Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Voorzitter KAMG - Gezondheid en leefomgeving

Plaats een reactie

Op 20 september ontving Machteld Huber de ZonMw Parel voor haar onderzoek naar een nieuw concept van het begrip gezondheid. Zij stelt voor af te zien van de oude WHO-definitie. Gezondheid in het nieuwe concept is dan: ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Het nieuwe concept gezondheid doet veel meer recht aan het vermogen van de mens te functioneren in zijn omgeving en het gezondheidsbeleid daarop te richten. Volgens dit concept is de interactie tussen de burger en zijn omgeving immers waar het bij gezondheid om gaat. Gezondheids(zorg)beleid moet zich richten op Gezondheid en Gedrag in plaats van op Ziekte en Zorg (van ZZ naar GG).

U kunt zich voorstellen dat dit nieuwe gezondheidsconcept de arts M & G (maatschappij en gezondheid) anno 2012 past als een tweede huid. De arts medische milieukunde bijvoorbeeld, is de sociaalgeneeskundige die de interactie tussen de gezondheid van de burger en zijn directe leefomgeving tot uitgangspunt neemt. Schadelijke effecten vanuit die omgeving, of risico’s daarop, bedreigingen, lichamelijke en psychische klachten, angst en (ir)rationele reacties daaromheen behoren tot het materiaal waarmee hij werkt.

De kans is groot dat u de arts medische milieukunde die in uw nabijheid actief is, tot nu toe nog niet hebt ontmoet: er zijn er namelijk slechts 15 van in heel Nederland! Daardoor kunnen zij maar een fractie van de werkzaamheden uitvoeren die wenselijk zijn. Een belangrijk deel van hun aandacht wordt opgeëist door risico’s en bedreigingen in samenhang met grootschalige incidenten (de Schipholramp, de vuurwerkramp in Enschede, de brand op het industrieterrein Moerdijk, het asbestincident op Kanaleneiland). 

Veel minder bekend is dat ook deze arts M & G een belangrijke bijdrage kan leveren aan de basiszorg, dicht bij de burger. Zijn deskundigheid betreft de problematiek die samengaat met de ontwikkeling van de moderne maatschappij in ons dichtbevolkte land, zoals de effecten van megastallen in de regio en de betekenis van fijnstof voor kwetsbare groepen in woonwijken langs drukke wegen. Maar ook
individuele gezondheidsklachten in samenhang met zendmasten, geluidsoverlast, bodemverontreiniging en binnenmilieuverstoringen behoren tot zijn professionele bagage.

De arts medische milieukunde heeft de competenties om met zijn diagnose en analyse individuele (behandel)adviezen te geven. Dit combineert hij met de bekwaamheid te analyseren op populatieniveau om objectief te adviseren over collectieve maatregelen. Daarmee geeft hij de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid een betere mogelijkheid om goed geanalyseerde gezondheidsrisico’s en -bedreigingen en de consequenties daarvan in besluitvorming te betrekken. Werkt u als behandelend arts in de basiszorg, dan hebt u in deze sociaalgeneeskundige dus een belangrijke partner die u daadwerkelijk kan ondersteunen, aanvullen en versterken om de gezondheid van de burger te verbeteren. En dan hebben we het natuurlijk over gezondheid in het nieuwe concept!

Groot probleem is de schaarse beschikbaarheid van deze beroepsgroep. Overheden zullen hun verantwoordelijkheid voor een adequaat geëquipeerde integrale regionale basiszorg moeten nemen, zodat meer artsen medische milieukunde kunnen worden opgeleid. Ik ben ervan overtuigd dat de belangstelling voor dit waardevolle, interessante en uitdagende vak dan enorm zal toenemen!

Cisca Koning, voorzitter KAMG

Federatienieuws leefstijl & gezondheid
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.