Federatienieuws
GertJan Beens
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Stap maar in!

Voorzitter NVAB

3 reacties

Laatst stond ik te wachten op het busstation in Amersfoort. Ik zag de chauffeur van een andere lijn klaar voor vertrek zitten. De deur stond nog open. Een jonge vrouw kwam aanrennen. Ik zag haar denken: nèt gehaald. Vlak voor ze kon instappen ging de deur dicht en gaf de chauffeur gas. Bij het wegrijden kruisten hun blikken. Onmacht in die van haar, distantie in die van hem. Mijn oog viel nog op de achterkant van de bus, waarop het logo van de busmaatschappij stond: ‘Vervoer uit het hart!’

Dat bleef even bij me hangen. Ogenschijnlijk keek ik naar de ongevoelige actie van een ongeïnteresseerde chauffeur. Maar dóórdenkend kwam ik op een tweede mogelijkheid: misschien had hij professioneel bedacht dat elke haltevertraging aan het eind van de rit 10 minuten is, nadelig voor iedereen. Of misschien lag er wel een werkinstructie die zijn speelruimte krap maakte. Waar was ik nou getuige van? Gedrag en motieven zijn twee verschillende zaken. Beide wil je kennen. Er schoot me een parallel te binnen met hoe wij binnen de NVAB, net als andere beroepsverenigingen, werken aan evaluatie van professioneel functioneren, gericht op de beroepsuitoefening en de motieven die daaraan ten grondslag liggen.

Vanaf januari 2020 moet elke geneeskundig specialist en profielarts voor herregistratie aantonen jaarlijks aan een vorm van evaluatie van het individueel functioneren te hebben voldaan. Bedrijfsartsen kennen sinds 2008 een vijfjaarlijkse cyclus van zelfevaluatie (visitatietraject). De NVAB stelt software, instrumenten en een procesbeschrijving beschikbaar, waarbij in een groepsinterview twee visitatoren een audit komen doen. De gevisiteerde stelt zijn individuele kwaliteitsagenda op (‘IVP’) en werkt daar de tussenliggende jaren aan.

Voortdurend wordt lering getrokken uit de ervaringen die we met visitatie opdoen. Die ervaringen waren zeker niet alleen positief, bleek uit een ledenenquête in 2014. In eerste ontwerp lag het accent (te) sterk op richtlijn-implementatie. Dat leidde onder gevisiteerden tot het gevoel afvinklijstjes af te werken met een hoog hang yourself-gehalte. In 2017 voerden we – na grondige voorbereiding en veel discussie – een wezenlijke omkering door. Niet langer staan de richtlijnen centraal waarbij cases werden onderzocht, maar eigen casebeschrijvingen waarop gereflecteerd wordt, daarbij (ook) de toepassing van richtlijnen betrekkend. De voorbereiding wordt met nadruk in groepsverband gedaan en wordt ondersteund door nieuwe instrumenten: bevragen en bevraagd worden. Tevens is er een jaarlijkse zelfevaluatie ontwikkeld. We willen met deze veranderingen reflectievaardigheden bevorderen, en het visitatieproces aantrekkelijker maken. Na een pilot in 2017 gingen we in 2018 live met visitatie 2.0. Er zijn nu 12 groepen gevisiteerd, inclusief pilot circa 60 collega’s. De ervaringen zijn aanmerkelijk positiever. De waardering steeg van een 6,7 in 2016, naar een 7,6 in 2018.

Goed professioneel handelen is soms lastig te bepalen, zowel voor de professional als voor de buitenwereld. Soms zijn er belangentegenstellingen of is de handelingsruimte krap, of je nou arts bent of buschauffeur. Reflectie is een basisvaardigheid, om te kunnen afwegen en om te leren. De vertaling van dit inzicht in ons visitatietraject 2.0 blijkt beter gewaardeerd te worden. Ik hoop oprecht dat collega’s met meer tevredenheid zullen instappen.

Gertjan Beens, voorzitter NVAB

Federatienieuws 48 - 2018 (pdf)

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  "Komt de NVAB in het nauw ? Curieus nieuws op de valreep van 2018. Uiterst curieus.

  Hetzelfde commentaar als onderstaand, maar nu zonder kromme zinnen. Excusez moi.

  Per 1-1-2019 gaat de NVAB bij de visitatie - een verplicht onderdeel van de ...herregistratie - een onderscheid maken tussen leden en niet leden.

  Niet inhoudelijk en/of procedureel, maar wel in het te berekenen tarief. De tarieven gaan sowiezo omhoog. Leden gaan nu 1500.= euro betalen. Niet leden daarentegen het dubbele (!): 3000.= euro.

