Laatste nieuws
ANP
1 minuut leestijd
Nieuws

Adviesraad: geen abortuspil bij huisartsen

2 reacties

Het is onduidelijk waarom huisartsen de mogelijkheid moeten krijgen zwangerschappen af te breken. De Raad van State, een belangrijke adviseur van de regering, maakte donderdag korte metten met het huidige voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voor een abortuspil bij de huisarts.

Schippers vindt dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn, ook bij huisartsen terecht moeten kunnen om een vroege zwangerschap af te breken. De huisarts zou bij de ingreep in zijn praktijk alleen de abortuspil mogen gebruiken, geen instrumentarium. Schippers diende daartoe op 2 februari 2017 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in. Daarmee is ook het advies van de afdeling advisering van de Raad van State openbaar geworden en blijkt dat dit orgaan weinig in het plan van Schippers ziet.

De Raad van State benadrukt dat zwangerschapsafbreking alleen mag door een arts in een ziekenhuis of abortuskliniek. Volgens de raad geeft Schippers onvoldoende aan waarom ook een huisarts een zwangerschap moet kunnen beëindigen. De minister zegt onder meer aan alle onduidelijkheid een einde te willen maken, maar volgens de raad is er helemaal geen onduidelijkheid. ‘De afdeling advisering komt tot de conclusie dat de in de toelichting genoemde redenen niet toereikend zijn om op grond daarvan op dit moment het voor huisartsen mogelijk te maken om zwangerschappen af te breken. Zij adviseert eerst de uitkomsten van de tweede evaluatie af te wachten en vooralsnog af te zien van de voorgestelde mogelijkheid van medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts’, aldus het begeleidend schrijven bij het wetsvoorstel.

Lees ook:

Nieuws werk Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Hedwig Vos

  Huisarts en voorzitter Huisartsenkring Haaglanden, Den Haag

  Ik denk dat het belangrijk is om hier de patiënt centraal te zetten. De ongewenst zwangere vrouw in dit geval. Als huisarts heb ik meerdere vrouwen de afgelopen jaren naar een abortuskliniek verwezen die net overtijd waren en erg teleurgesteld waren ...dat ik de overtijdsbehandeling niet zelf kon uitvoeren. Dat er dus behoefte van vrouwen aan het voorschrijven van de abortuspil door de huisarts is kan ik bevestigen..
  Voor wat betreft de huisartsen: natuurlijk zal niet iedere huisarts staan te springen om nog een taak er bij. Ons bord is vol, vanwege de vergrijzing en andere maatschappelijke tendensen zal ons bord eerder voller dan leger worden. Maar er zijn wel degelijk huisartsen die dit graag willen doen voor hun patiënten. Wij huisartsen zijn gewend onze patiënten en hun behoeften centraal te stellen en maatwerk te leveren en bij een ongewenste zwangerschap van maximaal 16 dagen over tijd doen we dat graag. Niet iedereen, maar wel voldoende huisartsen. Dat veel huisartsen in principe positief staan tegenover het voorschrijven van de abortuspil blijkt wel uit het feit dat onze wetenschappelijke vereniging het NHG een richtlijn medicamenteuze overtijdbehandeling heeft vastgesteld met daarin onder andere de randvoorwaarden om dit veilig te doen.
  Het is dus jammer dat het de minister niet is gelukt duidelijk te maken dat het de wens is van zowel vrouwen als huisartsen om de overtijdbehandeling in de huisartsenpraktijk te doen. Wel is het zo dat wij huisartsen niet staan te springen om een vergunning aan te vragen. Wij zijn van mening dat momenteel de overtijdbehandeling buiten de wet afbreking zwangerschap valt en dat wij het al mogen. Zie: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/wetswijziging-voor-abortuspil-werkt-averechts.htm

 • Willem Beekhuizen

  abortusarts n.p., Ter Aar

  De leden van onze beroepsvereniging, het Nederlands Genootschap van Abortusartsen NGvA, begeleiden meer dan 90 procent van de vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen en deze al dan niet laten uitvoeren.
  Het NGvA kan zich geheel vinden in de ...motivatie en de conclusies van de Raad van State omdat wij vinden dat er niet te lichtvaardig aan de abortuswet getornd moet worden.
  Ondanks het negatieve advies wil de minister de wetswijziging doorzetten maar haar reactie op het advies berust op onbewezen vermoedens en vormt slechts een herhaling van zetten.
  Wij hebben niets tegen huisartsen of de abortuspil maar menen mét de RvS dat er eerst nader onderzoek moet plaatsvinden, bij de komende wetsevaluatie of later door ZonMw.
  Het gaat in de eerste plaats om onderzoek of er bij de vrouwen wel behoefte bestaat en wat de huisartsen vinden van die uitbreiding van hun werk. Tot nu toe is noch aan de vrouwen noch aan de huisartsen als groep hun mening gevraagd. Nu al, ook zonder dat de wet daarvoor hoeft te worden gewijzigd hebben huisartsen een belangrijke rol bij de eerste gedachtenwisseling, de nazorg en anticonceptie. Als vrouwen het niet nodig vinden dat de huisarts ook zelf de zwangerschap afbreekt en de huisartsen daar ook niet warm voor lopen is het onverstandig er in Nederland aan te beginnen. Het “betere”is vaak de vijand van het goede.
  Op de tweede plaats zijn er veel vragen over hoe de praktijk er uit zou moeten zien. Verschillende huisartsen hebben daar ook in MC al op gewezen. Niettemin, als aangetoond wordt dat er voor de vrouwen knelpunten zijn en er behoefte is en de huisartsen er achter staan zijn wij graag bereid mee te denken om tot kwalitatief verantwoorde oplossingen te komen. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat de labiele balans in het dilemma: respect voor ongeboren leven/respect voor de keuze van de vrouw, waarop de wet en onze professionele richtlijnen berusten, niet verloren gaat.
  Namens het bestuur NGvA,
  Willem Beekhuizen, abortusarts n.p.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.