Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

LAD zoekt nieuwe voorzitter

Plaats een reactie

De LAD is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Beschikt u over bestuurlijke ervaring en heeft u een duidelijke visie op de LAD-koers voor de komende jaren? Stelt u zich dan vóór 1 september kandidaat.

De voorzitter van de LAD maakt deel uit van het LAD-bestuur, dat verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging en toezicht houdt op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraad­plegingsuitkomsten, of onderhandelings­resultaten kunnen worden omgezet in cao’s.

Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad over het gevoerde beleid. In de ledenraad zijn alle leden via kiesgroepen ver­tegenwoordigd. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau, waar ruim dertig medewerkers werken.

Vacante voorzitterszetel

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die uit verschillende leden­segmenten afkomstig zijn. Via deze constructie kan het bestuur vanuit een brede diversiteit besluiten nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de slagvaardigheid. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter Christiaan Keijzer (anesthesioloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuurslid Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde). Momenteel voert de LAD ook gesprekken met kandidaten voor de vacature van het vierde bestuurslid: een arts uit de sociaal-geneeskundige hoek.

Omdat de huidige voorzitter, Christiaan Keijzer, eind dit jaar vertrekt, is de LAD op zoek naar een nieuwe voorzitter, die medisch specialist is (dit vanwege een representatieve afspiegeling van alle ledengroepen binnen het bestuur) en affiniteit en die ervaring heeft met het besturen van een professionele vereniging. Ook moet de voorzitter in staat zijn om op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. De voorzitter kan functioneren als bestuurder, heeft gevoel voor de verdeling van bevoegdheden binnen de LAD, kan goed verbinden en is in staat een duidelijke koers uit te stippelen, in goede samenwerking met alle partners waarmee de LAD samenwerkt.

De werkzaamheden beslaan ca. 8 uur per week en het verdient de voorkeur als de voorzitter één dag per week aanwezig is bij het bureau van de LAD, dat is gehuisvest in Utrecht. De vergoeding wordt bepaald in onderling overleg.

Interesse? Meld u dan vóór 1 september aan via bureau@lad.nl o.v.v. ‘kandidaatstelling voorzitter’. De benoemingscommissie voert op 9 oktober gesprekken met kandidaten en doet een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.

Kijk voor meer informatie op de website van de LAD (lad.nl of neem contact op met het LAD-secretariaat: 088 134 4100.

Federatienieuws 25 - 2018 (pdf)

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.