Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kritiek op verplichte visitatie huisartsen

33 reacties

Huisartsen moeten eens in de vijf jaar verplicht gaan deelnemen aan een visitatieprogramma om in aanmerking te komen voor herregistratie. Het verplichte visitatieprogramma, dat is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), krijgt op websites als HuisartsVandaag veel kritiek.

De nieuwe verplichting staat in een brief die het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) vorige week aan de huisartsen hebben gestuurd. De kritiek is onder meer dat het visitatieprogramma er ‘opeens’ is en dat de leden van NHG en LHV niet zijn geraadpleegd. Het lijkt er inderdaad op dat de mededeling voor veel huisartsen nogal onverwacht komt, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG: ‘Maar dat visitatie deel zou uitmaken van de herregistratie-eisen is in 2007 al afgesproken in de algemene ledenraadvergaderingen van NHG en LHV. We zouden er in 2011 mee beginnen en met ingang van 2016 handhaven. Maar blijkbaar is er in de tussentijd onvoldoende over gecommuniceerd.’

Kritiek is er ook op het feit dat juist het NHG het visitatieprogramma heeft ontwikkeld en aanbiedt. Deelname aan het programma kost 189 euro voor niet-leden en 132 euro voor NHG-leden, plus een variabel en onderhandelbaar bedrag van rond de 450 euro voor vier uur met een gespreksleider. Een mooie inkomstenbron voor het NHG, zo wordt gesuggereerd. Dijkstra: ‘Het NHG maakt 0,0 procent winst, de inkomsten zijn bedoeld voor de exploitatie van het programma. En destijds is in de algemene ledenvergadering gezegd dat het juist wenselijk is dat de beroepsgroep zélf het visitatieprogramma ontwikkelt en dat we het niet zouden overlaten aan een externe partij of aan de overheid.’

Critici vinden ook dat de beroepsverenigingen zich te sterk conformeren aan overheid en zorgverzekeraars, die de uitkomsten van de visitaties zouden kunnen gebruiken voor het al dan niet contracteren van huisartsen. Dijkstra: ‘Over de resultaten van het visitatieprogramma wordt niet met andere partijen gecommuniceerd, dus ook niet met zorgverzekeraars. Er wordt alleen aan GAIA doorgegeven dat de huisarts vier punten heeft behaald, namelijk als deze heeft deelgenomen aan het programma, heeft gereflecteerd en plannen voor de toekomst heeft gemaakt. Over de inhoud wordt niets doorgegeven.’

Toch begrijpt Dijkstra dat huisartsen zich druk maken om de visitatie. ‘Het druist misschien in tegen het gevoel van professionele autonomie. Een huisarts wil graag zélf bepalen wat goed is voor z’n vak. Overigens staat op de website mijnvisitatie.nl dat de tijdsinvestering ongeveer vier uur is, uitgesmeerd over minimaal drie maanden. Ik heb de visitatie afgelopen maanden zelf doorlopen en ik was er ongeveer drie uur aan kwijt.’

Simone Paauw

Meer informatie en de brief aan de huisartsen op www.mijnvisitatie.nl

NHG-voorzitter Rob Dijkstra over de visitatie

Lees ook:

Grote lijnen schetsen en toch houvast bieden (federatienieuws)


© iStock
© iStock
Nieuws functioneren disfunctioneren huisartsen nhg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.E. Bartelsman, huisarts, AMSTERDAM Nederland 04-02-2015 01:00

  "Dit zijn mijn vragen over de visitatie!  wat te doen als een huisarts in een samenwerkingsverband werkt en geen patienten op eigen naam heeft. Dit geldt ook voor waarnemers.

  geldt het NHGgeaccrediteerd zijn als voldoende om aan de verplichtingen van de visitatie te voldoen?

  wat te doen als huisarts in een samenwerkingsverband werkt en collega huisartsen hebben andere verloopjaren van hun registratie? Moet een visiteur dan telkens naar dezelfde praktijk terugkomen?

  en als ik nog over geld mag neuzelen...wordt dit bedrag door de verzekeraars in ons honorarium verdisconteerd? Wat een enorm omzet zal worden gegenereerd door de Visitatie leden in de loop van vijf jaar. Reken maar na!

  denkt de RGS dat het " voldoende" scoren met het visitatie verslag een waarborg is voor goede qualiteit als huisarts? Als ik naar mijzelf kijk, dan bemerk ik een beoordelings moeheid. Ieder contact met een service verlener(loodgieter, autodealer, financieeladviseur, tandarts enz enz) stuurt na contact een survey monkey..ik sla ze over. Jullie ook? Zullen onze patienten dat ook doen?
  Als wij het proces van visitatie doorlopen hebben, wat volgens collega Dijkstra slechts 3 uur kost,(dus een wassen neus?) heeft de uitkomst van spiegel informatie dan invloed op ons werk of zelfs invloed op het al dan niet her geregistreerd mogen worden?

