Laatste nieuws
R. Crommentuyn
5 minuten leestijd

‘De patiënt geeft het tempo aan’

Plaats een reactie

Privaat ziekenhuis in Boxmeer wil alles anders doen

‘In Nederland is het lang niet vanzelfsprekend dat private partijen een nieuw ziekenhuis openen. Dat ondervinden ook de initiatiefnemers van het kankerziekenhuis dat in Boxmeer moet verrijzen. De investeerders, waaronder de Zernike Group van Lex de Lange, leggen 200 miljoen euro op tafel voor een kliniek met zes bestralingsbunkers en tweehonderd bedden. 

Kamerleden van SP en CDA haasten zich om minister Klink te bestoken met kritische vragen over dit voornemen. Prominenten uit de zorg, onder wie epidemioloog Jan Willem Coebergh en gezondheidseconoom Guus Schrijvers, hebben laten weten dat niemand zit te wachten op de komst van een privaat kankerziekenhuis.

Ondanks de weerstand zit er flink vaart in de plannen. In april is Hans van Holten aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van Hansa Clinics. Hij geldt als een ervaren bestuurder die onder meer leiding gaf aan Holland Casino, voetbalclub FC Twente en zorgconglomeraat Pieter van Foreest. Voor de medisch-inhoudelijke expertise krijgt Van Holten volgend jaar gezelschap van oncologisch chirurg Theo Wiggers (zie interview Verguisd en geprezen).

‘In april is Hansa Clinics formeel toegelaten als zorginstelling’, zegt Van Holten. ‘De aanvraag in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen loopt nog. Het voorlopige ontwerp voor het ziekenhuis is klaar en de aanvraag voor de bouwvergunning gaat eind dit jaar de deur uit. Naar verwachting slaan we in april volgend jaar de eerste paal. In het laatste kwartaal van 2012 moet het ziekenhuis dan operationeel zijn.’

Zelfredzaamheid
Wat gaat het nieuwe ziekenhuis bieden?
‘Patiënten willen anders worden behandeld dan tot nog toe. Iedereen zegt dat hij de patiënt centraal stelt, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Wij doen dat wel. Bij ons geeft de patiënt het tempo aan waarin beslissingen worden genomen. De patiënt of diens omgeving neemt ook zelf de verantwoordelijkheid voor die beslissingen. We gaan uit van de zelfredzaamheid van de patiënt. Die beheert zelf zijn dossier. Het ziekenhuis is 24 uur per dag, zeven dagen in de week via internet bereikbaar voor patiënten.’

Onderscheidt Hansa Clinics zich op inhoudelijk gebied?
‘We bieden geprotocolleerde en evidence-based kankerzorg. Daarnaast bieden we behandelingen in trialverband en geïndividualiseerde behandeltrajecten. Dat is echt zorg op maat. De kwaliteitseisen voor dergelijke zorg liggen vanzelfsprekend nog hoger dan voor de reguliere kankerzorg. Op termijn willen we een keten van tien tot vijftien kankerziekenhuizen in Europa. Door digitale samenwerking is dan ook de expertise uit de andere ziekenhuizen beschikbaar. De beste dokter kijkt altijd mee. Voor de trials werken we samen met het Karolinska instituut, de universiteit van Heidelberg en universitaire centra in Nederland.’

Selectiebeleid
Volgens Van Holten zal Hansa Clinics zich verder onderscheiden door de inzet van multidisciplinaire teams en casemanagers en door de zorg te organiseren in zorgpaden. ‘Sommige zaken doen ze elders misschien ook al, maar wij pakken het beste van alles wat beschikbaar is.’

Ook de beste werknemers?
‘Wij zullen zorgverleners selecteren op het vermogen om in te spelen op de wens van de patiënt. Dergelijk selectiebeleid is overigens niks nieuws. De ANWB doet hetzelfde bij de selectie van wegenwachten. Je zult er nooit een tegenkomen die zijn klanten slecht behandelt.’

Hebben zich al werkzoekende artsen gemeld?
‘We hebben al aanmeldingen gehad van artsen die voor ons willen komen werken. Onder hen zijn ook enkele hoogleraren. Voorlopig houden we ze in portefeuille. Vanaf het moment dat de eerste paal de grond in gaat, gaat de selectie van personeel echt van start.
Alle specialisten komen in loondienst en alle medewerkers krijgen zelf het beheer over hun rooster. Ze kunnen komen en gaan wanneer hun dat het beste uitkomt. De werktijden kunnen afhankelijk van de levensfase worden aangepast.’

