Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: Voorschrijven door verpleegkundigen: zorg op maat

Plaats een reactie

Minister Hoogervorst wil dat verpleegkundig specialisten en physician assistants medicatie mogen voorschrijven. Hiervoor is een aanpassing van de Wet BIG noodzakelijk.


In tegenstelling tot de voorbehouden handelingen uit de Wet BIG is voorschrijven van  medicatie niet overdraagbaar. Daarin verschilt Nederland van Engeland en de Verenigde Staten, waar verpleegkundigen al jaren wettelijk bevoegd zijn om onder voorwaarden medicijnen voor te schrijven.In zijn brief van 23 december aan de Tweede Kamer schrijft minister Hoogervorst dat de voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig specialisten als voorbehouden handeling in de Wet BIG moet worden opgenomen. Voor de physician assistant (PA) wil de minister de wet uitbreiden met een experimenteerartikel. Dit beroep is nog niet uitgekristalliseerd voor een definitieve regeling in de wet. Volgens de minister zijn de aanpassingen in de Wet BIG nodig om de omslag naar vraaggerichte zorg en zorg op maat mogelijk te maken. De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) is een van de instrumenten die hieraan moet bijdragen.De Zvw biedt verzekeraars en patiënten meer keuzevrijheid, omdat alleen de aard, inhoud en omvang van de zorg wettelijk worden geregeld. Door wie dat gebeurt en waar, staat niet meer vast. Zorgverzekeraars kunnen hun polissen aanvullen naar gelang de behoeften van de praktijk. De keuzevrijheid die de Zvw biedt, mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg.In 2002 constateerde de RVZ in zijn advies ‘Taakherschikking in de gezondheidszorg’ dat de huidige wet- en regelgeving geen recht doet aan de feitelijke beroepsuitoefening van artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op het gebied van farmacotherapie. De RVZ schreef dat er in de praktijk al sprake is van verregaande vormen van taakverschuiving en adviseerde om ‘verschoven taken te herschikken’. Feitelijk adviseerde de RVZ: het gebeurt, dus legaliseer de ontstane situatie. Hoewel er medisch gezien weinig argumenten zijn waarom niet-artsen bepaalde geneesmiddelen niet zouden kunnen voorschrijven binnen een duidelijk omschreven protocol, vond de  KNMG het RVZ-advies te kort door de bocht. Protocol of niet, farmacotherapie bedrijven vergt een specifieke deskundigheid en het was onduidelijk of de betrokken professionals hieraan kunnen voldoen. De KNMG was huiverig voor voorschrijffouten met alle gevolgen van dien voor de patiënt.Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er veel gebeurd. De eerste PA’s zijn afgestudeerd en binnen de verpleegkundige beroepsgroep is meer duidelijkheid ontstaan over de beroepsstructuur. In zijn brief maakt de minister melding van een tweedeling in het verpleegkundig beroep: de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist onderscheidt zich van de verpleegkundige doordat hij of zij hoog gekwalificeerd is op een deelgebied van de verpleegkunde. Ook medische zorg en behandeling kan deel uitmaken van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig specialist. Voor deze specialisten wordt een register (volgens artikel 14 van de wet BIG) met (her)registratie-eisen aangelegd. Nurse practitioners worden in dit register opgenomen. Deze tweedeling heeft tot gevolg dat ook het stelsel van verpleegkundige opleidingen transparanter wordt.Een landelijk kader voor de opleidingen én een specialistenregister geven artsen inzicht in mogelijkheden en beperkingen van de verpleegkundig specialist. Op basis daarvan moeten artsen en verpleegkundigen met elkaar in gesprek over de verdeling van werkzaamheden tussen verpleegkundigen en artsen, zoals het voorschrijven van medicijnen. Dat verenigt het beste van twee werelden!Arno van Rooijen, beleidsmedewerker opleidingen en artsenloopbaanCorrespondentieadres:

a.van.rooijen@fed.knmg.nl

 

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.