Inloggen
Laatste nieuws
I. Lutke Schipholt
5 minuten leestijd

Wereldwijze dokters

Plaats een reactie

Groningen biedt Engelstalige bachelor over ‘global health’

Jonge artsen afleveren met een brede blik. Dat is het doel van de Engelstalige bachelor met nadruk op global health, die komend studiejaar begint in Groningen. De nieuwe wereldartsen weten straks alles over de opmars van welvaartsziekten, grensoverschrijdende epidemieën en medisch toerisme.

Vrijwel alle geneeskundestudenten in Nederland kunnen tijdens hun opleiding buitenlandse ervaring opdoen. Maar de geneeskundefaculteit in Groningen gaat een stap verder. Daar begint in augustus een internationale, Engelstalige bachelor geneeskunde, een variant op de reguliere Groningse geneeskundeopleiding waarbij de nadruk ligt op global health.

Dit thema wordt door het toenemende aantal grensoverschrijdende gezondheidsproblemen steeds belangrijker, zegt hoogleraar Medisch onderwijs Nico Bos, programmadirecteur van de bachelor. ‘Ziekten verspreiden zich sneller over de wereld omdat we veel zijn gaan reizen. Maar beleving van ziekten is in verschillende delen van de wereld anders. En omgang met organisaties in de gezondheidszorg is ook heel variabel. Daaraan willen we aandacht besteden. En dan niet in een verdiepingscursus van twee weken. Nee, global health komt op zoveel mogelijk momenten in het curriculum terug. Een voorbeeld: als er een patiëntpresentatie is, horen de studenten meteen hoe vaak de ziekte voorkomt en waar in de wereld.’

Ondervoeding
Gedurende de voorbereidingfase is er met een denktank van internationaal georiënteerde wetenschappers veel gediscussieerd over wat global health in de opleiding precies betekent. Dat was niet overbodig. ‘Iedereen verstaat er iets anders onder’, vertelt Bos. ‘De één denkt aan tropengeneeskunde en epidemiologie, een ander aan de millenniumdoelen van de Wereldgezondheidsorganisatie en weer een ander aan preventie van ziekten.’

De opleiders kwamen uiteindelijk uit bij de omschrijving ‘internationale aspecten van de geneeskunde’. Bos: ‘Daaronder versta ik veel. Denk aan welvaartsziekten, want die nemen epidemische vormen aan. Of aan de medische gevolgen van de toenemende reizen over de wereld. En ouderdomsproblematiek, rampen, ondervoeding en infectieziekten horen er ook bij. Evenals medisch toerisme: patiënten laten hun ogen laseren in Turkije en de complicaties mogen we hier oplossen. We willen studenten laten inzien welke gevolgen al deze zaken hebben. Ze krijgen de grote lijnen te horen. Hoe het allemaal precies in Nederland in elkaar steekt, leren ze in de master.’

Strenge selectie
De internationale studie biedt plaats aan 60 studenten op een totale populatie van 410 eerstejaars. Aankomende studenten hebben een strenge selectieprocedure doorlopen. Een acht gemiddeld op de vwo-eindlijst was geen garantie voor een plaats; de kandidaten moesten daadwerkelijk solliciteren. Daarbij moesten ze aangeven welke extra activiteiten ze naast hun vwo deden, en of ze extra vakken volgden. Ook is gevraagd naar hun motivatie.

Meer wil Bos er niet over kwijt, ‘want we willen niet zeggen wat de gewenste antwoorden zijn. Dat zou niet eerlijk zijn voor aspirant-studenten die volgend jaar meedoen aan de selectie. De studenten van nu zouden hun antwoorden op vragen door kunnen geven aan toekomstige kandidaten, als ze weten wat wij van ze wilden horen.’

Aan de selectieprocedure voor de Engelstalige variant doen ook buitenlandse studenten mee. Daarnaast is er een extra groep van dertig studenten uit Saudi-Arabië, waarvoor de Groningse faculteit een contract heeft afgesloten met dat land. Deze studenten betalen – evenals de andere studenten uit landen buiten Europa – het volle pond voor de opleiding.

Volgens Bos zorgen de Saudische studenten – die vanwege het bilaterale contract niet onder de numerus fixus vallen – nauwelijks voor toename van de onderwijslast omdat het een kleine groep betreft ten opzichte van het totale aantal van ruim vierhonderd.

