Laatste nieuws
Nieuws

Inspectie mag vaker medisch dossier inzien

2 reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt vaker het recht om medische gegevens van patiënten in te zien als haar toezichthoudende taak dat vereist. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Hugo de Jonge van VWS heeft ingediend.

De Jonge wil regelen dat de IGJ meer mogelijkheden krijgt om haar toezichthoudende taak uit te oefenen. Dat doet de minister met een verzamelwetsvoorstel, dat hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het voorstel moeten verschillende zorgwetten waar de IGJ toezicht op houdt, worden aangepast.

IGJ-ambtenaren hebben al het recht om, voor toezicht op een aantal wetten, medische gegevens in te zien zonder toestemming van een patiënt. Maar dat mogen zij nog niet voor toezicht op de Geneesmiddelenwet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. De inspectie ervaart dat als een belemmering. Om bijvoorbeeld op het voorschrijven van geneesmiddelen via internet, of magistrale bereiding door apothekers te kunnen toezien, wil de IGJ inzage in recepten kunnen krijgen. En de IGJ wil bij een verrichter van kunstmatige bevruchting kunnen nagaan of deze de verplichte gegevens over de betrokken donor en de behandelde vrouw heeft aangeleverd bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Bij deze stichting kunnen mensen die door kunstmatige bevruchting zijn verwekt gegevens opvragen.

De minister acht deze verruiming van bevoegdheden nodig vanwege het belang voor de gezondheid en de rechten van ongeboren kinderen. Hij wil dat de IGJ een last onder dwangsom kan opleggen aan partijen die niet meewerken aan dit inzagerecht.

Ook wil De Jonge regelen dat de IGJ voortaan kan afdwingen dat partijen medewerking verlenen aan het werk van de toezichthouder. Nu kan de toezichthouder weigering via een strafrechtelijke route laten bestraffen, maar dat leidt niet per se tot de gewenste medewerking. De minister wil dat de IGJ bij weigering voortaan een last onder bestuursdwang kan opleggen, dus een termijn kan afdwingen waarbinnen medewerking moet worden verleend (eventueel in combinatie met een dwangsom). Gebeurt dat dan alsnog niet binnen die termijn, dan mag de IGJ zelf handelen om toch datgene te bereiken wat nodig was.

Verder moet het wetsvoorstel regelen dat de IGJ een bestuurlijke boete tot maximaal 900.000 euro kan opleggen aan een partij die de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal overtreedt. De IGJ controleert instellingen die mogen werken met lichaamsmateriaal. Op dit moment kan alleen strafrechtelijk worden opgetreden als instellingen daarbij die wet overtreden, maar dat is niet voldoende, vindt de IGJ die een boete in zo’n situatie ook passend vindt.

lees ook

Nieuws politiek medisch dossier geneesmiddelenwet VWS inspectie Hugo de Jonge IGJ
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.