  Directe aanleiding is/lijkt geldgebrek. De argumentatie voor het onderscheid - zoals vermeld in de toelichting: niet leden hebben niet (eerder) bijgedragen aan ontwikkeling van de visitatie.

  Het lijkt mij een juridisch onbegaanbare weg.

  Je kunt niet iets (de visitatie) algemeen bindend (laten) verklaren om daarna halverwege onderscheid te maken in leden/niet leden.

  Het is nu wachten op de eerste bedrijfsarts/niet NVAB lid - of misschien wel groep oud leden - die dit juridisch gaan aanvechten.

  Ben erg benieuwd wie dan het 'gelijk' aan zijn kant heeft/krijgt.

  De NVAB en haar voorzitter zouden zich moeten afvragen waarom aantal (waaronder gerenommeerde) leden hun lidmaatschap de laatste jaren hebben opgezegd.

  That's the real question !

  Lees het persbericht met toelichting erover:
  https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/aanpassing-visitatietarief

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid - oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Komt de NVAB in het nauw ? Curieus nieuws op de valreep van 2018. Uiterst curieus.

  De NVAB gaat bij de visitatie - onderdeel van herregistratie - per 1-1-2019 - onderscheid tussen leden en niet leden. Niet inhoudelijk en/of procedureel, maar wel i...n het te berekenen tarief. De tarieven gaan omhoog. Leden gaan nu 1500.= euro. Niet leden betalen het dubbele (!): 3000.= euro.

  Directe aanleiding is/lijkt geldgebrek. De argumentatie voor het onderscheid: niet leden hebben niet eerder bijgedragen aan ontwikkeling van de visitatie.

  Het lijkt mij een juridisch onbegaanbare weg.
  Je kunt niet iets (de visitatie) algemeen bindend (laten) verklaren en daarna halverwege onderscheid maken in leden/niet leden.

  Het is nu wachten op de eerste bedrijfsarts- niet NVAB lid - of misschien wel groep oud leden - die dit juridisch gaan aanvechten.

  Ben erg benieuwd wie het 'gelijk'aan zijn kant heeft/krijgt.

  De NVAB en haar voorzitter zouden zich moeten afvragen waarom aantal gerenommeerde leden hun lidmaatschap de laatste jaren hebben opgezegd.

  That's the real question !

  Lees het persbericht met toelichting erover:
  https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/aanpassing-visitatietarief

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, rotterdam

  Stap maar in ? Dacht het niet ! Want ben al uitgestapt. En wel hierom.... Heel opvallende parallel, en curieuze (zelf ?) reflectie van de voorzitter van de NVAB.

  Meer over de visitatie bij bedrijfsartsen: Er is jaren lang (en hard !) op de deur b...ij de NVAB gebonkt dat er nogal wat schortte aan de opzet van de visitatie. Maar de NVAB gaf geen thuis (en reed dus net als buschauffeur gewoon weg). De verbouwereerde bedrijfsartsen in twijfel achterlatend. Er is geprobeerd zaken te verbeteren: middels beroep bij College van Sociale Geneeskunde. Later heeft Arboned nog geprobeerd via de rechter verbetering af te dwingen. Het mocht niet baten.

  De NVAB was overtuigd van haar eigen gelijk en bleef vasthouden aan onnodig bureaucratische opzet van visitatie met gebrekkig instrumentarium. Aangevlogen vanuit echt believers standpunt, waarbij de NVAB kernwaarden als geloofsartikelen - soort Tien Geboden- worden gezien en NVAB richtlijnen niet als richtsnoer, maar als gebod.

  Terechte aan- en opmerkingen van bedrijfsartsen - ja - er is wat afgeklaagd- op de visitatie, functie/rol van richtlijnen werden weggewoven. Het was praten tegen een dode muur.

  Een jaar of zeven geleden moest ook ik er aan geloven en mij door het visitatie moeras heen worstelen. Dat is mij bijzonder slecht bevallen. Ik heb me dood geërgerd. Wat een verloren tijd. Dit in schrille tegenstelling tot de positieve berichten van de NVAB

  Bij mijn herregistratie heb ik me meteen voorgenomen me dit niet nog eens te laten (!) aan doen. Want zo slecht voor je humeur.

  Twee jaar geleden moest ik mij weer laten herregistreren en dus weer ' opkomen' voor de visitatie.Die heb ik heel bewust laten verlopen. Implicatie: einde aantekening bedrijfsarts en versneld afscheid van mijn vakgebied.

  Ik heb daar tot nu toe geen spijt van, maar was zelf graag doorgegaan.En minstens zo belangrijk: dat hadden mijn bedrijven/klanten ook graag gezien. Die waren nogal teleurgesteld. Maar ja: ik ben uitgestapt en wel hierom.


 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.