Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Het roer gaat om’ positief over resultaat

9 reacties

Huisartsen, huisartsen- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars die samenwerken in de stuurgroep ‘Het roer gaat om’, vinden dat er tot nu toe goede resultaten zijn geboekt. Het werk van huisartsen is makkelijker en aantrekkelijker gemaakt, zo stellen de betrokken organisaties in een gezamenlijk persbericht naar aanleiding van een tussenrapportage.

‘Het roer gaat om’ stelt dat er resultaten zijn geboekt waarop men een jaar geleden ‘niet durfde te hopen’, terwijl men op andere thema’s nog niet zo ver is gekomen. De grootste stappen zijn volgens ‘Het roer gaat om’ gezet bij het verlichten van de administratieve lasten.

Bart Meijman, een van de twaalf actievoerende huisartsen van ‘Het roer moet om’, vindt dat er in het afgelopen jaar veel is bereikt. ‘Maar we zijn beslist nog niet klaar. Veel zaken zijn nog niet precies ingevuld of worden nog niet goed uitgevoerd. Zo lijkt de top van de zorgverzekeraars – ook betrokken bij ‘Het roer gaat om’ – het met de stuurgroep eens te zijn dat de verhoudingen gelijkwaardiger moeten zijn. Maar dat is nog niet tot alle lagen van de zorgverzekeraars doorgedrongen. Wij ontvangen berichten van huisartsen dat met name het onderhandelen over projecten uit het derde segment (prestatiebeloning en innovatie) lastig gaat. We gaan de signalen daarover nu verzamelen. Ondanks de positieve resultaten, moeten we écht scherp blijven met z’n allen.’

‘Het roer gaat om’ ging in juli 2015 van start, nadat minister Schippers (VWS) de betrokken partijen – huisartsen van ‘Het roer moet om’, huisartsen- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars – opriep gezamenlijk een oplossing te vinden voor de knelpunten in de huisartsenzorg. ‘Het roer gaat om’ is toen opgericht als stuurgroep, waarna verschillende werkgroepen zijn ingesteld, waarin de actievoerende huisartsen hebben plaatsgenomen.


Simone Paauw
@medischcontact

Lees ook:

 

 


Beeld: iStock
Beeld: iStock
Nieuws huisartsen zorgverzekeraars Het roer moet om regeldruk
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R. Posthumus

  huisarts, GOES Nederland

  1. beloofde vereenvoudiging contracteren preferente verzekeraars en volgers (CZ zou volgcontracten zelf verspreiden) liep niet, tevens zou CZ een proactief beleid voeren t.a.v. de overschrijvers, wat niet gebeurde: daardoor zijn de declaraties in 1e ...trimester nog nooit zo rommelig gegaan als nu, met zeer veel adm rompslomp tot gevolg
  2. Ik merk nog niets van terugdringen bureaucratie: de vraag om een briefje van de huisarts is nog niet eerder zo groot geweest als nu.
  3. kosten in praktijk nemen toe, inkomsten minder. Dat in combinatie met uitgestelde betalingen maakt zaken soms kritisch

  Ik ben dus verrast met de conclusie van HRMO en meen dat er nog een lange weg te gaan is.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Den Haag

  Nooit begrepen of Luther als voorbeeld diende voor het HRMO met de actie van het symbolisch plakken van teksten op de gebouwen van zorgverzekeraars en VWS maar Nietzsche heeft de actie van Luther terecht afgefakkeld in de Antichrist. Om Het Het Roe...r Om Te krijgen is meer nodig: geen burgerlijke ongehoorzaamheid maar onburgerlijke ongehoorzaamheid.
  Mythen zijn van alle tijden, illusies ook. Alleen niet herkenbaar voor degenen die erin geloven.

 • F.C.N.M. Gunneweg

  huisarts, ERMELO Nederland

  Gisteren: "Ik slik sildenafil en mijn verzekeraar wil dat u een briefje schrijft dat ik een erectiestoornis heb, dan vergoeden ze een deel van de kosten."
  "Als u geen erectiestoornis zou hebben zou ik geen sildenafil voorschrijven.Wilt u dat tegen uw... verzekeraar zeggen?" (Univé)

  Vorige maand: "Ik wil een briefje voor mijn verzekeraar dat ik sinds mijn geboorte blind ben; dit moet eenmaal per 2 jaar." (Achmea)

  Het roer moet na plm 1 jaar nog steeds om in de hoofden van het uitvoerend personeel; maar wat vreemd dat de opvattingen van de leiding niet doorwerken in de dagelijkse praktijk van de zorgverzekeraars.
  Dit geeft toch te denken over de effectiviteit van deze organisaties! En over de onverantwoord opgetuigde bureaucratie (en kosten) ervan.
  En is het dan wel verantwoord om zoveel maatschappelijke verantwoordelijkheid en regelmacht en maatschappelijk geld in hun handen te leggen?
  Moet dat niet worden aangepast?

