Nieuws
arbeidsmarktmonitor

Arbeidsmarktmonitor: een vertaling naar opleidingsplekken

Plaats een reactie

Al jaren is er min of meer dezelfde top vijf van specialismen die naarstig op zoek zijn naar nieuwe aanwas, aldus de arbeidsmarktmonitor. (1) Dit wekt de schijn dat er wellicht ook weinig animo is voor de bijpassende opleidingen.

Met name de sociaalgeneeskundige specialismen zijn vaak oververtegenwoordigd in deze lijst. Dit staat in schril contrast met de weinige banen voor veel tweedelijnsspecialismen, zoals kinderartsen en gynaecologen. Maar is deze eerdergenoemde top vijf werkelijk ontstaan door een lage bezetting van de opleidingsplekken, of is het tekort aan collega’s een tijdelijke ontwikkeling? Achter de schermen wordt immers al jaren hard gewerkt om ook de vacatures van die ‘minder populaire’ specialismen opgevuld te krijgen. Voor studenten die een specialisme uit deze top vijf overwegen, of voor studenten die eigenlijk nog geen enkel idee hebben, is onderstaand overzicht van deze top vijf wellicht een goede samenvatting van hoe de opleiding eruitziet en wat de kansen zijn op een opleidingsplek. Eén waarschuwing vooraf: studenten die dachten ‘altijd nog wel sociaal geneeskundige te kunnen worden’ komen wellicht wat van een koude kermis thuis…

Psychiater

De meeste vacatures staan uit bij de psychiatrie. Dit jaar startten hier 144 basisartsen met de opleiding, maar bleven er ook tien opleidingsplekken open. Momenteel zijn er 747 aiossen in opleiding, van wie er in 2016 138 afstuderen als psychiater. In de toekomst zal de opleiding het aantal plekken waarschijnlijk verlagen naar maximaal 150 per jaar.

De opleiding tot psychiater duurt vierenhalf jaar, waarvan er tweeënhalf worden gevuld met algemene stages en twee jaar met stages in één van de aandachtsgebieden waar de arts in verder gaat. Dit zijn kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. Hoe de populariteit is binnen de opleiding voor deze subspecialisaties is niet bekend.

AVG-arts

De afgelopen jaren is er veel gedaan ter promotie van het vak van AVG-arts, waardoor de 24 plekken die jaarlijks beschikbaar zijn de laatste jaren altijd vol zitten. Met momenteel zo’n zestig AVG-artsen in de opleiding op een populatie van 340 AVG-specialisten nu, is de verwachting dat het tekort aan AVG-artsen snel zal verdwijnen. De rol van de AVG-arts is sterk afhankelijk van de politieke beslissingen rondom de zorg voor chronisch zieken, maar zal in de toekomst waarschijnlijk uitbreiden door ook zorg te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. De verwachting is echter niet dat er meer opleidingsplekken zullen komen. 

Die driejarige opleiding bestaat uit twee jaar stage in een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten en één jaar verschillende stages in, voor de AVG belangrijke, verwante medische vakgebieden zoals de revalidatie, psychiatrie en neurologie. De opleiding is alleen in Rotterdam gevestigd, maar je kunt werken in zorginstellingen door het hele land. Eén dag per week volg je onderwijs en intervisie in Rotterdam.

Specialist ouderengeneeskunde

Waar het aantal plekken voor het specialisme ouderengeneeskunde de afgelopen jaren gelijk is gebleven met 128 opleidingsplaatsen, wordt nu een stijging verwacht van 30 tot 50 procent. Dit omdat veel huidige specialisten met pensioen zullen gaan en de vraag dus zal toenemen. De opleiding zit momenteel niet vol (in 2016 kwamen er 113 nieuwe aiossen ouderengeneeskunde bij), maar er is wel een groeiende interesse voor de opleiding. Er wordt bovendien gewerkt aan meer bekendheid van het specialisme onder coassistenten door het organiseren van meeloopdagen, introductiecursussen en speeddates met specialisten.

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt drie jaar. Er zijn drie opleidingsplekken in Nederland: Nijmegen, Amsterdam en Leiden. Je kunt wel door het hele land stages lopen; de stageplek is dan gekoppeld aan de opleiding in een van bovenstaande steden.

Verslavingsarts KNMG

Ieder jaar zijn twintig tot dertig plekken vrij op de kleine en persoonlijke opleiding tot verslavingsarts. En hoewel veel geneeskundestudenten aangeven interesse te hebben in het vak, is de opleiding nooit helemaal vol. De vraag op de arbeidsmarkt zal daarentegen wel steeds meer gaan toenemen. Dit omdat  steeds meer niet-verslavingsinstellingen zoals psychiatrische afdelingen in ziekenhuizen, maar ook ggz-instellingen, op zoek zijn naar een verslavingsarts.

Als verslavingsarts ben je verantwoordelijk voor de preventie, diagnose, indicatie, behandeling en medicatie van patiënten met  verslavingsproblematiek, zowel somatisch als psychisch. In de opleiding tot verslavingsarts (de Master in Addiction Medicine (MIAM)) word je competentiegericht opgeleid. De master is te volgen aan het Radboudumc in Nijmegen en is een duale opleiding waarin je tegelijkertijd werkt en leert. Na de tweejarige opleiding krijg je een profielregistratie. Ook hier geldt dat er één terugkomdag is  en de rest van de opleiding door het hele land kan worden gevolgd.

SEH-arts

Het specialisme SEH-arts is een jong specialisme, dat in populariteit sterk groeit. Het afgelopen jaar waren er zo’n 150 sollicitanten voor slechts 42 beschikbare opleidingsplekken. Omdat de opleiding nog jong is en volop in ontwikkeling, wordt er ook goed gekeken naar de verzadiging van de markt. Er zijn nu 150 artsen in opleiding (bij momenteel 460 SEH-artsen) en het is de bedoeling dat het aantal opleidingsplekken vanaf 2018 gaat dalen naar dertig plekken om een overschot te voorkomen. Dit heeft als groot voordeel dat er een goede baangarantie is wanneer je eenmaal in opleiding bent.

De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar en leidt je niet op tot medisch specialist, maar tot de profielerkenning spoedeisende geneeskunde van de KNMG. Tijdens de opleiding doe je een aantal verplichte stages bij de ic, cardiologie, anesthesiologie, huisarts en de ambulancedienst. Ook is er ruimte voor keuzestages. De opleidingsplekken zijn verspreid over 28 instellingen in Nederland, die qua populariteit redelijk evenredig verdeeld zijn.

Al met al is de kans groot dat de huidige top vijf er op korte termijn heel anders uit zal gaan zien!

1. Twillert (2016)

Bronnen:

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/geneeskundestudie/beroepskeuze/overzicht-filmpjes.htm

file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/ERKENNING_OPLEIDINGSINRICHTINGEN_PER_11_MAART_2016.pdf

Met dank aan:

Prof. Dr. De Jong (Opleidingshoofd Radboud Centrum Sociale Wetenschappen)

Mw. Verdijk (Beleidsmedewerker Communicatie NVVP)

Dr. Eikendal (Voorzitter NVSHA)

Dr. Veeren (Hoofd Opleidingsinstituut Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten)

Dr. Hettinga (Directeur SOON)

arbeidsmarktmonitor opleiding opleidingsplekken
  • Dores van der Geest

    Dores van der Geest (1998) studeert in Leiden. Ze is vijfdejaars, bestuurslid van De Geneeskundestudent en als onderdeel van die functie redacteur van Arts in Spe.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.