Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Hoofdredactioneel

Beroepsgeheim

6 reacties

Voor wat betreft het beroepsgeheim ben ik van de oude stempel en ik hoop u allen ook. Ik vind het zo belangrijk dat ik daar heel consequent in ben.

Als een van mijn kinderen aan het eind van de dag tegen me zei: ‘Saskia is bij je geweest hè’, dan was mijn antwoord steevast: ‘Dat moet je aan haar vragen.’

Wat op zich overbodig was, want Saskia* was dan een kind uit de klas dat tegen mijn kind had gezegd dat ze bij mij was geweest op het spreekuur. Met stijgende verbazing heb ik dan ook afgelopen weekend het relaas van collega Peter Janssen in de Volkskrant gelezen. Deze in de wielersport bekende dodo (dopingdokter) krijgt vele pagina’s de kans om uit de school van zijn dopingpraktijk te klappen. Daarbij naam en toenaam noemend. Janssen, inmiddels 75 jaar en wonend in Thailand zegt: ‘Ik heb er lang over nagedacht en zie het niet als een schending van het beroepsgeheim.

Dopingdokter Janssen zit hoog en droog in thailand

Het gaat hier niet om patiënten, maar om gezonde sporters die hun prestaties willen verbeteren.’ De renners kwamen bij hem voor advies, hij verstrekte ze middelen, hij gaf bloedtransfusies en dan zeggen dat er geen beroepsgeheim is? Wat een onzin. En dan vele jaren later erover willen praten, omdat het dopinggebruik ‘anders gewoon doorgaat en er nooit iets verandert’. Net alsof er al niet genoeg bekend is over die wilde dopingjaren. Janssen voert in zijn verhaal een hele serie renners op, die volgens mij een goede kans zouden hebben bij het tuchtcollege als ze een klacht zouden indienen. De dopingkwesties zijn verjaard, dus zal die klacht er wel niet komen. Janssen zou daar waarschijnlijk ook niet van wakker liggen, hoog en droog in Thailand en inmiddels in ruste, neem ik aan. Maar het deugt niet.

* Saskia is een gefingeerde naam.

print dit artikel
 • Hans van Santen

  Hans van Santen is sinds juni 2012 hoofdredacteur van Medisch Contact. Hij praktiseert daarnaast twee dagen per week als huisarts in Velp.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • jos rensing, huisarts, den haag 17-09-2017 15:53

  "Beste Doutsje,
  Je meent: "Het beroepsgeheim is bedacht om hen die zorg nodig hebben te beschermen".
  Ik weet niet van wie jij die definitie van het beroepsgeheim hebt geleerd, maar je bent onjuist geïnformeerd.
  Het beroepsgeheim garandeert eenieder dat hij vrijelijk kan spreken met zijn arts, over elk onderwerp, zelfs als dat over zaken gaat die niet door de beugel kunnen.
  Uitzonderingen daargelaten (een rechter kan een arts ontslaan van diens plicht tot geheimhouding, conflict van belangen enzo) is het beroepsgeheim zo simpel als het is en daar zal ook jij het mee moeten doen."

 • Els van Veen, huisarts 17-09-2017 14:29

  "beste Doutsje, ik begrijp je verbazing niet goed. Je schrijft "Een wielrenner, of welke sporter dan ook, die om doping vraagt, heeft geen zorgvraag, maar een verzoek om te frauderen. Dat hoef je als arts niet geheim te houden.". Volgens mij verwar je dan twee zaken. Dat beroepsgeheim ligt vrij strikt (en eenvoudig) volgens mij: alles wat mij ter ore komt valt onder mijn beroepsgeheim. Over niets mag ik mededelingen doen, tenzij met toestemming van mijn patient of als ik schade verwacht als ik mijn mond houd. Dus deze huisarts annex wielerarts heeft recent publiekelijk zijn beroepsgeheim verbroken. Het is jaren na dato, dat wel. Als er anno 2017 iemand bij mij komt met een verzoek tot fraude, dan staat het mij vrij als arts om daaraan niet mee te werken. Maar het staat me niet vrij om daarover mijn beroepsgeheim te verbreken. Ik vermoed dat het tuchtcollege mij dat zwaar zal aanrekenen als ik dat wél doe, ook al is mijn patient geen BN-er."

 • Doutsje Idzenga, SEH-arts KNMG, Amersfoort 16-09-2017 09:40

  "Misschien ben ik wel van de nieuwe stempel, maar ik heb met stijgende verbazing de mening van Hans van Santen en van sommigen in de reacties gelezen. Het beroepsgeheim is bedacht om hen die zorg nodig hebben te beschermen. Een wielrenner, of welke sporter dan ook, die om doping vraagt, heeft geen zorgvraag, maar een verzoek om te frauderen. Dat hoef je als arts niet geheim te houden. Daar zou je als arts ook niet aan mee moeten werken, maarja. Iets met mosterd en maaltijd."

 • W.J.Duits, Bedrijfsarts, Houten 15-09-2017 13:38

  "Het beroepsgeheim is een belangrijke verworvenheid. Daar moeten we niet lichtvoetig mee omgaan in een tijd waarin er geen problemen lijken te zijn om er ruimhartig mee om te gaan, want wie zegt hoe het in de toekomst zal gaan? Misschien dat er dan collega's zijn die de huidige tijd vervloeken, omdat men zo onzorgvuldig is omgegaan met deze verworvenheid.
  En wat betreft deze collega, als je willens en wetens meewerkt aan dopingtoediening, dan moet je je oprecht afvragen of dat iets is wat onder de Eed van Hippocrates valt. Moet deze collega niet alsnog worden doorgehaald? "

 • Maarten, Médico familiar e comunitario, Vasbinder 15-09-2017 05:51

  "Inderdaad, Janssen heeft zijn beroepsgeheim geschonden, door het vertellen van iets, dat iedereen natuurlijk al lang wist. Individuele topsport zonder doping lijkt helaas bijna niet meer mogelijk. Ben het helemaal eens met Van Santen, dat de inspectie zou moeten ingrijpen via de tuchtraad. Wat Thailand met het geheel te maken heeft, is mijn niet geheel duidelijk. Een emotioneel argument, zullen we maar zeggen.

  Aan de andere kant geeft bijna elke arts regelmatig gevoelige informatie door aan verzekeringen. Ook dat staat Hippocrates niet toe, ook al is er een dwingende overheid, die het zelfs bestaat de eed/belofte daartoe te veranderen.
  Het is onze eigen schuld, dat het zover gekomen is. Bepaalde zaken zouden niet ter discussie moeten staan. Het beroepsgeheim is er één van. Daar heeft de medische gemeenschap ernstig gefaald.
  Kan dat terug worden gedraaid?
  Zeker. Simpel weigeren, nog verder mee te doen aan deze informatie verstrekking, is afdoende. Dat kost wat, maar dat is tijdelijk. Het zal echter heel veel ergernis gaan besparen en tot veel betere zorg leiden.
  "