Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Reactie op wijzigingsvoorstel Besluit zorg en dwang

Plaats een reactie

De KNMG heeft mede namens Verenso, NVvP, LHV en de NVAVG gereageerd op een voorstel van het ministerie van VWS over de rol van de onafhankelijk deskundige in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

In deze wet staat dat indien het niet lukt om onvrijwillige zorg binnen zes maanden af te bouwen, de zorgverantwoordelijke advies moet vragen aan een niet bij de behandeling betrokken deskundige. In het Besluit zorg en dwang staat aan welke eisen deze deskundige moet voldoen.

Wij pleiten er in onze brief voor dat deze de onafhankelijke deskundige altijd BIG-geregistreerd moet zijn. Dat is nog niet in het voorstel opgenomen.

Verder gaan wij in onze reactie in op:

1 Gelijktrekken termen

Voorstel is om de term ‘externe deskundige’ te vervangen door ‘onafhankelijke deskundige’. Hierdoor worden in het Besluit zorg en dwang dezelfde termen gebruikt als in de Wzd.

2 De kring van 'onafhankelijke deskundigen' uitbreiden

Wij staan kritisch tegenover het voorstel dat iedere zorgverlener of deskundige op het gebied van langdurige of intensieve zorg met aantoonbare kennis en praktijkervaring de rol van onafhankelijke deskundige kan vervullen. Momenteel kan slechts een aantal specifieke beroepsgroepen deze rol (als onafhankelijk deskundige) vervullen. Wij onderschrijven dat er in de praktijk behoefte is om meer disciplines als onafhankelijke deskundige in te kunnen zetten, ook om maatwerk te bevorderen. Wij vinden het echter onverstandig om de kring volledig open te breken. Zeker nu de globale kwaliteitseisen weinig houvast bieden. Wij stellen daarom voor om een aanvullende kwaliteitseis op te nemen: de onafhankelijke deskundige moet BIG-geregistreerd zijn.

3 Onafhankelijk deskundige

Het voorstel waarmee de onafhankelijke deskundige gedurende ten minste één jaar niet betrokken mag zijn geweest bij de behandeling van of de zorg aan de betrokken cliënt en dat hij onafhankelijk functioneert van de zorgaanbieder, vinden wij een goed idee. Hiermee wordt aangesloten bij de eisen die gelden voor de onafhankelijke arts die de medische verklaring opstelt ten behoeve van een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling. Op deze manier wordt in de Wzd en het Besluit zorg en dwang een eenduidige uitleg gegeven van de term ‘onafhankelijk’. Dat komt de rechtszekerheid voor artsen, cliënten en anderen die bij de uitvoering van de Wzd betrokken zijn ten goede.

4 Positie Wzd-functionaris

Tot slot hebben wij aangegeven het belangrijk te vinden dat de rol van de Wzd-functionaris niet verder wordt uitgebreid naar andere disciplines. Op dit moment kunnen alleen een ter zake kundige arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist de rol van de Wzd-functionaris vervullen en wij vinden dat dit zo moet blijven. In onze optiek is het nodig dat de Wzd-functionaris in staat is om in algemene zin toezicht te houden op alle vormen van onvrijwillige zorg waar een cliënt mee kan worden geconfronteerd.

Het is nu aan VWS om alle reacties te inventariseren. 

Lees meer over deze internetconsultatie op knmg.nl.

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.