Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
15 oktober 2020 3 minuten leestijd
Federatienieuws

Regels voor herregistratie en opleiding aiossen verruimd vanwege covid-19

Plaats een reactie

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd.

Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur van de KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg. De regeling geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis ‘gewerkte uren’ geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10 procent. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20 procent.

De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021.

De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van covid-19 nodig is.

Registratie blijft in stand tot 1/1/2021

Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schreef deze groep artsen de afgelopen maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageerde blijft in beginsel tot 1 januari 2021 in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september tot en met december 2020 een herinnering om alsnog te herregistreren.

Tegemoetkoming gewerkte uren

Voor alle specialisten en profielartsen van wie de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eis voor gewerkte uren van 10%. In plaats van gemiddeld 16 uur per week werken geldt een minimum van 14,4 uur per week. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren.

Tegemoetkoming deskundigheidsbevordering

Voor alle specialisten en profielartsen van wie de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eisen van 20 procent voor het totaal aan deskundigheidsbevordering. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te behalen bij- en nascholingspunten. Eerder gold de regeling tot 1 januari 2021 voor 10 procent.

EIF en externe kwaliteitsevaluatie

De coulanceregeling voor de evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en van het functioneren van het team (externe kwaliteitsevaluatie) is verlengd. Deze verlenging geldt voor specialisten en profielartsen van wie de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021. Als deze evaluaties in deze periode vallen en niet kunnen worden uitgevoerd, kan de RGS dispensatie verlenen. De RGS nodigt artsen uit om daar waar mogelijk, wel zoveel mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties. Eerder gold de dispensatieregeling tot 1 januari 2021.

Verlenging opleiding

Voor artsen in opleiding tot medisch specialist (aiossen cluster 2) is het nu mogelijk om de opleiding met maximaal zes maanden te verlengen, als dat vanwege covid-19 noodzakelijk is. Deze mogelijkheid was er al voor de andere aiossen. Voor aiossen in cluster 2 was verlenging op zich wel mogelijk, maar was deze gekoppeld aan een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT). Nu is verlenging ook zonder dit traject mogelijk. 

Meer informatie en contact

De RGS is bereikbaar voor overleg over individuele vragen. Voor vragen over herregistratie kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS; te bereiken op telefoonnummer 088 4404 310. Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl. Aiossen kunnen contact opnemen met de afdeling Opleiding; te bereiken op telefoonnummer 088 4404 380 of een e-mail sturen naar opleiding@fed.knmg.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur

Bekijk ook de veelgestelde vragen op de website knmg.nl/rgs

Federatienieuws
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.