 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, STREEFKERK Nederland

  TIJD DIE IK AAN ADMINISTRATIEVE ONZINNIGHEDEN BESTEED, KAN IK NIET AAN ZORG BESTEDEN, COLLEGA'S!!! En dat verhoogt mijn kwaliteit, wat dat dan ook is, niet. En accreditatie is administratieve onzin! Geneuzel op de vierkante centimeter. Wordt geen pat...iënt beter van. Ja, het is een makkelijker manier om “kwaliteit aan te tonen” dan gewoon te proberen goed voor je patiënten te zorgen, maar het brengt alleen de accrediterende organisatie een stap verder!

  Dat de verziekeraars, VWS, Ineen, NZA, ZIN en weet ik wat er verder nog voor parasieten meepraten hun stroop smeren en gieten, kan ik begrijpen, maar mijn eigen beroepsgroep? Nee, dat kan ik niet begrijpen.

  Bemerk ik een vermindering van de administratieve last? OK er zijn enkele formuliertjes weg. Officieel. De telefoonzitters van de verziekeraar moeten er nog achter komen. En wij moeten het de patiënten uitleggen. Maar een vermindering? Neen, ik merk hem nog niet. Er is nog heel veel werk te doen, vooral bij onze eigen beroepsgroep, hoe enthousiast ze ook getekend hebben voor het manifest.

  Voor de collega’s die hun nek hebben uitgestoken voor HRMO en die ellenlange uren moeten vergaderen en die ellenlange frustratie moeten verbijten heb ik niets dan bewondering. Het is meer dan dat ik op kan brengen. Maar aan de collega’s en hun vertegenwoordigers, die onderdeel zijn van de stroop en een fors onderdeel ook, kan ik alleen maar meegeven: denk na! Voor wie wilt u dit eigenlijk? Nee, echt, voor wie eigenlijk?


 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, STREEFKERK Nederland

  TIJD DIE IK AAN ADMINISTRATIEVE ONZINNIGHEDEN BESTEED, KAN IK NIET AAN ZORG BESTEDEN, COLLEGA'S!!! En dat verhoogt mijn kwaliteit, wat dat dan ook is, niet. En accreditatie is administratieve onzin! Geneuzel op de vierkante centimeter. Wordt geen pat...iënt beter van. Ja, het is een makkelijker manier om “kwaliteit aan te tonen” dan gewoon te proberen goed voor je patiënten te zorgen, maar het brengt alleen de accrediterende organisatie een stap verder!

  Dat de verziekeraars, VWS, Ineen, NZA, ZIN en weet ik wat er verder nog voor parasieten meepraten hun stroop smeren en gieten, kan ik begrijpen, maar mijn eigen beroepsgroep? Nee, dat kan ik niet begrijpen.

  Bemerk ik een vermindering van de administratieve last? OK er zijn enkele formuliertjes weg. Officieel. De telefoonzitters van de verziekeraar moeten er nog achter komen. En wij moeten het de patiënten uitleggen. Maar een vermindering? Neen, ik merk hem nog niet. Er is nog heel veel werk te doen, vooral bij onze eigen beroepsgroep, hoe enthousiast ze ook getekend hebben voor het manifest.

  Voor de collega’s die hun nek hebben uitgestoken voor HRMO en die ellenlange uren moeten vergaderen en die ellenlange frustratie moeten verbijten heb ik niets dan bewondering. Het is meer dan dat ik op kan brengen. Maar aan de collega’s en hun vertegenwoordigers, die onderdeel zijn van de stroop en een fors onderdeel ook, kan ik alleen maar meegeven: denk na! Voor wie wilt u dit eigenlijk? Nee, echt, voor wie eigenlijk?


 • E. van Veen

  huisarts, lid VPH

  Ik herken me geheel in de (gefrustreerde) noodkreten van m.n. huisartsen hieronder. En ik vind de conclusie hierboven veel te positief. Inderdaad moeten er nog steeds briefjes en "verklaringen" getekend worden. Voor de apotheek o.a., dat ligt m.i. ni...et aan de apothekers! Maar aan de ziekmakende controle-drift van o.a. verzekeraars en minister. HRMO is eerstens vanuit de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen ontstaan. Al snel is het initiatief geadopteerd door LHV en andere partijen. Maar het is écht te vroeg om nu al te juichen. Inkomsten van praktijkhoudende huisartsen dalen netto. Terwijl wij wel steeds meer personeel in dienst hebben. POH GGZ! Trouwens, in de GGZ loopt het spaak (wachttijd specialistische GGZ is zo enkele maanden; wanneer volgen psychologen en psychiaters met HRMO?!. In de ouderenzorg; mensonterende toestanden omdat mensen "met extra ondersteuning zo goed thuis kunnen blijven wonen". Thuiszorg wordt ordinair aanbesteed, gemeentes betalen onder een fatsoenlijke prijs, organisaties die failliet gaan, hardwerkende verzorgenden op straat...ook ik vraag me af hoe lang we het nog gaan volhouden in de zorg... niet alleen als (praktijkhoudend) huisarts.

