Laatste nieuws
Nieuws

LHV: ‘Zilveren Kruis komt afspraken uit hoofdlijnenakkoord niet na’

1 reactie

Er is opnieuw onvrede onder huisartsen over de invulling van afspraken uit het hoofdlijnenakkoord voor huisartsenzorg die zijn gemaakt door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek leeft Zilveren Kruis op drie punten de afspraken niet na.

Voor veel huisartsen lopen hun contracten met Zilveren Kruis dit jaar af; reden waarom er de afgelopen tijd al intensief met deze verzekeraar wordt gesproken over nieuwe contracten, schetst Kalsbeek. ‘Het gaat nu om het concreet uitwerken in de contracten van de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt. In alle akkoorden, ook met andere sectoren, is de onderlegger dat de juiste zorg op de juiste plek moet. En dat betekent meer werk naar huisartsen.’

Maar de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) is ‘zwaar teleurgesteld’ over de manier waarop dat in de onderhandelingen met Zilveren Kruis is vertaald in ruimte om dat extra werk ‘kwalitatief en verantwoord’ te kunnen doen. Volgens Kalsbeek geeft de zorgverzekeraar op drie punten onvoldoende thuis. Zo wordt er niet geïnvesteerd in organisatie en infrastructuur (O&I), dus in de ondersteuning van het huisartsenwerk. Ook worden de tarieven van de vrije segmenten niet allemaal geïndexeerd, zoals wel is opgenomen in het akkoord. En de LHV vindt dat Zilveren Kruis te weinig ruimte biedt aan huisartsen om de POH-S (praktijkondersteuner somatiek) op een goede manier in te zetten. Kalsbeek: ‘Die is belangrijk voor onder andere ouderenzorg, die juist een hoofdissue in de akkoorden is.’

Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa laat weten dat de zorgverzekeraar jaarlijks een focus kiest bij de inhoudelijke invulling van de afspraken uit de hoofdlijnakkoorden. ‘Het akkoord is voor een aantal jaren en dat geeft tijd om op verschillende randvoorwaarden in te zoomen.’ Voor de bekostiging van 2019 zet Zilveren Kruis volgens haar in op het krijgen van inzicht in de sociale en gezondheidssituatie per regio, gemeente of wijk, op meer tijd voor patiënten en zorg voor kwetsbare groepen, en op het versterken van de organisatie in de eerste lijn. ‘Meer tijd voor de patiënt’ vult de verzekeraar volgens haar in door te investeren in bijvoorbeeld achterstandswijken en kwetsbare ouderen.

Zilveren Kruis indexeert volgens Rompa ‘het overgrote deel van de huisartsenbekostiging’, en de verzekeraar biedt volgens haar wel de mogelijkheid om personeel en ondersteuning uit te breiden. Bovendien kunnen huisartsen een aanvraag doen ‘voor meer uren POH-ggz en deze naar wens inzetten voor e-health. Verder zijn er volgens haar al afspraken gemaakt met LHV- en Ineen-bestuur hoe om te gaan met O&I-bekostiging.

Vorig jaar was de LHV al erg ontstemd over de mate waarin zorgverzekeraars bij de inkoop vorm gaven aan de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Daarom deed de LHV toen een beroep op minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om het volgende akkoord een meer verplichtend karakter te geven. Dat leidde ertoe dat in het huidige akkoord, voor de periode 2019-2022, is opgenomen dat de NZa zal monitoren of de afspraken worden uitgevoerd. De LHV heeft de NZa op de hoogte gebracht van de huidige situatie. ‘De contracten zijn er nog niet, maar mogelijk kan de NZa nu toch al iets doen’, hoopt Kalsbeek. ‘Het is jammer als de NZa alleen achteraf iets zou doen.’

NZa-woordvoerder Sietske Ligtvoet laat weten dat de NZa niet de bevoegdheid heeft om tijdens de onderhandelingsfase in te grijpen. ‘Onze opdracht is om te onderzoeken wat er in de contracten is afgesproken.’ Daarover brengt de NZa dan in het voorjaar een monitor uit. In een interview met Medisch Contact zei minister Bruins onlangs daarover dat die monitoring er dan voor zorgt dat ‘het een volgende ronde een stuk beter kan uitpakken’.

Huisartsen hebben tot komende vrijdag de tijd om te beslissen of ze een contract met Zilveren Kruis willen sluiten. De LHV heeft huisartsen erop gewezen dat ze nu drie keuzes hebben: geen contract sluiten, met een andere verzekeraar een contract aangaan, of toch tekenen maar dan eventueel vergezeld van een brief waarin duidelijk wordt gemaakt dat het contract ‘niet aansluit bij de praktijk’. 

Lees ook:

Nieuws LHV
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J.Duits

    Bedrijfsarts, Houten

    We hebben tegenwoordig in Nederland het "Kannie waarzijn" organisatiemodel. Want er is kwistig gestrooid met verantwoordelijkheden, maar die liggen nog als een berg afval ergens in een hoek. Het gevolg is dat "iedereen" of juist "niemand" verantwoord...elijk is. Het is heel goed voor de gemoedsrust van politici, ambtenaren en zorgverzekeraars, er is dus wel ergens een positief gezondheidseffect. En het is heel goed voor de werkgelegenheid van allerlei consultancy bureaus. Maar als Nederlandse bevolking schieten we er niets mee op. Tenzij u gek bent op "kluchten" of "soaps".

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.