Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Redactie Medisch Contact

Ilse Kleijne

Journalist
fotografie Hanna van de Wetering

Ilse Kleijne-Thoonsen (1974) is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën. Na een opleiding aan de School voor Journalistiek te Utrecht begon Ilse eerst aan een loopbaan in de regionale journalistiek (bij Haarlems Dagblad en de GPD). Na tien jaar papieren verslaggeving koos ze voor online journalistiek bij Energeia Energienieuws, en maakte zich daar de energiesector journalistiek eigen. Sinds oktober 2016 graaft ze zich in de wereld van artsen in.


Publicaties

 • Bernhoven schenkt artsen extra obligatie als coronabonus

  De circa 180 artsen en alle andere personeelsleden van ziekenhuis Bernhoven krijgen als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis een obligatie van honderd euro cadeau. Dat meldt het ziekenhuis, dat daarnaast weer een nieuwe leningenronde voor medewerkers en inwoners uit de regio openstelt.

 • FMS tevreden met corona-akkoord ziekenhuizen

  Het is ‘goed nieuws’ dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars overeenstemming hebben over de vergoeding van gederfde omzet en extra kosten door de coronacrisis. Dat zegt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een reactie op het financieel akkoord dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrijdag na lang onderhandelen bereikten.

 • ‘Geef gevangenis meer zeggenschap over medische zorg’

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gevangenisdirecties meer zeggenschap geeft over de manier waarop ze de medische zorg binnen hun instelling regelen. Een motie van CDA en SP met die strekking is afgelopen week aangenomen.

 • Kamer wil intensivist en SEH-arts als zelfstandig specialist

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de beroepen van SEH-arts en intensivist worden erkend als zelfstandig specialisme. Dertien van de vijftien Kamerfracties, waaronder de vier coalitiepartijen, hebben een CDA-motie ondersteund die daartoe oproept.

 • Van artsenwens naar werkelijkheid

  Artsencomité Het Roer Moet Om wilde na vijf jaar actievoeren politici aan zet laten. De coronacrisis was echter aanleiding om nog eens de barricades op te gaan. Krijgen de artsen voet aan de grond in Den Haag met hun wensen?

 • Elf aanvragen bij coronafonds van artsen

  Het door artsen opgerichte ZWiC (Zorg na Werk in Coronazorg)-steunfonds heeft tot nu toe elf aanvragen voor een uitkering ontvangen. De KNMG keert daarnaast ook aan artsen die door covid-19 zijn getroffen een bijdrage uit vanuit haar eigen fondspotje.

 • ‘Artsen moeten ook coronabonus krijgen’

  Artsen moeten ook in aanmerking komen voor de bonus die het kabinet wil geven aan zorgmedewerkers die tijdens hun werk direct of indirect te maken kregen met de covid-19-uitbraak. Dat vindt de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Volgens LAD-voorzitter Suzanne Booij mogen ‘artsen die keihard hebben gewerkt niet buiten de boot vallen’.

 • Van Rijn teruggefloten om zijn kritiek op ic-draaiboek

  Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft voor zijn beurt gesproken door direct zijn afkeuring uit te spreken over de leeftijdsfasen die onderdeel zijn in het draaiboek voor ic-triage. Dat vinden drie coalitiepartijen. Volgens D66 en VVD heeft Van Rijn de discussie vooraf ‘platgeslagen’.

 • ‘Lagere tarieven voor ongecontracteerde zorg geen probleem’

  Patiënten hebben geen probleem met de lagere vergoedingen die zorgverzekeraars uitkeren aan ongecontracteerde zorgaanbieders. En, gezien het toenemende aantal zorgaanbieders dat ervoor kiest om zonder contract te werken, die aanbieders zelf blijkbaar ook niet.

 • Ruim drieduizend artsen achter oproep HRMO

  Ruim drieduizend artsen hebben zich tot nu toe geschaard achter de nieuwe oproep van artsencomité Het Roer Moet Om (HRMO) om de zorg te veranderen. Dat zeggen de initiatiefnemers, die deze maandag hun wensen voor de zorg toelichtten in de Tweede Kamer.

 • Kabinet wil meldplicht, crisisfonds en maatschappelijk curatoroog bij zorgbankroet

  Een wettelijke meldplicht voor zorgaanbieders in financiële nood. Zorgverzekeraars moeten geld beschikbaar hebben om noodzakelijke zorg na een faillissement door te kunnen laten gaan. En curatoren moeten het maatschappelijk belang boven het crediteurenbelang mogen stellen. Dat zijn enkele maatregelen die het kabinet wil nemen om verdere ongecontroleerde faillissementen in de zorg te voorkomen.

 • ‘Reparaties dwangzorgwetten nog niet voldoende’

  Reparatievoorstellen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) maken deze beter, maar lossen de vele uitvoeringsproblemen waar psychiaters en geneesheren-directeuren in de praktijk mee te maken, hebben nog onvoldoende op. Dat oordeelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over wetsaanpassingen die het kabinet voorstelt.

 • KNMG en FMS willen ruimte van politiek voor ic-discussie

  De politiek moet artsenorganisaties KNMG en FMS de ruimte geven voor een dialoog met hun achterban en de maatschappij over het draaiboek rond ic-schaarste. Daar vragen de KNMG en de FMS om nadat minister voor Medische Zorg Martin van Rijn kritiek uitte op twee elementen in het draaiboek: het opnemen van een leeftijdscriterium en voorrang voor zorgmedewerkers.

 • Goede buur of fusievriend?

  De artsen van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de toekomst. De ene groep ziet het liefst dat de ziekenhuizen meer samensmelten, de andere vindt het genoeg om goede buren te zijn.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.