 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, STREEFKERK Nederland

  HRMO heeft een forse elektrische schok doen gaan door zorgregulerend Nederland, waarna zeer onmiddellijk de schadebeperkende mechanismen in stelling zijn gebracht.

  De belangrijkste hiervan laat zich nog het beste omschrijven als 'stroop'. Stroop om... de mond, stroop in de raderen en zwemmen in een bad vol stroop. Vol enthousiasme overlegorganen optuigen, waarin zoveel mogelijk al of niet ter zake doende 'stakeholders' moeten meepraten. (Wat bijvoorbeeld doet Ineen daar?? Zeker geen huisartsenorganisatie. Een onduidelijke en aan de controle van de ‘eigenaren’ ontsnapte baantjesmachine voor oud-VWS en verziekeraarsmedewerkers.) Hierna zoveel mogelijk al die 'stakeholders' aanspreken op hun eigen belangen en daarna ze het laten uitvechten.

  Hierna laaghangend fruit makkelijk plukken, verpakken in leuke afspraken, die vervolgens niet af te dwingen zijn en dus botweg niet worden uitgevoerd. Vervolgens aan de lege takken ander fruit optuigen en invoeren, er zou toch een vermindering van administratieve lasten zijn. Kan best.

  In dezen zijn ook de LHV en de NHG 'stakeholders' die tot de stroop behoren, maar ook nogal veel tamelijk verbijsterend overzicht missende collega's in de hogere regionale gremia. De vele goeden niet te na gesproken, dat ook weer, gelukkig.

  Als voorbeeld: bij de zorggroep waartoe ik behoor is het voorstel de gelden uit het derde segment binnen te halen en te 'verdienen', door, ….verbetering van de zorg? Vernieuwing, waar we ons met enthousiasme mee tot onze patiënten kunnen richten? Iets om het toenemend lijden van mensen die zich niet kunnen verweren te lenigen? Neen. Het project is: NHG accreditatie voor alle praktijken, dat is waar men mee komt. Jawel, u leest het goed!

  Van alle bureaucratisch neuzelende rimbam die over ons wordt uitgestort is dit wel één van de meest nutteloze die ik ken, door onze eigen beroepsgroep om wat voor kortzichtige reden dan ook elke keer week over ons uitgestort. Zie vervolg

 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, STREEFKERK Nederland

  HRMO heeft een forse elektrische schok doen gaan door zorgregulerend Nederland, waarna zeer onmiddellijk de schadebeperkende mechanismen in stelling zijn gebracht.

  De belangrijkste hiervan laat zich nog het beste omschrijven als 'stroop'. Stroop om... de mond, stroop in de raderen en zwemmen in een bad vol stroop. Vol enthousiasme overlegorganen optuigen, waarin zoveel mogelijk al of niet ter zake doende 'stakeholders' moeten meepraten. (Wat bijvoorbeeld doet Ineen daar?? Zeker geen huisartsenorganisatie. Een onduidelijke en aan de controle van de ‘eigenaren’ ontsnapte baantjesmachine voor oud-VWS en verziekeraarsmedewerkers.) Hierna zoveel mogelijk al die 'stakeholders' aanspreken op hun eigen belangen en daarna ze het laten uitvechten.

  Hierna laaghangend fruit makkelijk plukken, verpakken in leuke afspraken, die vervolgens niet af te dwingen zijn en dus botweg niet worden uitgevoerd. Vervolgens aan de lege takken ander fruit optuigen en invoeren, er zou toch een vermindering van administratieve lasten zijn. Kan best.

  In dezen zijn ook de LHV en de NHG 'stakeholders' die tot de stroop behoren, maar ook nogal veel tamelijk verbijsterend overzicht missende collega's in de hogere regionale gremia. De vele goeden niet te na gesproken, dat ook weer, gelukkig.

  Als voorbeeld: bij de zorggroep waartoe ik behoor is het voorstel de gelden uit het derde segment binnen te halen en te 'verdienen', door, ….verbetering van de zorg? Vernieuwing, waar we ons met enthousiasme mee tot onze patiënten kunnen richten? Iets om het toenemend lijden van mensen die zich niet kunnen verweren te lenigen? Neen. Het project is: NHG accreditatie voor alle praktijken, dat is waar men mee komt. Jawel, u leest het goed!

  Van alle bureaucratisch neuzelende rimbam die over ons wordt uitgestort is dit wel één van de meest nutteloze die ik ken, door onze eigen beroepsgroep om wat voor kortzichtige reden dan ook elke keer week over ons uitgestort. Zie vervolg

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen Nederland

  @Gunneweg: Het is toch werkelijk niet te geloven! Eenmaal per twee jaar een briefje dat patiënte (nog steeds) blind is. Het zou toch eens vanzelf overgaan, zo'n aangeboren blindheid. De overheid en ziektekostenverzekeraars hebben last van, of beter g...ezegd, wij hebben last van hun aangeleerde blindheid. En ik vrees dat dat ook niet binnen twee jaar over gaat, dus laten we dat briefje voor overheid en ziektekostenverzekeraars maar vast schrijven...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.