Is er een gat in de markt dat dit initiatief rendabel maakt?
‘Wij zijn er niet om vraag te creëren, die is er al. Er zijn overal wachtlijsten. En daar komt bij dat de vraag naar kankerzorg enorm zal toenemen. We gaan van 80.000 patiënten nu naar 130.000 patiënten binnen enkele jaren.’

Krenten
Niet alleen het patiëntenaanbod maakt het nieuwe ziekenhuis bedrijfseconomisch interessant. Juist de mogelijkheid om vanuit niets iets op te bouwen biedt perspectief, aldus Van Holten. ‘We nemen geen problemen uit andere instellingen mee. Er komt een nieuw gebouw met een nieuw ICT-systeem. Het gebouw wordt zeer efficiënt opgezet met korte looplijnen en weinig wachttijden. Ons ziekenhuis kent één loket voor de patiënten. Je wordt er niet van het kastje naar de muur gestuurd. Dat hoeft ook niet, want kankerzorg is planbare zorg. Je kunt het goed organiseren.’

De apparatuur zal Hansa Clinics op leasebasis van verschillende leveranciers betrekken, zegt Van Holten. ‘We zijn in gesprek met de grote drie – Siemens, Philips Medical en GE – en nog een paar kleintjes. We willen naar pay-per-view, waarbij we afrekenen voor daadwerkelijk gebruik. Lease geeft bovendien het voordeel dat we elke vijf tot acht jaar de apparatuur kunnen vernieuwen, zodat we technologisch bijblijven.’

U haalt niet de krenten uit de pap?

‘Wat zijn de krenten uit de pap? Voor een specialist zijn dat de ingewikkelde onderzoeken. Die gaan we niet doen. Wij zullen geen fundamenteel of fase-I-onderzoek doen.’

Zijn de krenten niet juist de winstgevende zorgactiviteiten?

‘De zorg is onderverdeeld in algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Wij horen tot die laatste categorie, in de wetenschap dat de patiënt het best af is in een focused factory. Dat zou ik niet willen omschrijven als het pikken van krenten uit de pap. Ik zou eerder willen zeggen dat wij verder gaan in een trend tot specialisatie die al is ingezet in de curatieve zorg.’

Winstuitkering
Onlangs stuurde minister Klink een brief aan de Tweede Kamer over ondernemen in de zorg. Daarin zet hij zich af tegen cowboys die uit zijn op snelle winst en kondigt hij beperkingen aan voor commerciële ziekenhuizen. Zo mogen geldschieters geen invloed uitoefenen op investeringsbesluiten en fusies. Hoe private investeerders rendement mogen maken op hun investering, is nog niet helder.

Hebben deze plannen uw voornemens beïnvloed?

‘Zernike en andere investeerders verwerven geen enkele invloed in het bestuur, dat is statutair al vastgelegd.De brief van de minister is mistig over de mogelijkheid om winst uit te keren. Hansa Clinics is in ieder geval een maatschappelijk verantwoorde onderneming met aandeelhouders die niet uit zijn op winst en dividend, maar op kwaliteit en waardevermeerdering op de lange termijn. Wij zien geen beletsel om onze investeerders een marktconforme rente uit te keren over het bedrag dat zij investeren.’

De medewerkers zouden toch ook meedelen in de winst?
‘Er komt een Hansafonds waarin medewerkers en sympathisanten kunnen deelnemen. Dat fonds zal de inleggers ook een rente uitkeren. Hoe we het precies organiseren, staat nog niet vast. Ook niet welke mate van zeggenschap er tegenover deelname aan het fonds staat. De basis zal in ieder geval zijn dat wat goed is voor het ziekenhuis, ook goed is voor de medewerkers.’

Hansa Clinics slaat volgend jaar de eerste paal voor een nieuw kankerziekenhuis in Boxmeer. Een ziekenhuis waar patiënten zelf hun dossier beheren, aldus bestuursvoorzitter Hans van Holten. En waar werknemers ‘kunnen komen en gaan wanneer hun dat het beste uitkomt’.

Robert Crommentuyn

Van Holten op de plek waar het nieuwe ziekenhuis zal verrijzen. beeld: De Beeldredaktie, Flip Franssen
Van Holten op de plek waar het nieuwe ziekenhuis zal verrijzen. beeld: De Beeldredaktie, Flip Franssen
<strong>PDF van dit artikel/strong>
<strong>PDF van dit artikel/strong>
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.