Inloggen

Meer over voeding

 • Gooi het leefstijlroer om

  De geneeskundestudie heeft veel te weinig aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl. Daarom richtte een groep studenten vijf jaar geleden Student en Leefstijl op. ‘We hopen de maatschappij een stukje gezonder te maken.’

 • Kijk op leefstijl van zorgverlener en diabetespatiënt verschilt

  Zorgverleners en patiënten met diabetes zien de noodzaak van een leefstijlaanpak vaak verschillend. Dat blijkt uit een onderzoek van Yvo Sijpkens, internist in Haaglanden Medisch Centrum en Gerda Pot en Peter Voshol, onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.

 • Beter goed gevoed dan te nuchter voor een ingreep

  Als een nuchtere patiënt op een zuurtje sabbelt, hoeft de operatie niet te worden uitgesteld, want zo’n snoepje is eigenlijk gewoon een heldere vloeistof. Deze kennis en nog veel meer is te vinden in de vernieuwde richtlijn Perioperatief voedingsbeleid. Voorzitter en anesthesioloog Mireille van Stijn en vicevoorzitter en kinderchirurg Joep Derikx van Amsterdam UMC vernieuwden die samen met een multidisciplinaire werkgroep.

 • Artsen roepen op tot publiekscampagne leefstijl

  Ruim zeventig artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties roepen op tot een publiekscampagne voor een gezonde leefstijl. Ze wijzen erop dat een ongezonde leefstijl bepalend kan zijn voor de ernst en het beloop van een covid-19-infectie.

 • Voedingsadvies leidt regelmatig tot spraakverwarring

  Voeding speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekte en bij het herstel na ziekte. Toch krijgt het maar weinig aandacht in geneeskundeopleidingen en de medische praktijk. En dat terwijl er veel te leren valt van voedingsleer.

 • Premiekorting bij gezond gedrag: moeten we dat willen?

  Apps van zorgverzekeraars om beweging en gezonde voeding te stimuleren, hebben niet alleen maar voordelen. Bovendien is het de vraag of de verantwoordelijkheid voor preventie en gezondheid moet verschuiven van arts naar patiënt.

 • Span je bilspieren aan tijdens een consult

  ook wij als zorgprofessionals moeten eraan geloven. Momenteel is er dat rotvirus waarbij het hollen of stilstaan is. Het letterlijke hollen schiet er helaas veelal bij in. Binnen Defensie hebben we hier een oplossing voor.

 • Gezond, plantaardig dieet verkleint kans op diabetes type 2

  Een gezond, plantaardig dieet vermindert de kans op diabetes type 2, waarschijnlijk door een lagere kans op langetermijngewichtstoename. Dit vonden Frank Qian e.a. in een systematische review en meta-analyse, die vandaag is gepubliceerd in JAMA.

 • Meer kans op hart- en vaatziekten door bewerkt voedsel

  Eerdere studies lieten al zien dat consumptie van zwaar bewerkte voeding leidt tot onder andere obesitas en hypertensie. Twee recentelijk gepubliceerde studies in The BMJ laten nu ook een verband zien met hart- en vaatziekten en mortaliteit.

 • Artsen oneens over wanneer prematuren vaste voeding moeten krijgen

  Nederlandse artsen adviseren ouders verschillend over het beste moment waarop een prematuur geboren kind met vaste voeding kan beginnen. Dit kwam naar voren uit enquêtes die Karin Vissers e.a. afnamen bij jgz- en kinderartsen, al dan niet in opleiding. De resultaten verschijnen in Voeding Nu.

 • Mdl-artsen richten taskforce voeding op

  De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen zoekt artsen, diëtisten en andere professionals die zich met voeding bezighouden voor haar onlangs opgerichte taskforce voeding. Met dit initiatief moet voeding op de agenda van de mdl-arts komen en ‘kennis en klinisch leiderschap’ op dit gebied op peil worden gebracht.

 • Omega-3-vetzuursupplementen geen effect

  Mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten verlagen hun kans op cardiovasculaire aandoeningen of voortijdige sterfte niet door omega-3-vetzuur-supplementen te slikken. Dit concluderen Theingi Aung e.a. op basis van een meta-analyse waarover zij in JAMA Cardiology schreven.

 • Onderzoek naar effect energiedrank op kinderen

  Er komt een onderzoek naar energiedrankjes. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) liet maandagavond weten dat dit onderzoek speciaal focust op de gezondheidseffecten van de combinatie van cafeïne en suiker op kinderen en jongeren. Hij wil weten hoe andere landen daarmee omgaan.

 • De dokter en het lichte meisje

  Ik heb nu gezien wat het is. Hoe ingrijpend het kan zijn. En hoe moeilijk de obsessie is te doorbreken. Ik heb het over orthorexia nervosa. Mensen die hardnekkig vasthouden aan wat zij verstaan onder ‘goede voeding’.

 • Geen eerherstel voor verzadigde vetten

  Wie relatief veel verzadigde vetten binnenkrijgt, heeft een lagere kans op vroegtijdig overlijden. Dit is een van de opvallende bevindingen uit een grootschalig voedingsonderzoek dat in The Lancet verscheen. Richtlijnen herzien dus? Nee, zegt Jaap Seidell: ‘Als het gaat om methodologie, zijn er niet heel veel zwakkere studies dan deze.’ Daarnaast druisen de resultaten minder in tegen wat we al weten, dan op het eerste gezicht het geval lijkt.

 • Gepersonaliseerde voeding

  Een dag over op maat gesneden voedingsadviezen omdat voedsel invloed kan hebben op de buik en het brein.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.