Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
3 minuten leestijd
Nieuws

Co-Med kan aanwijzing IGJ niet langer tegenhouden

3 reacties

Na bijna een jaar van bezwaren indienen en procederen, heeft huisartsenorganisatie Co-Med (de publicatie van) een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet langer tegen kunnen houden. De voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg oordeelde woensdag dat de inspectie de aanwijzing mag publiceren en dat heeft de inspectie dan ook gelijk gedaan.

De inspectie heeft grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg bij meerdere praktijken die vallen onder Co-Med, zo blijkt uit de aanwijzing. De bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn niet structureel geregeld en geborgd in die praktijken en dat leidt tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. Ook stelt de inspectie dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in de wijze waarop de zorgaanbieder de zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd. Volgens de inspectie is onder meer de telefonische bereikbaarheid van praktijken – zowel bij spoed als bij niet-spoedvragen niet goed geregeld. Ook is het niet goed geregeld dat er bij spoedgevallen altijd binnen vijftien minuten een huisarts bij de patiënt kan zijn of dat een huisarts op korte termijn een patiënt kan ontvangen.

Plan van aanpak

Volgens de aanwijzing moet Co-Med onder meer binnen twee weken met een plan van aanpak komen om te voldoen aan de richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijken tijdens praktijkuren. Ook moet Co-Med maandelijks een overzicht aan de IGJ laten zien waaruit blijkt dat de continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg binnen alle locaties van Co-Med is tijdens de praktijkuren is geborgd. Dit overzicht moet worden gespecificeerd met de namen, de functies en de BIG-nummers van BIG-geregistreerde medewerkers. Ook wil de inspectie na afloop van elke maand laten zien hoe de bezetting in die maand feitelijk was.

Dure kwestie

De duur van de aanwijzing is zes maanden en mocht het Co-Med niet lukken om aan de aanwijzing te voldoen, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

‘Een serieuze maatregel, Co-Med wordt hiermee best wel aan de leiband gelegd’, zegt hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen. ‘Het is nog onbekend hoe hoog de dwangsom is die de IGJ kan opleggen wanneer blijkt dat Co-Med niet kan voldoen aan de maatregelen. Maar dat kan behoorlijk hard oplopen, omdat Co-Med voor elke dag dat de normoverschrijding duurt zal moet betalen. Een dwangsom is daarom vaak een heel effectief middel en werkt beter dan een eenmalige boete. Als Co-Med de maatregelen niet na kán komen, wordt het een dure kwestie.’

Reputatieschade

De IGJ nam in juni 2023 al het besluit om Co-Med een aanwijzing op te leggen. Een aanwijzing is een van de interventiemogelijkheden van de inspectie, waarmee verbetermaatregelen opgelegd kunnen worden. Co-Med maakte daar toen bezwaar tegen – onder meer vanwege de termijn van één week waarin Co-Med moest voldoen aan de aanwijzing. Vervolgens oordeelde de voorzieningenrechter in augustus 2023 dat het besluit en de (voorgenomen) publicatie daarvan ‘onzorgvuldig en mogelijk zelfs onverantwoord was’. De aanwijzing is uiteindelijk per 9 februari 2024 ingegaan en opnieuw heeft Co-Med hiertegen bezwaar gemaakt en is naar de voorzieningenrechter gestapt om te voorkomen dat de maatregel gepubliceerd zou worden. Kort samengevat oordeelt de voorzieningenrechter dat het belang van Co-Med om het besluit níét te publiceren – het gaat Co-Med onder meer om het voorkomen van reputatieschade – minder zwaar weegt dan het belang van de minister van VWS om transparant te zijn en het publiek in te lichten.

Failliet

Dinsdag werd bekend dat een van de drie bv’s die onder Co-Med vallen failliet is verklaard. Deze dochteronderneming hield zich bezig met de telefonische ondersteuning van huisartsenpraktijken, zo licht Co-Med op de eigen website toe. Buijsen: ‘Ik vraag me af hoe Co-Med de telefonische ondersteuning nu gaat regelen. Je zou denken dat het faillissement van invloed is op het na kunnen komen van de maatregelen in de aanwijzing.’

Lees ook

Nieuws huisartsen inspectie IGJ
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  De zorgverzekeraars moeten zorgen dat de zorg goed is georganiseerd. Aanbieders die niet de juiste zorg geven, mogen eigenlijk niet worden gecontracteerd. Ik zou daar de boete neerleggen. Het is toch een ernstige nalatigheid van de zorgverzekeraars, ...kennelijk zijn ze niet bij machte een goede huisartsenzorg te garanderen. De zorginkopers mogen dan ook wel een functioneringstraject opgelegd krijgen, kennelijk zijn ze niet in staat op een adequate wijze de noodzakelijke zorg in te kopen.
  Kortom, het feit dat dit soort dingen kunnen gebeuren zegt iets over het systeem dat we in stand proberen te houden. De waangedachte dat zorg een markt is.

  • F.J.L. Sturm

   Huisarts, Breda

   Over dit punt heb ik eens een tijdje nagedacht, en één en ander nagelezen, om vervolgens een lastige conclusie te trekken: het intrekken van een contract heeft geen zin.

   Het is voor zorgaanbieders mogelijk om zonder contact met de verzekeraars toc...h de basiszorg vergoed te krijgen. Daarbij heeft de verzekeraar een zorgplicht, dus zonder alternatief voor eerstelijnszorg, zijn ze gebonden aan vergoeding. Tenzij IGJ en/of NZa aangeven dat er bijvoorbeeld een probleem met kwaliteit is.

   Zie ook https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/declareren-en-tarieven/contractering/contracteervrijheid/#:~:text=Zonder%20contract%20kun%20je%20voor,heeft%20de%20NZa%20alternatieven%20vastgesteld.

 • I.F. van Lingen

  Huisarts, Hellendoorn

  Het zou fijn zijn als comed per dag niet geleverd de bij die dag horende inschrijftarieven terug moet betalen. Dag na dag na dag. Het zou wellicht andere cowboys kunnen weerhouden met een vrolijk plan te komen waarin wel betaald wordt maar geen huisa...rtsenzorg wordt geleverd. Een gewaarschuwd mens etc…

  Ik merk boosheid dat ze het vak waarvan ik hou zo te schande maken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.