Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
31 mei 2010 3 minuten leestijd

Halbe Zijlstra, VVD

2 reacties

Halbe Zijlstra (1969) staat elfde op de kandidatenlijst van de VVD. Hij is woordvoerder ‘cure’.

Wat mag een arts verdienen?
‘Een goed salaris. Het norminkomen voor de medisch specialist is 220.000 euro. Dat is prima. Huisartsen hebben recht op een vergelijkbaar, maar iets lager inkomen. Hun opleiding is immers een stuk korter. Dat sommige medisch specialisten door systeemfouten zes ton verdienen is buitenproportioneel.
Over het plan om de specialistenhonoraria onder het ziekenhuisbudget te brengen zijn wij zeer kritisch. Het lijkt een achternamiddagbesluit waarvan de consequenties niet goed zijn doordacht. Het lijkt bijvoorbeeld strijdig met marktwerking en concurrentie. Stel dat een ziekenhuis zich wil onderscheiden met heupoperaties. Dan gaat de productie daarvan omhoog. Maar wat als het specialistenbudget op is?
Ook de VVD vindt het maatschapsmodel achterhaald en wij zijn niet per se tegen loondienst, maar dan wel na een gedegen discussie over alle voors en tegens.’

Welke kostenpost kunt u missen?
‘De kosten voor wonen in de verzorgings- en verpleeghuizen. Als je thuis blijft wonen, betaal je gewoon huur of hypotheek. Maar als je in een zorginstelling komt, gaat het ineens ten koste van het zorgbudget. Dat is raar en willen we veranderen.

Verder ontkomen we niet aan pakketverkleining. De VVD vindt dat de politiek heldere normen moet stellen en dat het College voor zorgverzekeringen die normen concreet invult. En niet – zoals nu vaak het geval is – dat politieke partijen zich uitlaten over afzonderlijke verstrekkingen.
Wat ons betreft zitten in het basispakket alleen zaken die op genezing gericht zijn of die onontbeerlijk zijn voor een acceptabele kwaliteit van leven. Welke voorzieningen er dan afvallen, weet ik niet. Ongetwijfeld zullen er zaken bij zitten die pijn doen en mogelijk zelfs bij mij de wenkbrauwen doen fronsen.’

Meer of minder marktwerking in de zorg?
‘Wij zijn voor verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg. Maar wel onder voorwaarden. Meer markt betekent ook meer risico voor de zorgaanbieders. Zonder vers kapitaal komen ze in de problemen. Zorgaanbieders moeten daarom toegang krijgen tot privaat kapitaal. En ze moeten in staat worden gesteld om winst uit te keren. Zonder winstuitkering is geen enkele kapitaalverstrekker bereid het risico te lopen.

De VVD wil geen verrichtingensysteem voor huisartsen. Dat is nu wel opgenomen in de plannen voor de integrale bekostiging van de huisartsenzorg. Volgens ons verhoudt een verrichtingensysteem zich slecht met de poortwachtersfunctie. De belangrijkste taak van een huisarts is mensen geruststellen. Een huisarts moet geen financiële prikkel hebben om een behandeling te starten.’

In hoeverre worden prestaties van artsen of ziekenhuizen openbaar?
‘De boel moet zo transparant mogelijk worden. De VVD is er voor om bij alle tuchtuitspraken de naam van de betreffende arts te vermelden. Voor zorgaanbieders is er geen reden om prestatiegegevens achter te houden. Het is juist een kwestie van beroepseer om te laten zien hoe goed je bent.’

Hoe gaat u de bureaucratie in de zorg verminderen?
‘We hebben altijd al gepleit voor minder DBC’s. Goed dat het er nu van komt. Verder vind ik dat zorginstellingen zijn doorgeschoten in hun fusiedrift. Grote instellingen brengen veel interne verantwoordingsbureaucratie met zich mee. Wij willen de kleinschaligheid weer terug in de zorg. Dat bekent overigens niet dat je overal kleine ziekenhuizen in stand moet houden. Spoedeisende hulp moet overal binnen aanvaardbare tijd beschikbaar zijn, maar voor planbare zorg geldt dat niet.
Tot slot pleit de VVD voor meer verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen. Ze doen nu al veel van het werk, terwijl de geldstroom en de bijbehorende papierwinkel nog vaak via de arts loopt. Door rechtstreekse contractering van verpleegkundigen mogelijk te maken, bespaar je een hoop geld en bureaucratie.’

Hoe krijgen we Nederlanders van drank, vet en tabak af?
‘Mensen moeten zich bewust zijn van de risico’s van bepaalde producten en de overheid moet daar voorlichting over geven. Maar meer ook niet. Wij zijn tegen verboden. En willen ook niet ongezond gedrag bestraffen met hogere premies. Het is immers maar de vraag of ongezond gedrag ook altijd duurder is. Zo is bekend dat de maatschappelijke kosten van roken beperkt zijn. De onduidelijke balans tussen kosten en baten rechtvaardigt geen overheidsingrijpen.’

Robert Crommentuyn

Lees ook:

  • Dossier verkiezingen
  • Meer nieuws

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • I.A.J.M. Meekes, WAGENINGEN 03-06-2010 02:00

    "Kennelijk bent u nog niet zo goed thuis in de materie dat u heeft begrepen dat huisartsen meer doen dan alleen geruststellen. We doen veel, en datgene wat we doen doen we ook nog eens goedkoper dan in de tweede lijn. Zo plaatsen vele huisartsen zelf spiraaltjes (52.45 versus zo'n 1200 euro in de tweede lijn), doen wij eenvoudige ingreepjes, als verwijderen van moedervlekken, ingegroeide teennagels enz. De financiele prikkel voor de zogeheten kleine chirurgie was nu juist bedoeld om patienten uit de dure twee lijn weg te houden. Het kost veel tijd, je moet je apparatuur in orde hebben wat betreft sterilisatie enz. Dus het kost ons ook tijd en geld, de vergoeding die wij krijgen is laag (zie ook bovengenoemd voorbeeld). Er zijn eind jaren negentig/begin deze eeuw een paar pilots gedaan. Destijds was de situatie nl zo als u boven beschrijft. Toen bleek uit die pilots dat huisartsen die gehonoreerd werden voor deze verrichtingen daar in gingen investeren, en daarna ook vaker doen. Dat heeft een forse besparing opgeleverd en is toen ook landelijk ingevoerd. Maar kennelijk bent u hiermee niet bekend? En geruststellen bij een ingegroeide teennagel, ik wil het best proberen hoor. Maar zoals u zich kan voorstellen bedrijf ik dan geen geneeskunst. "

  • A.L. Verdaasdonk, DOORN 03-06-2010 02:00

    "Prima dat u de salarissen van specialisten hoger inschat dan die van huisartsen, maar omdat de opleiding een "stuk korter is"? Blijkbaar bent u niet op de hoogte van het feit dat elke basisarts minimaal 6 jaar onderwijs geniet. Om je te "specialiseren" tot bv dermatoloog, kinderarts, neuroloog, psychiater, longarts dien je nog 5 jaar extra opgeleid te worden. Om je te "specialiseren" tot huisarts 3 jaar. 11 vs 9 jaar, een stuk langer?
    Verder kun je behalve lengte van de opleiding ook andere criteria, zoals complexiteit van het werk dat je verricht mee laten wegen."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.