Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Henk Maassen

Journalist

Henk Maassen (1958) studeerde biologische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte kortstondig als onderzoeksassistent en daarna als (freelance) journalist/redacteur voor tal van bladen en uitgeverijen en als voorlichter voor de Tweede Kamer. Sinds 1999 is hij redacteur bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Henk stelt wekelijks Media & cultuur-pagina’s samen.

Nieuwste artikelen

 • Stelsel ouderenzorg

  Het is niet gemakkelijk zicht te krijgen op het systeem van de ouderenzorg, zoals dat in Nederland is ‘gegroeid’. Zelfs experts raken soms het spoor bijster. In Zó werkt de ouderenzorg wordt dat complexe veld in tekst en beeld uitgelegd.

 • Terug naar Velp

  Schrijver Jan Siebelink (zie zijn bestseller Knielen op een bed violen, maar ook Margje of het recente De buurjongen), journalist John Jansen van Galen (zie elders in dit nummer) en columnist-schrijver Marcel van Roosmalen hebben allen wortels in Velp

 • Bespieder van de Eerste Persoon

  Een oude man zit op de veranda van zijn huis en overpeinst zijn leven, haalt herinneringen op in korte zinnen van soms niet meer dan twee of drie woorden, en ondergaat zjjn naderende einde met een zekere gelatenheid. Een andere man bespiedt hem. Veel meer gebeurt er niet in Bespieder van de Eerste Persoon van Sam Shepard.

 • Het labyrint van de regelgeving

  De zorg voor ouderen wordt door drie wetten in goede banen geleid. Maar het systeem kent rafelrandjes: het is niet altijd helder welke wet van toepassing is en – ingewikkelder nog – het vangnet blijkt niet waterdicht.