Federatienieuws
Christiaan Keijzer
2 minuten leestijd
Federatienieuws

De vooruitkijkspiegel - Voorzitter LAD

Plaats een reactie

Elke twaalfde en eerste maand van een verenigingsjaar tonen bij de LAD nogal wat overeenkomsten. In december ronden we zoveel mogelijk activiteiten af, maken we de balans op en bekijken de opbrengsten. Tegelijkertijd leggen we de laatste hand aan de nieuwe beleidsagenda en het jaarplan. En onze onderhandelaars bereiden zich voor op het arbeidsvoorwaardenbeleid en aanpalende voornemens voor de dan nog komende periode. Daarmee maken we een frisse start in het nieuwe jaar om zo’n elf maanden later deze cyclus weer te bezien.

Je moet je successen vieren, hoor je vaak. Dat heeft zeker een functie. Enthousiast las ik dan ook het relaas van wat wij in 2015 ondernamen en welke betekenis dit heeft voor de achterban. We stuurden dat aan onze 27.000 leden en het staat ook op lad.nl. Nog mooier dan ‘Be good and tell it’ vind ik ‘Be good and let others tell about it’. Daar wil ik in 2016 graag op inzetten. De deskundigheid en soliditeit die wij zenden, moet ook in die mate worden ontvangen. Ook door onze samenwerkingspartners, tegenstrevers en andere belanghebbenden; zegt het voort.

Zo hoop ik dat de beleidsagenda, die binnenkort voorligt in onze ledenraad, zal leiden tot meer wisselwerking. Primair natuurlijk met de achterban, onze opdrachtgevers als het ware. De agenda bevat er de nodige bouwstenen voor. De maatschappelijke verantwoordelijkheid accentueren en de prominente betrokkenheid van onze beroepsgroep bij de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidszorg onderbouwen, is één ding. Vervolgens zal dit door elke schakel in de LAD-ketting moeten worden waargemaakt. Ook daartoe verplicht, naar mijn mening, namelijk het lidmaatschap. Het ‘halen’ blijft, zoals rechtshulp, collectieve belangenbehartiging, financiële dienstverlening en dergelijke. Maar de vraag ‘wat draagt u, geachte collega, bij aan het effectueren van de verenigingsidealen’ zal ik nadrukkelijk gaan en blijven stellen. 2016 wordt wat mij betreft ook het jaar van de drie ‘mee’s’: meekijken, meepraten, meedoen.

De grote diversiteit van de ledenfamilie uniformeren in dienstverlening, ondersteuning en wisselwerking. Is dat geen goed voornemen? Nu nog vooruitkijkend en gaandeweg het verenigingsjaar ook regelmatig omkijkend, sturend en bijsturend. Sterk funderen en daarop voortbouwen is goed vergelijkbaar met onze dagelijkse werkpraktijk. Hoe meer patiënten/cliënten, des te steviger moet het huis zijn en des te groter de verantwoordelijkheden. Omdat in vakbondsland ‘de macht van het getal’ heel vaak een voorname factor is, is de forse groei van het ledental natuurlijk mooi meegenomen.

Maar uiteindelijk zal de opbrengst pas achteraf kunnen worden vastgesteld; de vooruitkijkspiegel is nog niet uitgevonden.

Tot slot: gezien de slepende discussie met werkgevers over de pensioenaftopping is in die richting ‘een gelukkig nieuwjaar’ diffuus. Hopend op beter overleg maak ik daar, wat betreft perifere ziekenhuizen en ggz, eerder van: ‘gelukkig, een nieuw jaar’. Met daarbij de wens dat men nu eens eindelijk over de brug komt met de compensatiebetaling. Spiegel u daarbij gerust aan de umc’s. Voor ‘Be good’ is dit jaar zelfs een extra dag beschikbaar....

Christiaan Keijzer, voorzitter LAD

<b>Federatienieuws 04 - 2016</b>
Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.