Federatienieuws
Elise Buiting
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Help! De sociaal geneeskundige sterft uit

2 reacties

De Nederlandse overheid heeft een bijzondere relatie met de sociale geneeskunde en de publieke gezondheidszorg. Het is de tak van onze gezondheidszorg die het dichtst aanschurkt tegen het overheidsbeleid. De artsen die er werken zijn in dienst van de overheid of semi-overheidsinstellingen en zijn arts maatschappij en gezondheid (M&G) of arts arbeid en gezondheid (A&G). Artsen M&G zetten in op preventie. Bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. Ze grijpen als vertrouwensartsen in bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ze zorgen als indicerende artsen voor de eerlijke verdeling van middelen en voorzieningen binnen de WMO. Ze zien als forensisch artsen/ lijkschouwers toe op het recht van een ieder op een natuurlijk overlijden. Ze adviseren zorgverzekeraars of kennisinstituten over een eerlijke verdeling van middelen en een goede organisatie van de zorg. Ze adviseren gemeenten over een gezond milieu en de effecten van omgevingsfactoren op de gezondheid van hun burgers. Ze zorgen voor veilige bloedproducten en organen en waarborgen – voor zover binnen hun macht – de volksgezondheid binnen de geneesmiddelenindustrie. Artsen A&G zijn bedrijfsarts of verzekeringsarts en hebben een belangrijke rol bij de zieke mens in de context van zijn arbeid. Allemaal prachtige vakken die we als samenleving niet zouden moeten willen verwaarlozen.

Prachtige vakken die we niet zouden moeten verwaarlozen

Maar helaas is dat precies wat er wel gebeurt. Waar onze overheid ruimhartig de opleidingen van klinisch specialisten en huisartsen bekostigt, is dit binnen de sociale geneeskunde niet het geval. De opleiding tot arts A&G wordt niet bekostigd door de overheid, de opleiding tot arts M&G zeer beperkt. En het is in het leven bijzonder simpel. Dat wat je aandacht geeft bloeit en groeit, dat wat je verwaarloost krimpt en verdwijnt. Dat zien we dan ook duidelijk in de sociale geneeskunde; daar waar het aantal huisartsen en specialisten de afgelopen decennia flink is toegenomen, leiden de vakken arts M&G en arts A&G een kwijnend bestaan. Het aantal geregistreerde specialisten M&G is sinds 2000 afgenomen van ongeveer 1900 tot 700 nu. Het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV is dusdanig, dat mensen soms zes jaar moeten wachten op een herkeuring. Het vak van forensisch geneeskundige was recentelijk bijna uitgestorven. Jarenlang is er geen één arts M&G/forensische geneeskundige opgeleid en de gemiddelde leeftijd van de forensisch geneeskundige ligt akelig dicht bij de pensioenleeftijd. VWS en Justitie hebben het vak van forensisch geneeskundige net niet laten uitsterven; middels een noodinfuus is er tijdelijk geld ter beschikking gesteld om dertig artsen gedurende twee jaar een deel van de specialistenopleiding te laten doen. Wat er daarna gebeurt moet nog besloten worden. Mogelijk gaat de geldkraan net zo hard weer dicht, waarna het vak wederom zal kwijnen.

De overheid is van mening dat in de sociale geneeskunde de werkgevers of de artsen zelf hun opleiding wel kunnen bekostigen. Maar net zoals dat in het verleden niet gelukt is bij de huisartsen- en klinisch specialistenopleidingen, lukt dit ook binnen de sociale geneeskunde niet.

Bij deze dan ook een stevige oproep aan de overheid. En de KNMG. En onze collega-huisartsen en klinisch specialisten. Laat het vak van sociaal geneeskundige niet uitsterven. Pleit samen met ons voor bekostiging van de opleidingen tot arts M&G én A&G, zodat deze belangrijke vakken behouden blijven voor de Nederlands gezondheidszorg.

Elise Buiting, arts M&G, voorzitter KAMG

Federatienieuws 14 - 2019 (pdf)

Federatienieuws Elise Buiting
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dr. Guido Reijnen

  Forensisch arts , Amsterdam

  In de column wordt gesteld dat het vak “forensische geneeskunde recentelijk bijna was uitgestorven”. Hierbij wordt gesteld dat de ministeries J&V en VWS met een “noodinfuus” het vak net niet hebben laten uitsterven. Er wordt zelfs een mogelijk scena...rio geschetst waarbij dit “noodinfuus” weer afgekoppeld wordt waarna het vak weer “zal kwijnen”.

  Het Forensisch Medisch Genootschap herkent zich niet in de door de voorzitter van de KAMG geschetste moribunde toestand van de forensische geneeskunde. Het vak was verwaarloosd en heeft nog steeds behoefte aan verdere professionalisering. De weg naar professionalisering is echter ingezet: afgelopen januari zijn 14 jonge enthousiaste AIOS gestart met de voltijd profielopleiding tot forensisch arts (gemiddelde leeftijd ruim onder de 30 jaar), in 2020 zullen nogmaals 15 AIOS starten met deze opleiding. Verder zijn er de afgelopen jaren 2 leerstoelen ingesteld, is er een wetenschappelijke kennisagenda opgesteld, is er een actief netwerk forensische promovendi opgericht, is er een vernieuwde opleiding deskundige in strafzaken voor forensische artsen en is het Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde (NTFG) in het leven geroepen. Met de RGS is een overgangsregeling overeengekomen zodat forensisch artsen in het register van de beroepsvereniging (FMG) zich in kunnen schrijven in het profielregister van de KNMG. De profielregistratie forensisch arts KNMG zal een geboortegolf ondergaan in plaats van "bijna uitsterven".

  Kortom: naast het “noodinfuus” hebben tal van andere maatregelen ervoor gezorgd dat de forensische geneeskunde niet bijna is uitgestorven maar weer een springlevend vak in ontwikkeling is. Om het uitsterven van de overige sociaal geneeskundige specialismen te voorkomen is financiering zeer belangrijk maar niet voldoende. De identiteit van de verschillende specialismen moet gewaarborgd blijven en tegelijkertijd ontwikkeld worden. Om te beginnen moet hiervoor ruimte komen binnen de opleiding arts M&G.

 • Steven J.A. Verbeek

  Bedrijfsarts, Coullons, Frankrijk

  Zo jammer. Nederland heeft een traditie van anderhalve eeuw van sociale geneeskunde van zeer hoog niveau. Dat schijnen politici en ministeries vergeten te zijn. Artsen die, vanuit eigen observatie en analyse zaken aankaarten moeten er blijven. Zij zi...jn de link tussen gezondheid en maatschappij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.