Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

2020: een mooi jaar voor de arts M&G

Voorzitter KAMG

Plaats een reactie

In december 2019 verschenen de nieuwe ramingen van het Capaciteitsorgaan. In de periode 2021-2024 moeten er jaarlijks minimaal 211 artsen M&G worden opgeleid om de uitstroom en tekorten op te vangen. In 2019 zijn slechts 99 artsen M&G gestart met hun opleiding. Er zit dus een enorme kloof tussen wens en werkelijkheid. Ik denk dan ook dat het dit jaar niet gaat lukken om de instroom en de opleidingscapaciteit op peil te krijgen.

Maar ik heb goede hoop voor de nabije toekomst want er zijn positieve ontwikkelingen. Medio 2018 heeft de KAMG haar landelijk opleidingsplan (LOP) voor de opleiding tot arts M&G aangeboden aan het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Uitgangspunt is één integrale opleiding tot arts M&G. Een brede specialistenopleiding voor alle artsen in de preventieve- en publieke gezondheidszorg. Een opleiding voor ambitieuze, maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerde basisartsen die meer willen dan spreekkamer, receptenblok en operatiekamer en die kiezen voor 360°-geneeskunde. Het LOP maakt een eind aan de starheid van het huidige veld van de arts M&G waarbij de opleiding verdeeld is in – soms piepkleine – profielen die grote overeenkomsten hebben, maar die in de praktijk los van elkaar opereren.

De bekostiging van de opleiding tot arts M&G kan geen probleem meer zijn

De meerwaarde van het LOP wordt breed gedragen. De afgelopen maanden hebben de KNMG, aiossen én de werkgevers in de volle breedte van de sector hun steun betuigd. Allen herkennen de waarde van een flexibel inzetbare, goed opgeleide arts M&G met een carrièreperspectief als generalist of expert. Allen pleiten ook – samen met de KAMG – voor adequate bekostiging van de opleiding tot arts M&G als conditio sine qua non. Op dit moment bekostigt VWS slechts delen van de opleiding tot arts M&G. De visie achter deze keuze is niet helder. Waarom zou je de opleiding tot arts M&G/donorarts niet bekostigen en de opleiding tot arts M&G/infectieziektearts wel?

Het Capaciteitsorgaan constateert een significante relatie tussen de instroom in een geneeskundig specialisme en de bekostiging van de opleiding ervan door de overheid. Het veld ziet deze relatie ook. De afgelopen 20 jaar is het aantal huisartsen en klinisch specialisten met 45 tot 70 procent gestegen. Het aantal artsen M&G is in dezelfde periode met ruim 40 procent afgenomen van 1200 in 2000 tot minder dan 700 nu.

Minister de Jonge wil een stelselwijziging in de zorg.1 Hij wil inzetten op preventie, maar constateert dat we betalen voor diagnoses en behandelingen van ziekte en niet voor het bevorderen van gezond gedrag. En waar je voor betaalt, daar krijg je veel van. Een terechte constatering van de minister. Andersom gaat zijn redenering helaas ook op. Waar je niet voor betaalt, verdwijnt; zie daar het probleem van de arts M&G en andere sociaal geneeskundigen in Nederland.

Binnenkort neemt het CGS een besluit over het landelijk opleidingsplan voor de artsen M&G. Het bekostigingsverzoek voor het LOP ligt bij VWS. Wij verwachten – in het licht van alle ontwikkelingen – een mooi jaar. Want met een goed en breed gedragen opleidingsplan én een minister die inzet op preventie en gezond gedrag, kan de bekostiging van de opleiding tot arts M&G geen probleem meer zijn.

1 skipr.nl/blog/stelselwijzing-is-nodig-voor-preventieve-zorg/

Federatienieuws 06 - 2020

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.