Federatienieuws
Jurriaan Penders
2 minuten leestijd
Federatienieuws

NVAB Voorzitter: Arbo-arts? Dat is geen bedrijfsarts

3 reacties

Een herfstige maandag. Zware storm, windkracht 11. Ook binnen probeert de vakbond storm te veroorzaken met de publicatie over het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij de SER vindt die ochtend een hoorzitting plaats vanwege het SER-advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg begin 2014.

In de SER zitten de sociale partners en het lijkt mij niet geheel toevallig dat de FNV die ochtend haar zwartboek openbaart met ruim 6000 misstanden in de huidige verzuimbegeleiding. Veel klachten gaan over de manier waarop met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. Met als conclusie dat de hele sector corrupt zou zijn. Maar laten we de signalen niet op deze manier veralgemeniseren. Een arbo-arts is geen bedrijfsarts en een verzuimbureau is geen gecertificeerde arbo-dienst.

De bedrijfsarts is specialist arbeid en gezondheid, een sociaal-geneeskundige specialisatie met vier jaar opleiding op het gebied van o.a. arbeidsomstandigheden, preventie, advisering en belasting-belastbaarheid. Competente professionals die ogenschijnlijk tegengestelde belangen van werkgever en werknemer kunnen hanteren, beider vertrouwen behouden en onafhankelijk blijven adviseren met respect voor medisch geheim en privacy. Ze werken zelfstandig, in maatschappen of bij arbo-diensten die hun zaken geacht worden op orde te hebben conform de certificering.

De arbo-arts is feitelijk een basisarts of anios zonder extra opleiding, die wordt ingezet door verzuimbureaus die de onderkant van de markt bedienen: minimale contracten met werkgevers die in een vechtmarkt zitten en waar een fatsoenlijk personeelsbeleid ontbreekt. Deze arbo-artsen werken vaak zonder supervisie, hebben niet de ruimte om de professionele richtlijnen te volgen. Wat opvalt is dat deze verzuimbureaus in de vacaturetekst al aangeven dat ze artsen zoeken, maar zonder de mogelijkheid om in opleiding te gaan.

En verzuimbureaus? Die zijn vaak onvoldoende bekend met wet- en regelgeving en proberen met zo min mogelijk middelen arbeidsongeschikte medewerkers terug aan het werk te krijgen, zonder aandacht voor hun duurzame inzetbaarheid. Het zijn bedrijven die zich onttrekken aan de kwaliteitseisen die bij goede en gecertificeerde arbodienstverlening horen.

We zijn niet tegen marktwerking. We zijn wel voor duidelijke regulering in de markt, met randvoorwaarden voor goede zorg en een inspectie die vaker optreedt tegen malversaties.

Om die randvoorwaarden maken we ons druk als NVAB. Hiervoor hebben we de kernwaarden van de bedrijfsarts opgesteld. Internationaal met lof ontvangen en overgenomen, maar dat terzijde.

Pas dus op met een arbo-arts! U consulteert voor uw appendicitis toch ook liever een chirurg dan een niet-gesuperviseerde basisarts? Dus zorg dat u te maken heeft met een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbo-dienst!

En ja, helaas gaat er dan ook nog wel eens wat mis. Dat is niet goed te praten en we doen er dus alles aan om kwaliteitsontwikkeling en controle hand in hand te laten gaan. Dat we scherp worden gehouden door de werknemers hoort daarbij.

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB

<b>Download het federatienieuws uit nr. 48 - 2013 (PDF)</b>
Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN

  In een eerdere reactie heb ik al het rapport van de FNV gerelativeerd, als er op jaarbasis 6000 mensen klagen en er worden er ca 2,1 miljoen door bedrijfsartsen gezien, dan is het probleem overzichtelijk te noemen.
  De positie van de bedrijfsarts word...t niet als problematisch gezien m.i. door onze vakvereniging. We kunnen toch niet ontkennen dat er vakbroeders zijn die het niet zo nauw nemen met integriteit en hun rug niet recht houden en dat er ook artsen zijn die meeliften onder de vlag van bedrijfsartsen en zich arboarts noemen. Maar ik protesteer tegen het beeld dat de hele vakgroep van bedrijfsartsen met deze disfunctionerende groep wordt vergeleken en op een hoop wordt gegooid. Er zijn heel veel bedrijfsartsen die hun werk doen volgens de regelen der wet en volgens de standaarden van onze beroepsgroep. Hoe laten we dat beter zien?
  Als we het moment van publiceren van het rapport door de FNV meenemen,dan is enige stemmingmakerij niet te ontkennen. Maar dat hoort kennelijk bij deze tijd van hype's en ongegronde verdachtmakingen. Een normale discussie op inhoud is iets dat hoort tot het verleden van dit land.
  Een ook veel gemaakte fout is elkaar onderling te bestoken en de gelederen niet gesloten houden en denken dat handelen op die wijze bijdraagt tot verbetering.

 • Dolf Algra

  zelfstandig bedrijfsarts, Rotterdam

  Het is tijd voor bedrijfsartsen om hun stem luid en duidelijk te laten horen, kleur te bekennen en zich niet meer te laten piepelen. Hoezo verzuimbegeleiding een corrupt systeem ? Get real ! De bedrijfsarts is geen 'consigliere'. Deze zwartmakerij mo...et stoppen.

  Genoeg is genoeg. Wanneer kiest de NVAB partij voor haar eigen leden en staat zij pal voor haar vak ? Wanneer neemt zij zich zelf serieus en laat zij zich niet meer beschimpen ! Hoeveel druppels heb je nodig om een emmer te doen overlopen ? Wanneer houdt de NVAB op met deze vorm van zelfkastijding.

  Ach, wat een gezeur, hoor ik U denken, valt toch allemaal wel mee ? Wat een fuzz om niets. Wellicht helpt dit bericht dat ik gisteren ontving U dan uit de droom.

  Wist U dat erop 12 december een hoorzitting - ja, een hoorzitting (!) in de Tweede Kamer is gepland op initiatief van de SP en naar aanleiding van het FNV rapport Verzuimbegeleiding is corrupt en dat die - voor zover nu bekend - minimaal vijf uur (van 10-1500 uur) gaat duren ? En minimaal 17 personen en/of organisaties het woord zullen voeren ! Welke ramp krijgt zoveel aandacht ?

  Dus: stop de stemmingmakerij over de bedrijfsarts en arbodienst. Het is tijd om kleur te bekennen. Dit gaat niet meer vanzelf over.

 • Dolf Algra

  zelfstandig bedrijfsarts, Rotterdam

  De vraag oproepen is hem beantwoorden: nee, natuurlijk het is niet toevallig dat FNV op deze SER bijeenkomst met het rapport Verzuimbegeleiding, een corrupt systeem op de proppen komt. Kwestie van goed voorbereiden, inplannen en daarna breeduit uitro...llen.

  In de tussentijd gewoon doorblijven hameren op het feit dat de bedrijfsarts niet onafhankelijk is, want dan gaat iedereen er op de lange duur er vanzelf erin geloven. Wees nu eerlijk - U hebt toch ook zo uw second thoughts bij de bedrijfsarts. Ergens moet er iets niet kloppen, toch ? want: waar rook is, is vuur. Kan niet goed wezen

  De bond weet zich daarbij bovendien - uit geheel onverdachte hoek - gesteund. De NVAB zelf laat namelijk niet na te benadrukken dat de positie van de bedrijfsarts problematisch is ( ondanks goede rapport cijfers uit het zgn Astri rapport).

  En zo laat de NVAB zich heel kunstig voor het karretje van de FNV spannen.
  Maar waar staat de NVAB nu echt ? Drie week geleden vond de NVAB het FNV rapport nog schokkend, terwijl de voorzitter nu stelt dat het niet veralgemeniseert moet worden.

  Het wordt tijd dat de NVAB kleur bekent door klip en klaar publiekelijk afstand te nemen van het FNV rapport Verzuimbegeleiding, een corrupt systeem.

  Dus vrij naar Meat Loaf :
  so: stop right here
  We gotta know right now
  Whats it gonna be - yes or no ?!?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.