Laatste nieuws
Eva Nyst
4 minuten leestijd
Achter het nieuws

BIG en de paarse krokodil

De feiten op een rij over het vermelden van het BIG-nummer

10 reacties

Vanaf 1 april moeten artsen hun BIG-nummer bij hun naam vermelden. Artsen zitten daar op zijn zachtst gezegd niet op te wachten. Negen vragen over deze nieuwe verplichting.

1. Wat ging eraan vooraf?

Op 12 februari zette de beheerder van het BIG-register, het CIBG, het nieuwsbericht ‘Laat uw BIG-nummer zien’ online. Artsenfederatie KNMG kreeg een week later van het CIBG tijdens een overleg het verzoek dit onder artsen bekend te maken. Not amused trok de KNMG aan de bel. Want de plicht om te vermelden pakte ‘veel omvangrijker’ uit waardoor invoering op 1 april 2019 te vroeg zou zijn. De Federatie Medisch Specialisten sloot daarbij aan met het bericht ‘De dokter wil geen nummer zijn’ dat de roep om aanpassingen en uitstel bevatte.

Een deel van de achterban had via social media al laten weten deze verplichting überhaupt geen goed idee te vinden. De aankondiging leidde tot wilde associaties zoals met het oormerken van dieren en met de nummertatoeages uit Hitlers kampen. De verontwaardiging over het paarsekrokodilgehalte van de maatregel was groot. ‘Echt, mensen hebben geen idee wat er gaande is in de zorg en dat al dat continue geregistreer en regels echt (!) iedereen demotiveert. Dit is weer zo’n druppel. De zoveelste. Genoeg’, verwoordde longarts Sander de Hosson dat ressentiment.

2. Wat verandert er eigenlijk?

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) gaat op de schop op onderdelen als tuchtrecht en de vermelding van het BIG-nummer. De nieuwe wet bepaalt dat beroepsbeoefenaren hun BIG-nummer moeten voeren, maar beschrijft niet precies in welke gevallen. Dat wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die ook het moment aankondigt waarop de wet in werking treedt.

3. Wat zegt die AMvB precies?

De AMvB is nog niet gepubliceerd. Daarmee staat de datum van 1 april die al overal rondzingt, nog niet officieel vast. De KNMG roept de toezegging van minister Bruins aan de Kamer in herinnering dat bij de totstandkoming van de AMvB ‘de verschillende beroepsverenigingen – waaronder de KNMG – en brancheorganisaties worden betrokken’. Dat was voor de KNMG ook de reden om af te wachten tot het ministerie zich zou melden. Maar het enige wat de KNMG heeft gehoord naast het verzoek van het CIBG om artsen te informeren, was ‘de mededeling dat de AMvB nog niet was gepubliceerd’, aldus een KNMG-woordvoerder.

4. Wat houdt de verplichting volgens het CIBG dan in?

De strekking van het bericht op de CIBG-website is dat vanaf april de 360 duizend BIG-geregistreerden hun nummer moeten vermelden waar nu nog alleen hun naam en specialisme staan. Waar is dat dan? ‘Websites en andere digitale media, briefpapier, e-mailondertekening, facturen en bordjes in wachtkamers’, aldus het CIBG. In de Twitterstorm die uitbrak nadat de KNMG het persbericht had uitgebracht, voegde het ministerie van VWS via een tweet nog toe: ‘(…) social media, zoals Twitter of een andere app. Het gaat dus om het communiceren als arts, ongeacht hoe dat gebeurt.’

5. Is er een overgangsregeling?

De verplichting moet ‘zo snel als mogelijk’ worden uitgevoerd, stelt het CIBG. De instantie schat in dat vermelden van het BIG-nummer op websites, social media en in de mail ‘eenvoudig en snel’ is geregeld als het één BIG-geregistreerde zorgverlener betreft. Grote instellingen moeten een plan hebben om zo snel mogelijk hun facturen en websites aan te passen. Schrale troost: voorraden voorbedrukt briefpapier mogen worden opgebruikt.

