Medisch specialismen
2 minuten leestijd
dossier

Pathologie

Het beroep

Pathologie is de richting binnen de geneeskunde die zich bezighoudt met de diagnostiek op basis van onderzoek aan weefsels en cellen. De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt.

Zelf kom je bijna niet in aanraking met je patiënten. Je krijgt van de behandelend arts een stukje  weefsel waarbij je moet onderzoeken met wat voor gezwel, tumor of ontsteking je te maken hebt. Bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst, een hersentumor, een andere vorm van kanker, tuberculose of een aangeboren afwijking. Als klinisch patholoog heb je dus een heel breed vakgebied.

In sommige gevallen voer je een cytologische punctie uit. Met een heel dun naaldje dring je door in de knobbel, bijvoorbeeld in de borst of elders in het lichaam. Je neemt een heel klein stukje weefsel weg voor onderzoek. Een andere taak die je als patholoog hebt, is het verrichten van obducties. Hierbij doe je uitgebreid onderzoek bij een overledene om meer over ziektes te weten te komen. Maar ook als toetsing van de diagnose en de behandeling: een soort kwaliteitscontrole dus. Heb je na je onderzoek je diagnose gesteld, dan verwerk je je conclusies in een verslag dat je aan de behandelend arts overdraagt. Deze stelt aan de hand van dit verslag een behandelplan op.

De opleiding

Als aios pathologie volgt je een deel van de opleiding in een academische opleidingsinrichting en een deel in een niet-academische opleidingsinrichting. De verdeling hiervan kan per opleidingsplek variëren.

De aios voert de volgende aantallen verrichtingen zelf uit, waaronder indien van toepassing de macroscopische bewerking, de microscopische beoordeling en de schriftelijke verslaglegging:

  • Histopathologie: ten minste 5000 verrichtingen, waaronder een representatieve, ongeselecteerde doorsnede van de speciële gebieden;
  • Cytologie: ten minste 200 afwijkende gynaecologische en 1500 niet-gynaecologische cytologie; ten minste 50 cytologische puncties met beoordelen en een correlatie van de cytologische en histologische bevindingen;
  • Obductiepathologie: ten minste deelgenomen hebben aan 250, waarvan ten minste 150 zelf verricht en daarvan ten minste 30 obducties de perinatale pathologie betreffende. Van de 120 niet-perinatale obducties worden ten minste twintig verricht met hersensectie;
  • De aios rapporteert de resultaten van zijn onderzoekingen aan de klinische afdeling, bespreekt zo nodig de consequenties met de verwijzende specialist;
  • De aios verkrijgt kennis van de technische en praktische achtergronden van de in de pathologie gebruikte technieken met bijzondere aandacht voor immuno- en enzymhistochemie en moleculair biologische technieken zoals in situ hybridisatie, PCR en Southern analyses. De aios is op de hoogte van de praktische toepassing van deze technieken en is in staat de resultaten ervan te interpreteren in samenhang met de resultaten uit het lichtmicroscopisch onderzoek en met de klinische problematiek;
  • De aios neemt kennis van kwantitatieve morfologie, electronenmicroscopie, flow cytometrie;
  • De aios volgt een wetenschapsstage van ten minste zes maanden.

Er zijn acht academische ziekenhuizen in Nederland die klinisch pathologen mogen opleiden, meestal in samenwerking met een of meer regionale ziekenhuizen. Per ziekenhuis zijn er ongeveer elf opleidingsplaatsen. Heb je een opleidingsplaats kunnen krijgen? Dan ben je na je afstuderen zo goed als verzekerd van een baan.

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

Informatieadressen

Vacatures

Voor de laatste vacatures ga je naar medischcontactbanen.nl


LEESTIPS

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.