Federatienieuws
Everhard Hofstra
4 minuten leestijd
Federatienieuws

Er is een wereld te winnen

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Het is zomer, een zomer waarvoor we als vanouds plannen hebben gemaakt voor de vakantie. Eerst misschien nog aarzelend, afwachtend. Hoe zou het er tegen die tijd voor staan? Maar nu lijken de meeste mensen deze aarzeling toch achter zich te laten.

Ondertussen trekken de coronacijfers toch écht weer aan. De metingen van het coronavirus in het rioolwater laten een toename van viruscirculatie zien en het RIVM spreekt over de start van een nieuwe golf. Het aantal zieken­huisopnames stijgt, en ook op de ic’s liggen weer mensen door covid-19.

De hoogte en ernst van deze golf alsmede de impact op onze gezondheid en op ons dagelijkse leven, daar kan alleen naar gegist worden. Juist tegen deze achtergrond van onzekerheid, is extra aandacht nodig voor voorlichting zodat iedere inwoner van Nederland weloverwogen kan kiezen om handen te wassen, te (zelf)testen, thuis te blijven bij een positieve test en te vaccineren.

Ondertussen keert het reguliere werk binnen de infectieziektebestrijding weer meer en meer terug. Steeds duidelijker wordt wat er tijdens de crisis allemaal is blijven liggen, en waar we vóór de crisis door beperkte capaciteit ook moeilijk aan toe kwamen.

Inhaalslag

Sinds het loslaten van de coronamaatregelen, die over het algemeen ook heel effectief zijn tegen overdracht van andere infectieziekten, lijkt er een inhaalslag van allerlei virale en bacteriële infecties. Vooral kinderen en jongeren merken dat hun immuunsysteem weinig weerstand heeft hoeven te bieden aan ongenode gasten in het lichaam door het ontbreken van de normale sociale contacten gedurende langere tijd. Ook hun immuunsysteem moet wat inhalen.

Zo zien we de laatste tijd veel infecties door groep A-strepto­kokken in verschillende verschijningsvormen van roodvonk en angina tot fasciitis necroticans en streptokokken-toxische­shocksyndroom (STSS). En onder de allerjongsten is de waterpokken bezig met een inhaalslag en zien we meer kinderen die hier een bacteriële superinfectie overheen krijgen. Vaak zijn deze infecties meldingsplichtig. De infectie­ziektebestrijders van de regionale GGD (verpleegkundigen en artsen) geven gericht advies, inventariseren de intensieve contacten en zorgen door middel van profylaxe dat er in de omgeving van de patiënt niet meer mensen ziek worden.

De vogelgriep is dit jaar heviger dan andere jaren. Waar in andere jaren, na het overtrekken van de trekvogels, het weer rustiger werd, zitten we nu al sinds afgelopen oktober met steeds nieuwe uitbraken bij pluimveebedrijven. Een enkel bedrijf treft het lot zelfs twee keer achter elkaar dit seizoen.

Nieuwe influenzavariant

Hoewel we het hebben over aviaire influenza, willen we zorgen dat de mens hier niet ziek door wordt en een mengvat wordt voor nieuwe virusvarianten die zich van mens op mens kunnen verspreiden. Als artsen maatschappij + gezondheid/infectie­ziektebestrijding houden we daarom de betrokkenen in de gaten op het ontwikkelen van klachten en bieden we soms antivirale profylaxe en/of een griepvaccinatie aan. Niet dat deze griep­vaccinatie werkt tegen de aviaire vorm, maar wél om te voor­komen dat er een nieuwe influenzavariant ontstaat. Dát kan namelijk gebeuren als iemand tegelijkertijd besmet is met zowel de humane als de aviaire influenza.

Covid-19 heeft het grote belang laten zien van de preventieve zorg

Hygiënemaatregelen

Er zijn meerdere lessen te leren van de covid-19-crisis, ook om de reguliere infectieziektebestrijding te verbeteren. Veel van de hygiënemaatregelen en bijbehorende awareness, die ook in het kader van antibioticaresistentie bijvoorbeeld van belang zijn, zijn tijdens het eerste deel van de crisis op veel plekken verbeterd. Hopelijk heeft dat zijn spin-off de komende tijd en blijft de awareness.

Monitoren en leren

Wat betreft het Rijksvaccinatieprogramma is het nu van belang om het effect van de coronavaccinatiecampagne op de vaccinatiebereidheid voor het RVP nauw te monitoren en te leren van de ervaringen die zijn opgedaan rondom de voorlichting en het aanbieden van de vaccinaties tegen covid-19. We gebruiken die lessen bijvoorbeeld om het aanbieden van de vaccinaties voor risicogroepen zoals immuun­gecompromitteerden (een groeiende groep) te versterken. Daar zijn nog best wat lacunes die opgevuld kunnen worden. Naast het zetten van vaccinaties, werken we aan een zinnig vaccinatiebeleid voor de verschillende risicogroepen en hoe en waar dit in het land wordt uitgevoerd.

Public Health

Vooral de rol van public health-dokter is wat de specialistentitel ‘arts voor maatschappij + gezondheid’ recht doet. Het gaat dan onder andere om de vertaalslag van de kennis en ervaring uit de zorgverlenende activiteiten naar gezondheids­beschermende maatregelen als vaccinaties, publieksvoorlichting en het adviseren van beleids­makers en politici om de volksgezondheid effectief te beschermen en bevorderen. Tegen de achtergrond van toenemende schaarste in ons zorgstelsel, wordt het nemen van afgewogen besluiten steeds prangender.

Dat betekent intensieve samenwerking met andere experts die willen bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Denk aan de artsen M+G met andere profielen zoals jeugdgezondheid en medische milieukunde, maar ook aan de zorgverleners werkzaam in het sociaal domein én de eerste- en tweedelijnszorg. De samenwerkingen die zijn ontstaan, dan wel verstevigd, tijdens de coronacrisis kunnen hopelijk snel worden verbreed naar het hele palet van het bevorderen van gezondheid en welzijn. De covid-19-uitbraak heeft op allerlei manieren het grote belang laten zien van de preventieve zorg voor een gezonde maatschappij.

Er is een wereld te winnen.

Federatienieuws preventie maatschappij en gezondheid covid-19
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.