6. Waarom wil de overheid die verplichting?

Het was een idee van degenen die de Wet BIG evalueerden, lichtte minister Bruno Bruins vorig jaar aan de Tweede Kamer toe. Beroepsbeoefenaren moesten beter vindbaar worden in het register, want dat liep niet soepel. ‘In de praktijk blijkt dat het BIG-register het makkelijkst doorzoekbaar is met het BIG-nummer van een beroepsbeoefenaar’, aldus Bruins. De zoekfunctie van de BIG-site is weliswaar aangepakt en een uitleg speciaal voor patiënten is toegevoegd. Maar het gaat toch mis als een arts de achternaam van de partner voert maar daarmee niet is ingeschreven, of als zzp’er in meerdere plaatsen werkt, maar in het register staat met zijn woonplaats. De KNMG onderschrijft deze verandering overigens met het oog op transparantie.

7. En als artsen dat nou eens weigeren?

Burgerlijke ongehoorzaamheid was een veelgehoorde reactie en de oproep daartoe door psychiater Remke van Staveren kreeg op LinkedIn veel adhesie. Uit het CIBG-bericht valt op te maken dat de handhaving al wel is belegd: de inspectie zal erop gaan toezien en kan een bestuurlijke boete opleggen. Maar diezelfde inspectie hulde zich afgelopen week in stilzwijgen over het moment waarop en hoe ze gaan handhaven.

8. Is er nog iets te veranderen aan de situatie?

Ja, stelt de woordvoerder van de KNMG, want ‘de AMvB (de officiële publicatie over de wijze waarop het BIG-nummer vermeld moet worden) is nog niet gepubliceerd’. Minister Hugo de Jonge – verantwoordelijk voor regeldruk – kreeg afgelopen week een brief van vijftien vertegenwoordigers van artsen en tandartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en umc’s, gehandicaptenzorg, psychologen, verloskundigen en apothekers, physician assistants en zorgondernemers. Initiatiefnemer KNMG liet hiermee weten dat de verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer overal bij hun naam te vermelden, geen administratieve lasten mocht meebrengen.

9. En hoe reageert het ministerie van VWS?

Het ministerie heeft een gesprek met de KNMG en andere vertegenwoordigers toegezegd. Er is nog geen datum. Maandagochtend is er op het ministerie overleg geweest over de kwestie. Maar bij het ter perse gaan van dit nummer, had de afdeling Voorlichting nog geen antwoord op de vraag welke koers VWS wil varen. 

lees ook blogs over dit onderwerp download dit artikel
Achter het nieuws bureaucratie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Eduard Graat

  Huisarts, Uden

  Jongens laat je niet gek maken, over een paar weken blijkt dat dit gewoon een 1 april grap is! Ik had het meteen door, zo absurd!

 • Beekhuis

  Huisarts, Apeldoorn

  Beste collegae,

  ja er zijn veel onzinnige regeltjes waar we ons aan dienen te houden en als beste jongens en meisjes van de klas doen we dat natuurlijk MAAR
  als het om het BIGgetjes verhaal gaat (waarbij het nummer zelfs op de naambordjes moeten... terwijl er gewoon een openbaar digitaal BIGregister is en we in 2019 leven) delen we graag het volgende...

  WAT IS DE INGANGSDATUM?

  Laat u niet bij de (varkens)neus nemen.

  met vriendelijke groet

  J.J. Beekhuis & M v/d Velde
  Huisartsen Gezondheidscentrum de Heeze Apeldoorn

 • Leon Mentink

  Huisarts, Eibergen

  Nee het is niet meer werk. Ja het is mogelijk dit in te voeren. Maar... Wat is de toegevoegde waarde? Was er een probleem? Komt er een probleem? Is er iets fout gegaan door ontbreken van dit Bignummer. Is de gezondheidszorg in gevaar als we dit niet ...doen? Is de veiligheid in het geding. Staat er een regel in de eed van Hippocrates: "u zult ten aller tijde te traceren zijn dmv uw Bignummer"? . Moet ik binnen kort ook mijn GAIA rapport openbaar maken. Of hoe vaak ik mijn handen was en of ik wel of niet wel eens een drankje nuttig.. Deze laatste dingen zouden nuttiger zij dan het vermelden van mijn Bignummer.
  We zijn doorgeslagen.

