Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Simone Paauw

Journalist

Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist en webredacteur bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk. Het nieuws uit de medische wereld en de rubrieken ‘De Aios’ en ‘De Balans’ hebben haar speciale aandacht.

Simone deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg. Eerder werkte ze als journalist bij Bijzijn, een vakblad voor verpleegkundigen.

Laatste artikelen

 • OM start strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

  Het Openbaar Ministerie gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil, nu deze vorige week bekend heeft gemaakt dat leden het zelfdodingsmiddel ‘middel X’ daadwerkelijk kunnen gaan bestellen.

 • Steeds minder vrouwen gebruiken hormonale anticonceptie

  Het aantal vrouwen dat hormonale anticonceptie gebruikt is in de afgelopen twee jaar sterk gedaald. In 2015 gebruikten nog 480 op 1000 vrouwen hormonale anticonceptie; in 2017 waren dat 430 op 1000 vrouwen.

 • CASA nam nieuwe patiënten aan tot het bittere eind

  Hoewel de failliete CASA-klinieken in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht volgens de curator op 1 december 2017 zouden sluiten, werden daags ervoor nog volop vrouwen behandeld en nog nieuwe patiënten aangenomen. Omdat er geen plan voor de continuïteit van zorg na sluiting was gemaakt, liepen patiënten een potentieel risico.

 • Zwangerschap huisarts stokt pensioenopbouw

  Het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof door zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals huisartsen, zou geen invloed moeten hebben op de pensioenopbouw binnen een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Staatssecretaris Menno Snel wil de regelgeving gaan aanpassen.

 • Erasmus MC-Sophia meldt lek e-mailadressen jonge patiënten

  Het Erasmus MC-Sophia heeft melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In een nieuwsbrief aan ouders en patiënten jonger dan 18 jaar van de afdeling Kinderinfectieziekten/immunologie waren de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar.

 • Ziekenhuis moet kaakchirurg weer toelaten

  Een kaakchirurg van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam moet vanaf vandaag toegang krijgen tot het ziekenhuis zodat hij zijn werk kan hervatten. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de arts tegen het ziekenhuis had aangespannen.

 • Ziekenhuizen niet uitgezonderd van Wet normering topinkomens

  Topfunctionarissen van algemene ziekenhuizen mogen niet meer verdienen dan de Wet normering topinkomens toestaat. Na enkele jaren van procederen, waarbij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen steeds aan het kortste eind trok, is het hoger beroep bij de Raad van State ongegrond verklaard.

 • ‘Dit gaan we niet tot ons 80ste volhouden’

  De 17-jarige dochter van mdl-arts Ger Koek (59) en arts-microbioloog Els de Brauwer (50) is verstandelijk gehandicapt en heeft zware epileptische aanvallen. Ger Koek vertelt over de zoektocht naar de oorzaak en de impact op hun leven.