Federatienieuws
Elise Buiting
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Doorzettingsmacht

3 reacties

Marian Kaljouw van de NZa slaat de spijker op z’n kop in een artikel in Zorgvisie van 26 januari: ‘Iedereen is het eens over het belang van ­preventie en uitkomstgerichte zorg, maar er verandert al 15 jaar niks. Collectieve zorgdoelen zijn alleen bereikbaar met doorzettingsmacht.’

De organisatie van preventieve en collectieve zorg in Nederland is ontzettend versnipperd. Als sociaal geneeskundige merk ik dat dagelijks. Waar alle generalistische en klinisch-specialistische dokters onder ons, allemaal onder één directie van VWS vallen, worden de sociaal geneeskundigen aangestuurd door een bont palet van overheden. Het gaat om de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Defensie, Justitie en Veiligheid en VWS. Binnen VWS betreft het de directies GMT, MO, lang­durige zorg, jeugd, CZ, VGP en PG.1 Voeg daar 355 gemeenten aan toe die het lokale beleid vormgeven, waarbij de collectieve en preventieve zorg veelal verdeeld zijn over meerdere wethouders. En dan laat ik de diverse werk­gevers in deze sector nog even buiten beschouwing. En allemaal wijzen deze partijen naar elkaar als het gaat om het op de kaart houden van de preventieve en collectieve zorg en de sociaal geneeskundige.

Tot zover de aansturing. Je kunt je voorstellen dat in deze constellatie van overheden en ­werkgevers de slagvaardigheid en doorzettingsmacht ontbreekt om er echt iets moois van te maken. Hierdoor is de sociale geneeskunde – die een krachtige collectieve uitstraling en betekenis zou moeten hebben naast de generalistische en specialistische zorg – gemarginaliseerd.

Maar zelf kunnen we er als sociaal genees­kundigen ook wat van. In de club van artsen Maatschappij + Gezondheid en Arbeid en Gezondheid zijn er vele wetenschappelijke ­verenigingen, waarbij op het gebied van samenwerking en gezamenlijk optreden nog veel winst te behalen is.

Sociaal geneeskundigen moeten hun krachten bundelen

Natuurlijk moet de buitenwereld aan de slag en de oproep van Marian Kaljouw en vele, vele anderen ter harte nemen. We moeten als land werken aan een serieuze aansturing van preventieve en collectieve zorg. Maar het is ook de hoogste tijd dat we binnen de sociale geneeskunde aan de slag gaan met onze eigen organisatie. Want alleen als je jezelf goed weet te organiseren krijg je het draagvlak en de kracht die je nodig hebt om gehoord te worden en resultaat te boeken. Ik heb het afgelopen jaar met bewondering gekeken naar de FMS. Door naar buiten toe op te treden met één ­verhaal en één gezicht namens alle medisch specialisten zitten ze op de cruciale momenten aan de juiste tafels.

De opdracht aan de sociale geneeskunde is ­duidelijk. Ook wij zullen onze krachten beter moeten bundelen, in het belang van de volksgezondheid. Gelukkig lijkt de tijd er rijp voor. We onderzoeken inmiddels samen, wat er nodig is om te komen tot één organisatie van sociaal geneeskundigen: de FSG ofwel de Federatie van Sociaal Geneeskundigen. Een deel van de naam komt u waarschijnlijk bekend voor. Dat klopt, want de FMS dient ons vanzelfsprekend als succesvol voorbeeld. Het wordt tijd voor één verhaal en één gezicht namens de sociaal geneeskundigen. Voor slagkracht en doorzettingsmacht. Want Nederland verdient goede preventieve en collectieve zorg. En dat gaat niet lukken zonder dokters die deze zorg mee kunnen opbouwen.

Voetnoot

1. GMT: Geneesmiddelen en Technologie; DMO: Directie Maatschappelijke Ondersteuning; CZ: Curatieve Zorg; VGP: Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie; PG: Publieke gezondheid.

Federatienieuws Elise Buiting
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jan Vosters

  arts maatschappij en gezondheid, niet praktiserend, Den Haag

  Diversiteit kan heel inspirerend zijn maar daadkracht en daarmee naar buiten treden is nodig als prioriteit gegeven moet worden aan zaken die van langer adem dan 4 jaar zijn. Dat is het geval met preventie. Als we de gezondheidsschade van Covid-19 en... al zijn nog komende mutanten willen beperken redden we dat niet met vaccinatie. naast het opbouwen van natuurlijke immuniteit zijn leefstijlveranderingen in een gezondheid stimulerende omgeving nodig. De beroepsgroepen die daar experts voor leveren zijn binnen de KAMG, de NVAB en NVVG te vinden. Fusie is wellicht nog een stap te ver maar een Federatie die Elise Buiting voorstelt moet haalbaar zijn. Daar is een ondersteunend bureau en een gefinancierd opleidingsplan voor nodig. Het ministerie van VWS kan dan als coördinerend ministerie optreden met een Chief Medical Officer. Column van Elise is een goed startpunt!

 • Bart Dollekens

  instituutsopleider, Helmond

  Zou mooi zijn als we binnen cluster 3 als 1 stem naar buiten kunnen treden. Ik zie meer overeenkomsten dan verschillen.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Eén Federatie voor Sociaal Geneeskundigen ? Goed idee, maar ik zie het er niet zo snel komen, als ik zo vrij mag zijn op te merken. Het is tot nu toe vooral eigen postzegel eerst geweest.

  Actueel voorbeeld ter illustratie van mijn twijfel en bede...nkingen. Neem de al jaren lopende kouwelijke vrijage tussen de NVAB ( bedrijfsartsen) en NVVG (verzekeringsartsen). Er is geen vakgebied en werkterrein dat zo complementair en overlappend is. Er zijn zo honderd argumenten vóór fusie te bedenken. Maar 'de besturen' hadden er geen zin in, lieten de beide voorzitters vorig jaar nog weten. ‘Waar het samen kan graag, apart waar het moet’ was het adagium.

  Wellicht is het licht van 'samen sta je sterker' nu wel ingedaald ? Ik laat me graag verrassen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.