Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Minder maar doelmatiger zorg in Bernhoven en Beatrixziekenhuis

Plaats een reactie

Dankzij omvangrijke veranderingen in de werkwijze zijn het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden er sinds 2015 in geslaagd een lager behandelvolume te realiseren zonder dat de zorg aan kwaliteit heeft ingeboet. Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in onderzoeksrapporten over de periode 2015 tot en met 2017.

Het behandelvolume (uitgedrukt in dbc’s) is ten opzichte van een groep vergelijkbare ziekenhuizen in de periode 2015-2017 in beide ziekenhuizen duidelijk verminderd. Bij het Beatrixziekenhuis met ongeveer 1 procent in 2015, 5 procent in 2016 en 7 procent in 2017, en bij Bernhoven met 5 procent in 2015, 10 procent in 2016 en 13 procent in 2017. Die afname is het gevolg van minder vaak en minder intensief behandelen of van verschuiving van klinische behandelingen naar dagbehandelingen. Voorwaarde om zover te komen waren volop ruimte geven aan de werkvloer voor initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren, een goede samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars en het wegnemen van ongewenste productieprikkels bij medisch specialisten. In Bernhoven gingen de medisch specialisten daarom in loondienst. Belangrijk was ook dat met de betrokken zorgverzekeraars, VGZ en CZ, vaste bedragen (zogenaamde ‘aanneemsommen’) werden afgesproken voor een periode van vijf jaar.

Dat had de ziekenhuizen de gelegenheid kunnen geven te besparen door minder patiënten aan te trekken, minder kwaliteit te leveren, of door patiënten vaker door te verwijzen naar andere ziekenhuizen. Maar dat effect is niet opgetreden, aldus de analyse door het CPB, want ook het totale behandelvolume in de zorgregio’s van beide ziekenhuizen blijkt gedaald. Verder zouden lagere productieprikkels tot oplopende wachtlijsten hebben kunnen leiden, en dat is inderdaad gebeurd: bij één specialisme in Beatrixziekenhuis en bij vier specialismen in Bernhoven.

Belangrijk is natuurlijk de nulmeting: hoe hoog was het behandelvolume bij aanvang van alle doorgevoerde vernieuwingen? Betrekkelijk hoog in het verzorgingsgebied van Bernhoven, zo blijkt. En dus was er mogelijk ook meer ruimte om te dalen. Maar bij het Beatrixziekenhuis was het juist andersom: mogelijk was het ziekenhuis dus al een stuk doelmatiger ingericht toen het vernieuwingsprogramma van start ging.

Of deze mooie resultaten ook leiden tot kostenbesparingen is overigens maar de vraag. Ook bij volumedalingen moeten, waarschuwt het CPB, gebouwen immers worden betaald en is er een minimale omvang aan personeel nodig. Niettemin blijkt dat beide ziekenhuizen wel degelijk besparingen hebben gerealiseerd. De jaarverslagen laten echter ook zien dat de winstmarges bij beide ziekenhuizen onder druk staan. Het ‘afbouwen van de interne kostenstructuur’ blijft dus ‘uitdagend’, aldus het CPB.

https://betaalbaarheidvanzorg.nl/download/publicaties/onderzoeksrapporten/IQ_healthcare_rapport_juni_2020_Op_weg_naar_hoge_kwaliteit_en_lage_kosten_in_de_medisch_specialistisch_zorg_Bernhoven_Rivas.pdf

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Evaluatie-programmas-Beatrixziekenhuis-en-Bernhoven.pdf

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Achtergronddocument-juni2020-Casestudie-Beatrixziekenhuis-en-Bernhoven.pdf

lees ook
Nieuws zinnige zorg Ziekenhuis Bernhoven
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.