Blogs & columns
Column

Durven kiezen

Plaats een reactie

Na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart aanstaande, volgt de formatieperiode. Een interessante periode omdat de partijen die gaan regeren met elkaar om tafel moeten om te onderhandelen over de uitruil van allerlei belangen. De uitkomsten van deze onderhandelingen worden uiteindelijk geformaliseerd in een regeerakkoord, waarin concreet een verdeling wordt beschreven van het besteedbare geld. Bv Nederland krijgt haar inkomsten uit het innen van belastingen en nog wat uit de opbrengsten van de gaswinning.

Een hypothetisch scenario: 50PLUS krijgt anderhalf miljard erbij voor zestig extra verpleeghuizen en het terugbrengen van de AOW-leeftijd voor de komende vier jaar. De VVD heeft 3 miljard binnengehaald voor de werving van 1500 extra politieagenten, evenveel als het CDA, dat anderhalf miljard euro extra aan defensie wil besteden en anderhalf miljard aan lastenverlichting van de middeninkomens. D66 krijgt 2 miljard voor onderwijs en de ChristenUnie heeft 750 miljoen voor de opvang van vluchtelingen weten uit te onderhandelen.

Onze roergangers worden geacht tenminste vier jaar vooruit te kijken en zorgvuldig in te schatten hoe de prioriteiten in Nederland liggen. Ongekende welvaart, relatieve veiligheid en het maakbaarheidsdenken creëerden tot nu toe ongekende luxe, zodat prioriteiten ‘overal’ konden liggen, we geen keuzes hoefden te maken en we in feite zo min mogelijk mensen voor het hoofd hoefden te stoten. Die tijden zijn echter voorbij en zowel in de landelijke politiek als in de zorg ontkomen we, door eindigheid van budgetten en onverenigbare normen en waarden, niet aan het maken van keuzes, waarbij we niet meer iedereen te vriend kunnen houden en sommigen zelfs worden uitgesloten.

In de zorg zou een formatieperiode misschien ook een verfrissend idee kunnen zijn.

We kunnen niet meer iedereen te vriend houden

De zorg wordt ingedeeld in zes ‘ministeries’ die hun eigen belangen zo goed mogelijk moeten behartigen: Leefstijl & Preventie; Care & Cure; Leeftijd, Etniciteit & Geslacht; Innovatie & Onderzoek; Ethiek & Recht en uiteraard Financiën.

Vertegenwoordigers van diverse specialismen, instellingen, organisaties en verzekeraars, ondergebracht in bovenstaande ministeries moeten met elkaar om tafel om de belangen van hun ministerie en dus de patiënt zo goed mogelijk te behartigen voor het beschikbare budget, op de korte, maar zeker ook op de langere termijn.

De thoraxchirurgen komen erop uit dat ze wel budget krijgen voor hippe hartoperaties, maar dan binnen bepaalde leeftijds- en vitaliteitsgrenzen. De thuiszorg krijgt extra budget om mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten blijven, maar moet in ruil leefstijlinterventies opnemen in haar takenpakket. Psychiatrische zorg wordt uitgebreid, maar wel met de belofte dat er als de sodemieter wordt ingezet op innovatieve effectiviteitstudies. Gynaecologen-perinatologen mogen binnen bepaalde financiële marges ingewikkelde intra-uteriene operaties uitvoeren, maar met de afspraak dat er tegelijkertijd concrete plannen komen om de kans op ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare doelgroepen te minimaliseren. Op deze manier voorkomen we dat de hardste schreeuwers, de duurste lobbyisten, de beste publicaties of de meest mondige patiëntenvereniging de geldstromen en dus onze zorg bepalen. Nieuwe tijden vragen namelijk om verstandige mensen die durven te kiezen waar het moet en samen te werken waar het kan.

pdf

  • Esther van Fenema

    Esther van Fenema is psychiater met een eigen praktijk. Ze is gepromoveerd op de toepassing van richtlijnen in de ggz. Verder werkt ze bij de crisisdienst, is ze auteur, professioneel violiste en opiniemaker voor onder andere Trouw en de EO.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.