Laatste nieuws
Nieuws

Bruins somt zorg St Jansdal in Lelystad op

Plaats een reactie

Ziekenhuis St Jansdal zal vanaf 1 maart in Lelystad de al bestaande poliklinische zorg, diagnostiek, laagcomplexe operaties en laagcomplexe spoedzorg aanbieden. Dat maakte minister Bruins maandag via een Kamerbrief bekend. 

De laagcomplexe spoedeisende zorg zoals het behandelen van snij- en schaafwonden, hechtingen, eenvoudige fracturen, gipsen, sportletsels en het maken van röntgenfoto’s, wordt tijdens kantooruren aangevuld met complexere spoedzorg op het gebied van cardiologie, chirurgie en longgeneeskunde. Verwijzende huisartsen, verloskundigen en de ambulancedienst zijn op de hoogte gebracht van het zorgprofiel van de spoedpoli, aldus Bruins. 

Bariatrie, hiv, hepatitis en kinderdiabetes zullen niet meer worden aangeboden door St Jansdal in Lelystad, maar mogelijk zetten andere zorgaanbieders de polikliniek voor hiv/hepatitis en voor kinderdiabetes voort op de locatie in Lelystad. Bruins liet weten dat op korte termijn bekend wordt waar de bariatriepatiënten terecht kunnen. 

In een uitgebreid document bespreekt de minister wat er bekend is over de transitiefase tot 1 maart, de stabilisatiefase die daarop volgt tot eind van het jaar en de toekomstfase die daarna start. Afgelopen week en deze week blijken het ziekenhuis en verzekeraar Zilveren Kruis druk te zijn met het bellen van patiënten, die vaak niet weten waar ze voor welke zorg terecht kunnen. Ook de communicatie met externen heeft bijzondere aandacht, aldus Bruins. ‘St Jansdal is zich ervan bewust dat de onduidelijkheid over het zorgaanbod in Lelystad voor andere zorgpartners (zoals huisartsen), lokaal bestuur, patiëntenorganisaties en burgers snel moet worden weggenomen.’ St Jansdal sprak afgelopen week en gisteren met huisartsen, het openbaar bestuur en de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad. 

De IGJ en NZa willen dat St Jansdal, curatoren en Zilveren Kruis ‘op heel korte termijn gezamenlijk inzicht bieden in de wijze waarop de concrete zorgvraag op patiëntniveau in de regio zich verhoudt tot het zorgaanbod dat na 1 maart door St Jansdal wordt geleverd, kortom: of zorgvraag en zorgaanbod in overeenstemming zullen zijn’, aldus Bruins. Ze hebben erop aangedrongen dat de zorgverzekeraars in kaart brengen waar patiënten naartoe kunnen als de toestroom bij St Jansdal in Lelystad en Harderwijk te groot is. 

Bruins liet de Kamer in november al weten dat het St Jansdal en de Antonius Zorggroep niet zou lukken 24/7 een volwaardige SEH-afdeling en een afdeling Acute Verloskunde in Lelystad operationeel te krijgen. St Jansdal zal gaan bekijken of de zorg kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld kortdurende opname en de uitbouw van de spoedpoli. Ook zal na 1 maart worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het eerstelijnsverblijf en de oprichting van een eerstelijnsgeboortecentrum in Lelystad en omgeving. 

Bruins informeerde de Kamer ook dat de door hem op pad gestuurde toekomstverkenner die een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 moet presenteren, ‘te veel verschillende geluiden over precieze cijfers en percentages over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde zorgverleners (zoals kinderartsen)’ tegenkomt. Verkenner Bas Leerink wil een haalbaar beeld schetsen voor ziekenhuiszorg, eerste lijn, ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, wijkverpleging, paramedische zorg en maatschappelijke ondersteuning door de gemeente voor zover het raakvlakken betreft met het aanbod van curatieve zorg, laat Bruins weten. De verkenner is gestart met gesprekken over verloskunde op Urk vanwege zorgen over aanrijtijden door de sluiting van acute verloskunde in Lelystad. 

Lees ook:

Nieuws faillissement
  • Eva Nyst

    Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.