Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
05 december 2018 1 minuut leestijd
opvallende uitspraak

Hoofdbehandelaar houdt onvoldoende regie

Een patiënt verwijt zijn hoofdbehandelaar onder andere dat er in zijn behandeltraject niet steeds sprake is geweest van adequate communicatie en dat hij de eindrapportage zonder zijn toestemming heeft doorgestuurd.

Het Centraal Tuchtcollege stelt dat de hoofdbehandelaar is belast met de regie van de behandeling. Dit houdt – kort weergegeven – in dat de hoofdbehandelaar er zorg voor draagt dat alle verrichtingen van de betrokken behandelaren op elkaar zijn afgestemd en gecoördineerd en dat hij voor de patiënt, diens naasten en de betrokken behandelaren het centrale aanspreekpunt is. Het college oordeelt dat er niet steeds sprake is geweest van een adequate wijze van communicatie. De hoofdbehandelaar heeft ten onrechte nagelaten de e-mailberichten van patiënt te beantwoorden. Voor de gebrekkige bereikbaarheid kan de hoofdbehandelaar zich niet verschuilen achter de organisatie van de instelling. Hij heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken.

Voor het doorsturen van de eindrapportage oordeelt het college dat, gelet op het ondertekende toestemmingsformulier, de hoofdbehandelaar mocht uitgaan van veronderstelde toestemming om de terugkoppeling aan de verwijzer en huisarts te geven. Dit met het oog op een goede continuïteit van de zorg. De hoofdbehandelaar bepaalt vervolgens welke informatie voor de verwijzer en de huisarts relevant is met het oog op de, in het licht van de verwijzing, goede behandeling van de patiënt. Naar het oordeel van het college is het niet onbegrijpelijk dat de hoofdbehandelaar kennelijk van mening was dat de privacygevoelige gegevens van de patiënt in dit geval relevant waren. De klachten moesten immers worden gezien in de context waarin de patiënt functioneerde en deze informatie kon daarvoor een medebepalende factor zijn. Het college vindt dat kan worden volstaan met een waarschuwing.

CTG den Haag, 21 november 2018

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Een volledig overzicht kunt u vinden op medischcontact.nl/recht Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

print dit artikel
Opvallende uitspraken tuchtcolleges
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.