Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Nieuws

Werknemers klagen over schending privacy

Plaats een reactie

Zieke werknemers klagen steeds vaker over schending van hun privacy. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde jaar­rapportage over 2005 van het Landelijk Meldpunt Arbo- en reïntegratiedienstverlening (LMA). Bedrijfsartsen verstrekken ook vaker medische gegevens aan organisaties die daar niets mee te maken hebben.


In 2004 kreeg het LMA vier ‘zuivere’ privacyklachten. In 2005 waren dat er negentien en in de eerste helft van 2006 al dertien. Karel Boomsma van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) verzorgt de cijfers van het LMA. Volgens hem staan de gesignaleerde problemen rond privacy en het medisch beroepsgeheim niet op zichzelf. ‘Je ziet een verband met de ontwikkelingen in de arbodienstverlening. Als gevolg van de liberalisering is er sprake van een zeker verruwing. Daarmee bedoel ik dat er steeds meer spanning is tussen arbodiensten en werkgevers, maar ook tussen de bedrijfsartsen en werknemers.’


NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg herkent het beeld dat het BPV&W schetst niet. ‘Wij zien het als onze taak om de medische gegevens van mensen goed te beschermen. Elke klacht is uiteraard waardevol en uniek. Maar we hebben het wel over een tiental klachten op 2,4 miljoen contacten tussen werknemers en bedrijfsartsen.’Sinds de liberalisering van de Arbowet is het percentage bedrijven dat is aangesloten bij een externe arbodienst, gedaald naar 93 procent; geschat wordt dat 16 procent van alle bedrijven de arbodienst binnenkort de rug toekeert. Volgens het BPV&W is de komst van een nieuwe groep arboprofessionals niet louter positief. Volgens Boomsma worden taken die eerst door een bedrijfsarts werden gedaan nu vaak door casemanagers, verzuimconsulenten of P&O-functionarissen uitgevoerd. ‘Er kan dus iets misgaan met de verstrekking van medische gegevens aan derden. Er wordt veel informatie heen en weer geschoven. Mensen die bij ons klaagden, vonden ook dat ze te weinig invloed hadden op de behandeling van hun reïntegratieproces. De eerste probleemanalyse wordt nu veelal door deze medewerkers gedaan en niet meer altijd door een medisch bevoegd persoon.’Over de betrokkenheid van niet-medisch personeel in het arbotraject is NVAB-voorzitter bezorgd. Rodenburg: ‘Het is een soort vooruitgeschoven post, waarop wij geen of weinig invloed hebben. De probleemanalyse is echt voorbehouden aan medische professionals. Werknemers zijn het meest gebaat bij een rustig verloop van het arboproces in samenspraak met de bedrijfsarts. We houden deze ontwikkeling scherp in de gaten.’ << Dana Ploeger

Nieuws beroepsgeheim
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.