 • E. van der Lek

  Huisarts, Losser

  Ik kan mijn naam in 2,5 minuten vinden op de BIG-site: welk probleem wordt opgelost met deze maatregel? Mochten er toch problemen zijn met het vinden van het nummer dan functioneert het BIG-register kennelijk niet naar behoren en is het efficiënter o...m daar verandering in te brengen dan duizenden beroepsbeoefenaren te dwingen op straffe van boetes overal hun BIG-nummer te vermelden. Is er een wetenschappelijke onderbouwing of deze maatregel wezenlijk bijdraagt transparantere zorg? Onze beroepsgroep werkt al decennia aan de NHG-standaarden om daarmee ons handelen te onderbouwen. Wat mij betreft zou de overheid hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Het is treurig dat een overheid bezig is met dit soort onzin terwijl er een groot tekort dreigt aan mensen in de (huisartsen)zorg. Over enkele jaren zullen er gebieden zijn waar geen huisartszorg meer is. Ik kan me niet voorstellen hoe deze maatregel bijdraagt aan een oplossing voor dit probleem. De LHV en de KNMG zou ik dringend willen verzoeken om een nog krachtiger protest te laten horen tegen deze maatregel (artikel in de landelijke dagbladen).

 • 49909416701

  , Zie register

  Er zijn te veel ministers en bewindspersonen voor de zorg. Dat werkt verwarrend. Kwaliteitcontrole op hun functioneren is zo niet te doen en we moeten binnenkort weer stemmen. Laten we ze nummeren!

  Minister nul krijgt alvast een onvoldoende op on...tzorgkaartnederland.nl

 • Erik Wannee

  forensisch arts, Apeldoorn

  Kost dat vermelden van dat nummer zou echt zoveel extra werk? Hoeveel werk kost het vermelden van ons telefoonnummer? Waarom doen artsen daar niet moeilijk over? Gaan we dat voortaan ook weigeren? Een BIG-nummer is nog makkelijker ook, want dat heb j...e voor het leven; dat geldt voor telefoonnummers niet eens altijd.
  Moeten we nou echt zo'n heisa maken van een probleem dat eigenlijk niks voorstelt? Zet het gewoon eenmalig onderaan je briefpapier en op je website en/of sociale media en kijk er verder nooit meer naar om.
  Erik Wannee, BIG-nummer 49039350701.

 • Gadellaa

  huisarts, Nagele

  Is een tatoeage op de arm met mijn BIG nummer ook goed.
  De deden we in 40-45 ook.

 • Marten Berghuis

  Huisarts, Utrecht

  Hoe onwaarschijnlijk deze opgelegde stap in tijden van ontregeling/schrappen/paarse krokodil etc. Roepen we als zorgverleners niet hard genoeg? Staat de politiek zo ver van ons af? Ik begrijp het niet of wil het misschien ook wel niet begrijpen maar ...een pro-actieve houding tegenover dit soort zaken is een vereiste.

 • TL

  HAIO, Maastricht

  Is er een centraal punt waarop BIG-geregistreerde zorgverleners hun onvrede hierover kunnen uiten?

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Bent U het ook zo zat? Al die maatregelen die Den Haag en de Zorgverzekeraars bedenken om "transparant" te zijn?
  "Zoals de waard is, vertrouwt die zijn gasten". We moeten ons als Nederlanders echt zorgen gaan maken over de betrouwbaarheid van het o...penbare bestuur. Hoe komen ze er toch toe, dat ze continu menen meer wantrouwen over ons te moeten uitstorten? Wordt het niet eens tijd dat de Kamers en de Regering er weer voor ons zijn, in plaats van andersom. Onze Regering hebben we gekozen om er voor te zorgen dat wij Nederlanders fatsoenlijk kunnen leven en werken. We zijn er niet om de Regering ons van onzinnige taken te laten voorzien.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.