Laatste nieuws
Heleen Croonen
2 minuten leestijd
Nieuws

Geen gezondheidsonderzoek Moerdijk

Plaats een reactie

Het RIVM pleit vooralsnog niet voor een gezondheidsonderzoek na de brand bij Moerdijk, maar wil eerst meer gegevens verzamelen over de blootstelling bij mensen, zo meldt de gemeente Breda.

Hulpverleners met klachten kunnen zich melden bij het bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD’s in Brabant en Zeeland voor een vragenlijst. Ook arbo-artsen worden ingeschakeld, en uiteindelijk zullen huisartsen de zorg van deze instanties overnemen.

Niet-hulpverleners met klachten krijgen het advies naar de huisarts te gaan. Het is voor huisartsen niet zinvol om meteen een bloed- of urineonderzoek te doen, omdat de gemeten blootstelling tot nu toe laag lijkt, tenzij de klinische uitingen er echt aanleiding toe geven volgens het RIVM. Er volgt nog een ‘integraal advies’.

De stoffenlijst van het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is vrijgegeven, zo meldt de NOS op haar website. De lijst is meer dan 50 pagina’s lang. Het bedrijf was verplicht elke dag een stoffenlijst te sturen naar de brandweer. De vrijgegeven lijst is van dinsdag, de dag voor de brand. Het Openbaar Ministerie had beslag gelegd op de lijst, voor strafrechtelijk onderzoek. Omwonenden hebben veel vragen over de stoffen, vandaar dat de lijst openbaar is gemaakt.

Op de lijst staan stoffen als tolueen (21.000 liter) en xyleen (6400 liter), maar er staat niet op wat de risico’s zijn voor de gezondheid, alleen hoe de betreffende stoffen het beste door de brandweer geblust kunnen worden bij brand.

Volgens de milieuvergunning, die de Telegraaf heeft gepubliceerd, bevonden zich CMR-stoffen bij Chemie-Pack, afkorting voor carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch. In de opslag mochten 750 ton in de drie hallen en 75 ton in het tankpark liggen. Om welke stoffen het precies gaat, is niet eenvoudig na te gaan.

Volgens het RIVM bestaat er geen complete lijst met CMR-stoffen, sommige stoffen zijn bijvoorbeeld nog niet beoordeeld op hun gevaren. De stof tolueen, die wel aanwezig was, staat wel op een lijst en heeft aspiratietoxiciteit 1 (gevaarlijk voor mensen bij inademing) en reproductietoxiciteit 2 (mogelijk reproductie toxisch). Door de hitte zullen veel stoffen verbrand zijn tot onschadelijke restproducten, verwachtte GGD-arts Henk Jans.

Heleen Croonen


Lees meer:


  • Meer nieuws

Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.