Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Zorgkoepels sluiten convenant over LSP

Plaats een reactie

Zorgkoepels – waaronder de LHV – en diverse andere organisaties 1 hebben eind oktober overeenstemming bereikt over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur, het landelijke schakelpunt (LSP), voor de periode 2013-2016. Afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant.

Hiermee spreken de partijen hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering voor de komende drie jaar.

Regionale ondersteuning

Het brede draagvlak voor en vertrouwen in de zorginfrastructuur maakt de weg vrij naar het grootschalig gebruik van de zorginfrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten. Zorgaanbieders die hun computersysteem willen aansluiten op de zorginfrastructuur krijgen hierbij in regionaal verband ondersteuning van de VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl).

Financiering

De totaalkosten voor de komende drie jaar bedragen ruim 75 miljoen euro. Zorgverzekeraars en koepels van zorgaanbieders hebben afspraken gemaakt over deze financiering. Deze afspraken hebben betrekking op:

• de kosten van het laten werken en verder ontwikkelen van de zorginfrastructuur;

• het bevorderen dat zorgaanbieders kunnen aansluiten op de infrastructuur;

• toenemend gebruik maken van de zorginfrastructuur , met instemming van de patiënt.

Er zal nauwlettend gemonitord worden of de investeringen daadwerkelijk het beoogde gebruik opleveren.

Geen verplichte aansluiting

De LHV en de andere koepels zijn van mening dat met dit meerjarenconvenant de zorginfrastructuur voor koepels en hun leden niet vrijblijvend is, hoewel er geen sprake is van een individuele verplichting voor zorgverleners tot aansluiting op en gebruik van het LSP. Het convenant moet ertoe leiden dat – ten behoeve van goede, veilige en efficiënte patiëntenzorg – huisartsen, apothekers en medisch specialisten het LSP gaan gebruiken. De VZVZ legt daarbij de nadruk op een regionale projectaanpak. Met bestaande regio’s (zoals Twente, Nijmegen en Amsterdam) zal worden samengewerkt. Waar geen regionale structuur bestaat wordt aansluiting en gebruik gestimuleerd in samenwerking met huisartsenposten en dienstapotheken.

1. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA, VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ.

Federatienieuws LHV
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.