Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Peter Holland; voorzitter KNMG
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG-voorzitter: Verantwoord met de tijd mee...

Plaats een reactie

Het bijzondere van het artsenvak is toch wel dat constant een beroep wordt gedaan op uw flexibiliteit. Niet alleen moet u zich op inhoudelijk niveau telkens bijspijkeren vanwege de vooruitgang in de medische techniek, kennis en middelen, óók moet u steeds nauwlettend maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzing of het mondiger worden van de patiënt volgen en zich daarmee verstaan. U beweegt en verandert mee vanwege uw professionaliteit, de verantwoordelijkheid die u voelt ten opzichte van uw patiënt én ook omdat we dat als beroepsgroep zo hebben afgesproken in regels voor scholing en bijscholing.Veel van die veranderingen komen samen in het project Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefe-ning in de Gezondheidszorg (MOBG), waarvoor de minister verleden jaar een gelijknamige stuurgroep installeerde. Deze stuurgroep moet binnen een termijn van vijf jaar een nieuwe structuur hebben geïntroduceerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld taakherschikking, de introductie van een basisspecialist, de modernisering van specialistenopleidingen, de instelling van een opleidingsfonds én de instelling van een zogenaamd beroepen-orgaan dat verantwoordelijk wordt voor de erkenning en inrichting van de beroepen in de gezondheids-zorg.De KNMG onderschrijft het belang van deze ver-anderingen en denkt binnen de stuurgroep en haar werkgroepen mee hoe we het beste de opleidingen kunnen moderniseren, hoe nieuwe beroepen als nurse practitioner of physician assistant moeten worden geïntroduceerd en gedefinieerd, en hoe de samenwerking tussen professionals verder kan worden bevorderd. Ondanks het feit dat de stuurgroep als een ‘Haagse aangelegenheid’ wordt ervaren, is voor een succesvolle implementatie van de resultaten van de stuurgroep, de inbreng van en de inbedding in de beroepsgroep essentieel.Als KNMG hebben we dan ook een aantal kanttekeningen geplaatst. Eén  kanttekening heeft te maken met de uitspraak van sociaal psycholoog Van der Horst, gedaan tijdens de lustrumbijeenkomst van KNMG District Utrecht die als thema ‘taakherschikking’ had: ‘Het lijkt wel alsof dokters het begrip eindverantwoordelijkheid hebben uitgevonden. Zij blijven zich eindverantwoordelijk voelen, ook voor andere deskundigen.’ Primair geldt dat in elke situatie waarin meerdere hulpverleners bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken, het van belang is dat één van hen de coördinatie op zich neemt en de continuïteit van zorg overziet en bewaakt. Of dit nu eindverantwoordelijkheid heet of niet, deze coördinerende rol moet wel goed worden geregeld, zodat hulpverleners binnen een duidelijk kader werken.Een andere kanttekening heeft te maken met de deskundigheid van artsen en de autonomie van de beroepsgroep die daarvan in het verlengde ligt. De KNMG vindt dat ‘de deskundigen’ bepalen wat thuishoort in de opleidingen: de beroepsgroep die met de voeten in de praktijk van alledag staat, moet aangeven hoe competenties - of specialismen -  worden vormgegeven. De KNMG heeft de stuurgroep MOBG laten weten dat zowel bij de vaststelling van beroepen in de zorg als bij het inrichten van de opleidingen die daarbij horen, de bestaande koppeling met de beroepsgroep moet blijven gewaarborgd.Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten van de stuurgroep MOBG een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de werksatisfactie van artsen. Kijkend naar ‘taakherschikking’ is een groot deel van u het met mij eens: 77 procent van de respondenten van een KNMG-ledenpanel (2003) is van mening dat artsen zich door taakherschikking beter op hun kerntaken kunnen richten; 55 procent vindt dat hierdoor de beroepsuitoefening voor artsen interessanter wordt. Met de tijd meegaan levert veel op voor onze beroepsgroep én ook voor onze patiënten. Zolang dat wel verantwoord gebeurt... Peter Holland, Voorzitter KNMG

De koppeling met de beroepsgroep moeten we waarborgen

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.