Bijspijkercursus Engels
In de bachelor krijgen studenten les van docenten die extra training hebben gehad in onder meer internationale aspecten van geneeskunde en medisch Engels. Zij bepaalden zelf of ze een bijspijkercursus Engels nodig hadden. Op de vraag of zij hun eigen niveau wel goed in kunnen schatten, antwoordt Bos: ‘Het zijn allemaal docenten met veel internationale ervaring. We hebben het hier over een klein docentencorps dat internationaal actief is met research. Sommige vergaderingen zijn hier zelfs in het Engels. En verder hebben we bij de universiteit een vertaalcentrum. Daar is een vast team voor ons beschikbaar dat ook op korte termijn vertalingen kan maken.’

Dat team vertaalt bijvoorbeeld de interfacultaire voortgangstoets. Die bevat tweehonderd vragen over de eindtermen van de geneeskundeopleiding. Alle geneeskundestudenten van Groningen, Maastricht, Nijmegen en Leiden krijgen vier keer per jaar zo’n toets voorgeschoteld. Bos noemt de vertaalde voortgangstoets een kans om de effectiviteit van de Engelstalige variant te meten en te vergelijken met die van de reguliere opleiding.

‘Maar’, zo realiseert Bos zich, ‘we kunnen de toets niet zomaar helemaal laten vertalen. Er zit een subcategorie vragen in die typisch op de geneeskunde in Nederland gericht is. Maar ik denk niet dat dat een probleem zal zijn. Het betreft een klein aantal vragen en die kunnen we vervangen door internationaal georiënteerde vragen.’

Ook de patiënten die in de bachelor hun verhaal aan de studenten vertellen, moeten dat in het Engels gaan doen. Bos realiseert zich dat het niveau wisselend zal zijn. ‘En dat is helemaal niet erg, want ook in het buitenland communiceren artsen op allerlei verschillende niveaus in het Engels.’

Minor
Nieuw in de internationale variant zijn de bachelorthesis en een minorperiode, een blok van tien weken bedoeld voor verdieping. ‘Het ligt voor de hand dat de thesis over global health gaat, maar dat is niet verplicht’, zegt Bos. ‘Veel belangrijker is dat ze nadenken over wat ze willen doen, kunnen doen en wie ze daarin kan begeleiden. Wij bieden ze een netwerk. Een externe commissie oordeelt over de academische kwaliteit van het concept. Na toestemming krijgt de student een supervisor die hem begeleidt naar de eindthesis. Hiermee heeft de student een visitekaartje om bijvoorbeeld in het buitenland aan een master te beginnen.’

Na de bachelor kunnen de studenten instromen in de reguliere Groningse master geneeskunde, die Nederlandstalig is. Het zit er niet in dat deze ook in het Engels wordt aangeboden, omdat de master is gericht op klinische vaardigheden met veel patiëntencontact. Buitenlandse studenten die de Engelstalige bachelor hebben gevolgd en in Groningen willen blijven, moeten dus Nederlands leren. Daarvoor kunnen ze tijdens de bachelor buiten het curriculum om taalonderwijs volgen bij het taleninstituut van de universiteit.

Bredere blik
Bos vindt de nieuwe bachelor een ideale manier om onderwijsvernieuwing te organiseren. Zo heeft de projectgroep de opleiding kritisch tegen het licht gehouden. Het resultaat is bijvoorbeeld dat de wetenschappelijke vorming van het begin naar het eind van het jaar is verplaatst. ‘Wij hebben ook gekeken waar we de tijd voor de minor vandaan konden halen, en hebben de zorgstage eruit gehaald. Patiëntencontacten organiseren we nu anders: op individuele basis via coachgroepen. Verder hebben we overlap uit het programma gehaald.’

De internationale, Engelstalige geneeskundeopleiding moet uiteindelijk resulteren in een dokter die meer begrijpt dan andere artsen over ziekten die hier spelen en oorzaken of gevolgen hebben over de grens. Bos: ‘Dokters die uit deze opleiding komen zullen kijken met een bredere blik. Ze gaan zich eerder bedenken welke factoren er allemaal meespelen.’

Ingrid Lutke Schipholt

Links:

Geneeskunde studeren in Groningen aan de RuG/UMCG. Decentrale selectie.
Voortgangstoets

Nico Bos: ‘Patiënten laten hun ogen laseren in Turkije en de complicaties mogen we hier oplossen.’beeld: De Beeldredaktie, Pepijn van den Broeke
Nico Bos: ‘Patiënten laten hun ogen laseren in Turkije en de complicaties mogen we hier oplossen.’beeld: De Beeldredaktie, Pepijn van den Broeke
Buitenlandse studenten die de Engelstalige bachelor hebben gevolgd en in Groningen willen blijven, moeten Nederlands leren.
Buitenlandse studenten die de Engelstalige bachelor hebben gevolgd en in Groningen willen blijven, moeten Nederlands leren.
PDF van dit artikel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.