Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
naar overzicht
Nieuws

Treant sluit kinderafdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen

1 reactie

Vanwege een nijpend tekort aan kinderartsen wil Treant Zorggroep vanaf het najaar alle klinische verloskundige en klinische kindergeneeskunde zorg concentreren in Emmen.

Het voorgenomen besluit moet nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Bedoeling is om het besluit voor de zomer te accorderen. De personele consequenties worden momenteel in kaart gebracht.

Consequentie is dat de ziekenhuislocaties in Hoogeveen (Bethesda) en Stadskanaal (Refaja) niet langer klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zullen bieden.

De ziekenhuisgroep voert het tekort aan kinderartsen aan als reden en noemt het een ‘duivels dilemma’. ‘Er zijn momenteel te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien.’

Treant kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. Volgens een woordvoerder is de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om extra specialisten aan te trekken. ‘We hebben overal geadverteerd, in het buitenland gezocht, onze contacten ingeschakeld en kenbaar gemaakt dat we vacatures hebben. Het heeft geleid tot één nieuwe kinderarts. Dat is niet genoeg.’ Concreet zou het gaan om ongeveer acht extra kinderartsen (5 á 6 fte) om de zorg op drie locaties te garanderen.

De ziekenhuisgroep heeft de afgelopen periode een aantal scenario’s besproken met de vakgroepen gynaecologie en kindergeneeskunde, verloskundigen, verpleegkundigen en het management. Uiteindelijk is gekozen voor ‘concentratie van deze zorg op één locatie’. De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst en heeft de meeste faciliteiten. Bovendien zijn de aanrijtijden in Emmen korter. Patiënten kunnen op de locaties in Stadskanaal en Hoogeveen nog wel terecht voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde.

De raad van bestuur ziet concentratie als enige verantwoorde oplossing en zegt te kiezen voor ‘veiligheid en duidelijkheid’. ‘Onze patiënten moeten kunnen vertrouwen op fitte artsen. Nog erger dan het sluiten van afdelingen is onverantwoorde risico’s lopen’, zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel in een verklaring. ‘Hoe spijtig het ook is om afdelingen te moeten sluiten, het leveren van kwalitatief goede zorg blijft het belangrijkst.’

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft de Treant Zorggroep in het Dagblad van het Noorden ‘dringend verzocht’ de verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen niet te sluiten en het besluit in ieder geval uit te stellen. Volgens Zilveren Kruis is het niet nodig om nu al zo’n vergaand besluit te nemen. De zorgverzekeraar denkt dat andere alternatieven het onderzoeken waard zijn, onder meer samenwerking met andere ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Van de Wiel noemt de reactie van Zilveren Kruis ‘tendentieus’. ‘Er wordt gesuggereerd dat je 8,8 kinderartsen nodig hebt om klinische verloskunde op drie locaties open te houden. Daarbij gaat de zorgverzekeraar er gemakshalve aan voorbij dat er ook nog kinderartsen nodig zijn voor 14.000 polibezoeken en 2350 opnames van kinderen per jaar. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we meer dan 8,8 kinderartsen nodig.’

Zorgverzekeraar Menzis zegt op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en ‘in gesprek’ te zijn met het ziekenhuis.

Lees ook:

print dit artikel
Nieuws gynaecologie kindergeneeskunde Treant
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 17-05-2018 14:36

    "Ik verbaas me er over dat zich er nog iemand over verbaast. Het is niets nieuws. Als er tekorten zijn, zoals nu vast ook wel het geval zal zijn, vreet het grote ziekenhuis de kleintjes op. Dat is de afgelopen 20 jaar overal gebeurd waar er gefuseerd werd. Wie als klein ziekenhuis een fusie ingaat met de illusie dat het ziekenhuis op volle sterkte zal blijven functioneren, is hopeloos naïef of oliedom. "