Federatienieuws
Jurriaan Penders
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Een goede foute prikkel! - Voorzitter NVAB

1 reactie

Zomaar een casus deze week uit mijn spreekuur bij een thuiszorginstelling. De werkdruk is er hoog, de budgetten zijn krap en de regelmogelijkheden voor de medewerksters worden steeds verder beperkt. Ik zie een verzorgende van in de vijftig terug op het spreekuur in het kader van verzuim- en re-integratiebegeleiding na een knieoperatie. Medische complicaties, leeftijd, leefstijl en 30 jaar werkbelasting in de zorg hebben geleid tot een bovengemiddelde herstelduur. Inmiddels een jaar onderweg, werkt ze weer, maar nog niet volledig. De prognose is gunstig en hoewel het herstel tijd kost, heeft iedereen er vertrouwen in. Haar eigen werkmotivatie is groot en ik moet eerder remmen dan stimuleren in de opbouw van het fysiek belastende werk. Tot zover geen probleem.

Maar… onder druk van de Wet verbetering poortwachter wil de werkgever interventies inzetten: extra revalidatiebegeleiding; arbeidsdeskundig onderzoek en een extern re-integratietraject. Waarom? Niet omdat het in medisch opzicht nodig is (anders had ik dat wel geadviseerd) maar om zich in te dekken tegen een dure sanctie van het UWV, mocht het na twee jaar tot een WIA-aanvraag komen.

En deze casus is geen incident. Helaas worden tientallen procenten van het re-integratiebudget besteed aan zinloze interventies ter indekking tegen sancties. Als onvoldoende actie de consequentie heeft dat de werkgever een jaar langer ziekengeld moet betalen, en als vooraf amper voorspelbaar is wanneer ‘voldoende’ inspanningen zijn geleverd, dan is dat indekken te begrijpen.

Mijn conclusie? Te veel succes van de Wet verbetering poortwachter. De wet die de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer beschrijft om zich actief in te spannen bij re-integratie in eigen of ander werk.

De wet die zeer kritisch getoetst wordt bij de WIA-aanvraag. Dat deze wet heeft bijgedragen aan toegenomen arbeidsparticipatie in Nederland staat buiten kijf. Maar deze casus, en vele soortgelijke gevallen, tonen aan dat we ons doel ook voorbij schieten.

Zijn we met zijn allen bezig systeemslaven te worden? De bedrijfsarts wordt verleid om defensieve geneeskunde te bedrijven om de werkgever te behoeden voor sancties. Daar is niks op tegen als het niet ten koste gaat van optimale zorg. Maar dat is nu juist het probleem: de krimpende budgetten kunnen maar één keer worden uitgegeven. En als bedrijfsarts in een geprivatiseerd systeem moet je afwachten waar de werkgever voor wil betalen.

U en ik weten: preventie is beter dan genezen. En daar wringt de schoen. Het arbobudget van werkgevers daalt al sinds de crisis. Het gaat grotendeels op aan re-integratie. Gezondheidspreventie en arbeidsomstandighedenzorg zijn daar als sluitpost van de begroting de dupe van.

Een schrijnend voorbeeld daarvan is het gegeven dat de werkgevers in de bouw in december 2014 de preventieve activiteiten van de Stichting Arbouw (o.a. preventief medisch onderzoek voor bouwvakkers) hebben geschrapt. Duurzame inzetbaarheid is kennelijk al weer een vergeten missie. Over tien jaar schreeuwt men moord en brand over het tekort aan gezonde werknemers.

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB

<b>Federatienieuws 4 2015</b>
Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts, rotterdam

  NVAB voorzitter Penders beschrijft een veelvoorkomend en actueel voorbeeld uit de praktijk. Zomaar wat kanttekeningen: In de kern valt er met de Wet Verbetering Poortwachter goed te werken.

  Niet vreemd overigens, want het is eigenlijk niets meer da...n een gestructureerde vorm van methodisch werken met vaste piketpaaltjes in de tijd. In principe dus niets mis mee. Verstandig zelfs. Geen wonder dat de beleidsevaluatie van de WVP dan ook positief is geweest.

  Toch zijn er de laatste jaren barsten in het WVP blazoen gekomen. Dat kwam omdat toch niet elk bedrijf echt werk van het verzuim maakte. Er bleken rotte appels in de mand te zijn. Actueel voorbeeld is het probleem met het langdurig verzuim bij de Politie - een overheidsinstelling ! Het haalde het NOS Acht Uur Journaal zelfs. Gewoon even googlen. Even illustratief als onbegrijpelijk - anno 2014 - voorbeeld !

  Reden voor de semi publieke verzekeraar UWV om de 'de verzekeringstouwtjes flink aan te halen'.In mijn regio Rotterdam 'regende' het plotseling Uwv sancties. Rotterdam bleek zomaar tot proefproject te zijn gebombardeerd, waarbij het UWV 'standaard'20-30 procent sancties ging uitdelen. Bezwaar maken bleek 99 procent kans op gegarandeerde vastloper in kunstig gespannen juridisch bureaucratisch UWV web. Kortom: deze nieuwe aanpak bleek - voor het UWV - erg profijtelijk.

  Vandaar al die 'nutteloze defensieve ' interventies vanuit de bedrijven. Gewoon van de weeromstuit. De huidige schattingen zijn dat er rond de 30-40% van de reintegratiebudgetten aan dergelijk 'overbodige acties' door bedrijven wordt besteed.

  Het lijkt verstandig deze kwestie op het hoogste beleidsniveau bij zowel het UWV als het Ministerie van Sociale Zaken, als de gehele polder ( SER VNO-NCW, vakbonden ed) aan te kaarten. Dit gaat namelijk niet' vanzelf' meer goed komen. Ook Tweede Kamervragen zouden helpen. Of stukken in de krant. Want: een interventie van 'boven' is nodig.

  Dolf Algra - zelfstandig bedrijfsarts

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.