  Wanneer durft onze beroepsgroep ons werk eindelijk te beoordelen op inhoud! medische kennis en communicatieve vaardigheden!???? Daar gaat het om!
  Nora Bartelsman


  "

 • A.C.J. Matthee, huisarts, ROERMOND Nederland 04-02-2015 01:00

  "met verbazing kreeg ik als niet nhg lid,,( ik vind het voldoende om H en W te lezen) ,, deze verplichting voor herregistratie wordt door hen opgelegd na ,,uitvergaderen,,.
  Ook ik ben geregistreerd tot mijn 67e en ben van mening ook hier weer sleutelgeld voor mijn opvolger van de prijs voor een gloednieuwe nieuwbouwpraktijk betaald moet worden gezien de verplichting de praktijk geheel onnodig te laten visiteren"

 • S. Patandin, Huisarts, DELFZIJL Nederland 04-02-2015 01:00

  "Waarom moet er nu een visitatie komen?. De accreditatie is volop bezig. Vraag eerst alle huisartsen wat ze ervan vinden."

 • M.E.C. Neijens, huisarts, AMSTERDAM Nederland 03-02-2015 01:00

  "Visitatie is inderdaad iets dat al langer is aangekondigd. Maar in het grote geheel der dingen had ik eerder een actie van de beroepsgroep verwacht die de administratieve en bureaucratische lasten zou verminderen dan er nog eens een vette schep bovenop doen. Er komt alleen maar bij, contracteteren, accrediteren, maar ook vele benchmarks, uploads voor welke organisatie dan ook, cursussen als Caspir, zorgprofielen van pedicuren, zorgplannen voor verbandmiddelen, modules van zorgverzekeraars met allerhande eisen, en intussen het terugschroeven/afschaffen van tarieven voor die zaken die werkelijke substitutie en kwaliteitsverbetering leveren.
  Het is gewoon te veel. Ook al is het allemaal hartstikke goed bedoeld, of zinnig, of zuinig, of alles bij elkaar. Het is te veel en daardoor demotiverend. Dat onze eigen beroepsvereniging er deze schep bovenop doet tegelijk met het drama van de nieuwe bekostiging geeft het gevoel dat deze beroepsgroep niet voor de belangen van ons als huisartsen staat, maar boven het speelveld van belangen is gaan zweven, de mond vol van kwaliteit. Dat is een mond vol los zand als posities niet stevig bewaakt worden. Jammer dat de LHV de huisartsen hierin kwijt is geraakt. "

 • Jos. Rensing, huisarts, den Haag 03-02-2015 01:00

  "In 2007 stond dit verhaal op de agenda van de LHV-ledenraad ( die daar trouwens helemaal niet eens over gaat: de RGS is bij Koninklijk Besluit benoemd en kan zijn eigen koninklijke gang gaan). Voorzover ik mij herinner ( ik was destijds lid van de LHV ledenraad) heeft die ledenraad daar helemaal geen besluit over genomen, met name omdat volstrekt onduidelijk was hoe je op die manier waarnemers en HID'ders zou moeten registeren.
  Dat is nog steeds niet duidelijk.
  Deze hele grap kost elke HA met registratie-wens wel weer 6-8 honderd Euri's zonder dat iemand duidelijk maakt welke kwaliteit daarmee verbeterd wordt.

  Kan mij niks schelen hoor: ik ben geregistreerd tot mijn 67e, maar ik verbaas mij over het makke-schapen gedrag van mijn jongere collega's.

  Ik vind het wel jammer dat sommigen in hun reacties nu weer de LHV aanspreken als de schuldige. MI is het hier het NHG (en niet voor de eerste keer)die belangen van huisartsen verkwanseld."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.