Federatienieuws
3 minuten leestijd
Federatienieuws

Onderhandelaarsakkoord en pensioenovergang umc’s

Plaats een reactie

Voor de 67.000 werknemers in de umc’s zijn twee belangrijke resultaten bereikt: allereerst sloten cao-partijen, waaronder de LAD/AC-FBZ en OMS/CMHF, op 4 juli een onderhandelaarsakkoord Cao UMC 2013-2015. Daarna volgde overeenstemming over de overgang van Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), die per 1 januari 2015 zal plaatsvinden.

Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC kwam vrij onverwacht. Eerder nog hadden de werknemersorganisaties het overleg afgebroken vanwege een te mager loonbod van werkgeversorganisatie NFU. Tijdens het hernieuwde overleg op 4 juli konden cao-partijen wel tot een akkoord komen. LAD en OMS zijn gematigd positief over het akkoord, maar zijn er tevens van overtuigd dat het akkoord het maximaal haalbare resultaat is, gelet op de huidige economische omstandigheden.

Magere salarisparagraaf

De nieuwe Cao UMC heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 april 2013 tot 1 april 2015. Gedurende de looptijd wordt de MS-schaal voor de beginnend academisch medisch specialist die op proef is, teruggebracht van drie naar maximaal twee jaar. Dat is een verbetering voor deze groep medisch specialisten: zij stromen nu eerder door naar de hogere UMS-schaal.

Daarnaast wordt duidelijker in de cao opgenomen dat de arts die promoveert op geneeskundig wetenschappelijk onderzoek niet onder hoofdstuk 17, maar onder hoofdstuk 13 van de cao valt. Daarmee is duidelijker vastgelegd hoe een arts-promovendus moet worden ingeschaald. Verder wordt het persoonlijk budget verhoogd, van 1,3 procent naar 1,55 procent. Dit budget kunnen medewerkers voor een deel ook inzetten voor verlofdagen.

LAD en OMS zijn minder positief over de salarisparagraaf. Deze is relatief mager: de lonen gaan in twee stappen met 2 procent omhoog. Ook krijgen medewerkers een eenmalige nominale uitkering van 500 euro (in twee delen). Bovendien is het niet gelukt een stagevergoeding voor coassistenten af te spreken.

Tijdens de looptijd van de nieuwe cao wordt overlegd over de Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS).

Pensioenovergang

LOAZ (overleg van de werkgever- en werknemersorganisaties van de umc’s), ABP en PFZW hebben afgesproken dat per 1 januari 2015 de opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken van de umc-medewerkers overgaan van ABP naar PFZW. Vanaf 1 januari 2014 bouwen nieuwe medewerkers van umc’s direct hun pensioen op bij PFZW. Hiermee komen vrijwel alle umc-medewerkers, net als de medewerkers van alle andere ziekenhuizen en vrijwel al het andere zorgpersoneel, onder de pensioenregeling van PFZW te vallen. Uitzondering bij de overgang zijn arbeidsongeschikte werknemers en mensen die gebruikmaken van de FPU-regeling: zij blijven bij ABP.

De overstap van de umc’s van pensioenfonds ABP naar PFZW werd in principe per 1 januari 2012 overeengekomen. De overstap werd toen opgeschort vanwege financiële consequenties. Bij het afsluiten van het Zorgakkoord in april 2013 is afgesproken dat de umc’s voor deze extra kosten een compensatie krijgen. Dit opende de weg om opnieuw met beide pensioenfondsen om tafel te gaan en alsnog de overstap te regelen.

Het grote voordeel van de overgang is dat als medewerkers de overstap maken van een umc naar een ander ziekenhuis (of omgekeerd), ze niet meer te maken krijgen met verschillende pensioenfondsen en waardeoverdrachten. Mobiliteit en samenwerkingsverbanden worden hierdoor vergemakkelijkt.

In de overeenkomst over de pensioenovergang hebben LOAZ, ABP en PFZW een aantal vervolgstappen benoemd. Na advisering door hun adviesorganen kunnen de besturen van ABP en PFZW definitief met de onderhandelaarsovereenkomst instemmen. De overeenkomst zal vervolgens worden voorgelegd aan
De Nederlandse Bank ter accordering.
Als laatste stap zullen LOAZ, ABP en PFZW in gesprek gaan met de ministeries van BZK en VWS over de benodigde regelgeving en ondersteuning bij de pensioenovergang. Zodra alle stappen succesvol zijn afgerond, is er sprake van een formele overeenkomst tussen de
drie partijen en is de overgang definitief.

Kijk voor meer informatie over de umc-resultaten op lad.nl en oms.nl.

<b>Download het federatienieuws (PDF)</b>
Federatienieuws multiple sclerose
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.