Laatste nieuws
Nieuws

Advies commissie Voltooid Leven vooruitgeschoven

Plaats een reactie

Het rapport over de juridische mogelijkheden en maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten, zal in januari worden gepresenteerd, een maand later dan eerder aangekondigd. Dat werd vandaag bekend op het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in Maarssen.

De achtkoppige adviescommissie Voltooid Leven onder leiding van Paul Schnabel is in juni 2014 ingesteld door de ministeries van VWS en Justitie. De commissie bestaat uit wetenschappers die expert zijn op het gebied van (straf)recht, zorg en filosofie, die uitgekozen zijn door het ministerie. In afwachting van de presentatie van het rapport in januari, kon Schabel maar weinig prijsgeven over de uitkomsten. Hij zei dat het advies ‘een richting’ zal geven, maar ‘het zal de discussie niet beëindigen’.

Schnabel lichtte toe hoe de adviescommissie te werk is gegaan. Het heeft de scope niet beperkt tot groepen als hoogbejaarden; leeftijd speelt geen rol. En ook de problematiek rond dementie en psychiatrie is ‘meegenomen’. De wetenschappers hebben uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, op allerlei gebieden, waarbij nadrukkelijk ook naar het buitenland is gekeken – met name West-Europa. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met focusgroepen en heeft de commissie ‘hearings’ gehouden.

Belangrijk punt in het onderzoek, zei Schnabel, zit in de uitvoerder. ‘Wie doet het? Is het de arts, of degene die dood wil?’ Zonder verder iets los te laten, signaleerde Schnabel dat ‘voltooid’ niet altijd een goede term is. ‘Voor degene die het betreft, is het leven juist onvoltooid, maar is de kans tegelijkertijd klein dat het ooit voltooid zal raken.’ Even ervoor had hij al opgemerkt dat ‘we het hebben over het verkorten van het leven’. Dit in tegenstelling tot euthanasie, waar het juist meestal gaat over het ‘verkorten van het sterfproces’.

De meeste leden van de NVVE zijn nog altijd voorstander een waardig, zelfgekozen levenseinde met als uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en integriteit, zonder tussenkomst van een arts of hulpverlener. Dat bleek uit onderzoek dat de NVVE onlangs onder haar leden heeft gehouden. Tijdens het symposium werden de resultaten gepresenteerd. Opmerkelijk genoeg groeit de voorkeur voor stervenshulp door een (huis)arts bij voltooid leven.

Vier jaar ervoor is dezelfde enquête gehouden. Belangrijk verschil is dat 37 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan de medische route in geval van levensbeëindiging bij een voltooid leven, in 2011 was dat nog 21 procent. Van de leden volgt 45 procent het liefst de ‘autonome route’ waarbij zonder tussenkomst van een arts het leven op waardige wijze wordt beëindigd, terwijl dat in 2011 nog 53 procent was.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de voorkeur voor het bestaan van verschillende routes naast elkaar is toegenomen: in 2011 vond 59 procent dat wenselijk, dat is nu gestegen naar 72 procent.

Op de vraag welke sterfmethoden men acceptabel vindt in geval van voltooid leven, antwoordden de meeste leden ‘euthanasie door een arts’ en/of ‘de laatstewilpil’. Mag men maar één methode kiezen, dan is de meerderheid voor de laatstewilpil (53%), gevolgd door euthanasie door een arts (39%).

Marieke van Twillert

Kamerbrief Hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten (3 juni 2014)

© Shutterstock
© Shutterstock
Nieuws euthanasie laatstewilpil voltooid leven
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.