Inloggen
Laatste nieuws
Marian Hoekstra
2 minuten leestijd
Federatienieuws

De KNMG en haar achterban

Plaats een reactie

De Partij van de Arbeid hield in het kabinet haar poot stijf over de kwestie Uruzgan. Gevolg: het kabinet-Balkenende IV is gevallen.

Achteraf analyserend kun je zeggen dat de Partij van de Arbeid bleef vasthouden aan haar oorspronkelijke standpunt (alle militairen eind 2010 weg uit Uruzgan). Zij heeft zich niet laten verleiden tot een compromis (alleen militairen naar Uruzgan sturen voor training en opleiding) om het kabinet te redden. Ongetwijfeld speelden meerdere factoren een rol, maar voor de PvdA was in ieder geval de relatie met haar achterban daarbij een factor van grote betekenis.

Elkaar op inhoud vinden
Dit zette mij aan het denken over de discussie die gaande is over de relatie van de KNMG met haar achterban. Bijna vier jaar ben ik werkzaam voor de achterban van de KNMG, die georganiseerd is via een structuur van districten. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de relatie tussen de KNMG en haar achterban te ontwikkelen. Regionale bijeenkomsten over inhoudelijke beleidsthema’s (bijvoorbeeld meldcode kindermishandeling, richtlijn palliatieve sedatie) hebben voor de achterban, gezien het toegenomen aantal deelnemers, inmiddels hun waarde bewezen.

Naast het brengen van inhoudelijke thema’s nodigt de KNMG haar achterban regelmatig uit, via het ledenpanel, enquêtes, interviews, invitationals et cetera, om mee te discussiëren over standpunten met betrekking tot beleidsthema’s als alternatieve geneeswijzen en medische ouderenzorg. Kortom, de KNMG en haar achterban weten elkaar op inhoud steeds beter te vinden.

Wie is die achterban?
Sinds de oprichting van de Federatie KNMG in 1998 staat de wijze waarop de relatie tussen de KNMG en haar achterban is georganiseerd, dat wil zeggen de districtenstructuur, ter discussie.

Interessant vind ik daarom de vraag: Wie of wat bedoelen we nu eigenlijk als we het hebben over de achterban van de KNMG? Navraag in mijn omgeving levert een variatie aan antwoorden op, afhankelijk aan wie je de vraag stelt. Antwoorden die het meest gegeven worden, zijn

  • alle artsen in Nederland*
  • de beroepsverenigingen (en hun leden), die gezamenlijk de federatie KNMG vormen
  • de individuele leden van de vereniging KNMG (dat zijn er ongeveer 2000).

Stel je mij de vraag, dan antwoord ik dat alle artsen in Nederland tot de achterban van de KNMG behoren. Als je een van de federatiepartners die vraag stelt, komt er ongetwijfeld een ander antwoord.

Binnenkort vindt binnen het federatiebestuur van de KNMG de discussie plaats over de organisatie van de relatie met de achterban. Een lastige discussie, als niet tegelijkertijd overeenstemming wordt bereikt over wat er nu bedoeld wordt met die achterban. Pas als we het daarover eens zijn, heeft een discussie over de organisatie daarvan kans van slagen.

À propos: of het luisteren naar de achterban zich voor de Partij van de Arbeid terugbetaalt, zal bij de verkiezingen in juni moeten blijken.

Marian Hoekstra, beleidsadvisur KNMG

Correspondentieadres: m.hoekstra@fed.knmg.nl

* Zoals in de Missie uit het Beleidsplan van de KNMG, februari 2007.

<strong>PDF van het Federatienieuws</strong>
Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.