit, en niet zozeer aan curatieve zorg.

Lees ook:

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Natuurlijk is geld belangrijk, maar als we ons blindstaren op alleen kosten, zonder dat we fundamenteel kijken naar waar kosten door ontstaan, dan blijft het dweilen met de kraan open. Een niet onbelangrijk deel van Nederland raakt burn-out kunnen we... lezen. Wat voor gevolgen heeft dat? Het vergt meer van de GGZ, maar chronische stress leidt tot hart en vaat lijden en neurologische vaatproblemen. Deze mensen hebben behandeling nodig, maar kunnen we niet beter de stress bestrijden? Wat dacht u van de gevolgen van het afbouwen van de Sociale Werkvoorziening, zwakke medelanders die nu thuis zitten te vereenzamen en psychisch afglijden. Het geeft onnodige consumptie van zorg. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een onderzoek naar de zorgkosten vergt een fundamentele discussie over diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zorgkosten zijn de graadmeter voor hoe ziek een maatschappij is, laten we dat eens aanpakken in plaats van al die loze pleistertjes te plakken en kostenverslindende overleggen.

 • geert slock

  huisarts, sluis

  Er zijn 3 grote problemen : 1. dit kabinet heeft geen coherent en uitvoerbaar zorgbeleid, alleen een hoop illusies over beter kwaliteit voor minder geld.
  2. Er is natuurlijke wantrouwen vanuit de zorgsector want van de zorgakkoorden 2013 is bitter w...einig gerealiseerd, VWS houdt zich alleen aan afspraken als het hun uitkomt. Zo doen de huisartsen nog steeds consulten aan een luizige 9 euro omdat geld op de plank blijft liggen, extra projectmatige betaling door de zorgverzekeraar is tijdelijk en onbetrouwbaar.
  Dit brengt ons naar probleem 3 : VWS durft niet bezuinigen omdat dit electoraal lastig is delegeert dus naar ZN. De zorgverleners worden van het kastje naar de muur gestuurd, enkel grote machtige spelers zoals ziekenhuizen en grote zorgconcerns kunnen juridisch betaling afdwingen of zijn 'too big to fail' , de kleine zorgverlenertjes in de 1e lijn kunnen naar een adequate financiering fluiten. Op die manier komt van verschuiving van 2e naar 1e lijn weinig in huis, VWS en ZN hebben trouwens nog steeds geen enkele ontschotting.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.