Nieuws
KNMG Studentenplatform
3 minuten leestijd

Stagevergoeding coassistenten

2 reacties

Loop jij je coschap huisartsgeneeskunde in een gezondheidscentrum, of doe je een coschap in de ggz, de jeugdzorg of de gehandicaptenzorg? Dan heb je recht op een stagevergoeding tot 310 euro per maand.

Nog steeds krijgt niet iedere coassistent een stagevergoeding voor elk coschap. Dit komt omdat de vergoedingen via diverse cao’s zijn geregeld. Zo zijn er afzonderlijke cao’s voor umc’s, ziekenhuizen, ggz en voor gezondheidscentra. Dit brengt ongelijkheid met zich mee.
Vaak is men zich niet bewust van de mogelijkheid een stagevergoeding te krijgen. Tot nu toe zijn in de CAO GGZ, de CAO Jeugdzorg, de CAO Gezondheidscentra en de CAO gehandicaptenzorg stagevergoedingen opgenomen.
Het KNMG Studentenplatform adviseert jou als coassistent om na te gaan of je in aanmerking komt voor deze vergoeding en om er gebruik van te maken. Om je een eindje op weg te helpen, zetten we een en ander voor je op een rij. Zo kun je zelf nagaan of jij in aanmerking komt voor een stagevergoeding en hoe je er aanspraak op maakt.

Gezondheidscentra
Voor wie?
De regeling voor een stagevergoeding geldt alleen voor coassistenten, niet voor juniorcoschappen of andere ‘snuffelstages’. Daarnaast moet de instelling, meestal de huisartsenpraktijk, een gezondheidscentrum zijn en dient de bijbehorende cao van kracht te zijn. Een groepspraktijk valt hier niet onder. De huisarts die je begeleidt tijdens je coschap, kan je hier meer over vertellen.
Hoeveel?
Je hebt recht op een vergoeding van 250 euro bruto per maand. Loop je een korter coschap dan geldt de vergoeding naar rato. Daarnaast kun je een tegemoetkoming krijgen in de reiskosten voor openbaar vervoer indien je geen gebruik maakt van een ov-jaarkaart.
Aanvragen
Loop je je coschap op een plek waar de Cao Gezondheidscentra van kracht is, dan behoor je dus een stagevergoeding te krijgen. In de praktijk komt het erop neer dat je samen met je begeleider de vergoeding aanvraagt bij de afdeling personeelszaken van het gezondheidscentrum waar je je coschap loopt.
Financiering
De stagevergoeding wordt deels gefinancierd uit het Fonds Overleg Arbeidsmarktbeleid Gezondheidscentra (FOAG). Het gezondheidscentrum kan het aan de coassistenten uitbetaalde bedrag (gedeeltelijk) bij het FOAG declareren. De declaratie bij het FOAG staat dus los van het feit of jij stagevergoeding kunt ontvangen of niet!

Ggz
Voor wie?
De regeling voor een stagevergoeding geldt voor stagiaires. Wie stagiaires zijn, wordt in de cao niet nader omschreven. Echter, we weten uit ervaring dat het voor coassistenten mogelijk is een vergoeding te krijgen. Je kunt een vergoeding krijgen bij een stage van minimaal 144 uur in een aaneengesloten periode van ten minste een maand.
Hoeveel?
De hoogte van de stagevergoeding bedraagt per 1 januari 2012 305 euro per maand. Stagiaires die niet beschikken over een ov-jaarkaart komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding van maximaal 133,21 euro per maand, waarvan een eigen bijdrage van 22,65 euro wordt ingehouden.
Aanvragen
Bij sommige ggz-instellingen ontvang je na aanleveren van de nodige gegevens vanzelf een stagevergoeding. Is dit niet het geval vraag dan samen met je begeleider een stagevergoeding aan bij de afdeling personeelszaken van de instelling.

Jeugdzorg
Voor wie?
De stagiair die een beroepsvormende stage volgt, krijgt een vergoeding.
Hoeveel?
Je komt in aanmerking voor een stagevergoeding van 250,00 euro per maand, gebaseerd op een werkweek vanaf 32 uur. Indien je minder dan 32 uur stage loopt of de stage geen hele maand duurt, wordt de stagevergoeding naar rato aangepast.
Daarnaast kun je op dagen dat je ov-jaarkaart niet geldig is, een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer ontvangen.

Gehandicaptenzorg
Voor wie?
Je hebt als stagiair recht op stagevergoeding indien het een verplichte stage is, de stage langer duurt dan een maand en een minimale omvang heeft van 150 uur. Of je als coassistent onder het begrip ‘stagiair’ valt, staat niet nader omschreven.
Hoeveel?
De stagevergoeding bedraagt per 1 september 2013 310,00 euro bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief reiskostenvergoeding.

Ten slotte
Coassistenten hebben dus, in sommige gevallen, recht op een stagevergoeding, maar niet elke arts ervaart het als zijn plicht om hieraan te voldoen. Het kan daarom best voorkomen dat je als student geen stagevergoeding ontvangt terwijl je er wel recht op hebt. Is dit bij jou het geval? Meld het bij het KNMG Studentenplatform.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, mail ons dan via studentenplatform@fed.knmg.nl.

Lees ook:

  • Meer over het KNMG Studentenplatform 

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.