Medisch specialismen
2 minuten leestijd
dossier

Plastische chirurgie

Het beroep

Het specialisme plastische chirurgie, officiële benaming 'plastische, reconstructieve- en handchirurgie' is het specialisme dat zich bij uitstek bezig houdt met het herstel van vorm en functie van lichaamsdelen. Hierbij gaat het om herstel van lichaamsafwijkingen en verminkingen of uiterlijke onvolkomenheden die verstoord zijn door ofwel een aangeboren afwijking (zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen) ofwel later verkregen zijn (door een ongeval, een infectie of operatie).

Ook reconstructies van patiënten die voor een kanker in het hoofd-halsgebied geopereerd worden, zoals kanker van de tong of mondholte, worden door plastisch chirurgen uitgevoerd. Een heel belangrijk onderdeel van de plastische chirurgie omvat de handchirurgie.

Tevens houdt de plastisch chirurg zich bezig met aspecten van het uiterlijk, die de patiënt ervaart als storend, maar die geen ziekte vormen. Vaak geeft dit de patiënt lichamelijke of psychische klachten. Bij deze gevallen gaat het om esthetische of cosmetische chirurgie.

De opleiding

De aios volgt de vooropleiding heelkunde, bedoeld in het Besluit heelkunde en volgt de basiscursus heelkundige specialismen, zoals die onder auspiciën van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum wordt gegeven, neemt deel aan de toetsen en legt deze met goed gevolg af.

Om plastisch chirurg te worden, moet je eerst het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Hierna kunt je je specialiseren in de plastische chirurgie.

De opleiding is ingedeeld in een tweejarige vooropleiding heelkunde en een vierjarige vervolgopleiding plastische chirurgie. De vooropleiding vindt plaats in een chirurgische opleidingskliniek.

De vervolgopleiding wordt in een A-opleidingskliniek voor plastische chirurgie gevolgd. Binnen deze vervolgopleiding kan gedurende één jaar een stage in een andere opleidingskliniek (eventueel een B-opleidingskliniek) gevolgd worden of kan bijvoorbeeld een buitenlandse stage gedaan worden.

Gedurende de vervolgopleiding wordt theoretisch onderwijs gevolgd, met per jaar twee schriftelijke examens. Het onderwijs en de examinering wordt door de commissie Opleiding en Examinering (ONE) verzorgd. Het afsluitend mondelinge examen valt onder verantwoordelijkheid van het Concilium Plastico-Chirurgicum. Het Europese (EBOPRAS) examen geeft vrijstelling voor het Nederlandse mondelinge examen.

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar en bestaat uit een vooropleiding van twee jaar in de heelkunde en een vervolgopleiding van vier jaar in de plastische chirurgie.

Informatieadressen

Vacatures

Voor de laatste vacatures ga je naar medischcontactbanen.nl


LEESTIPS

 • Plastische chirurgie: een pracht­specialisme voor creatievelingen

  Medische kennis, een fijne anatomie, creativiteit en esthetiek: begrippen die allemaal samenkomen in de plastische chirurgie. Daarbij heb je te maken met een brede diagnostiek en dito patiëntenpopulatie. Zesdejaarsaios Bram Smarius: ‘Het is precisie­werk, je moet soms echt puzzelen.’

 • Twee kromme pinken

  Een 14-jarig meisje komt op onze polikliniek plastische chirurgie omdat haar beide pinken geleidelijk wat krom zijn gaan staan. Dat begint te hinderen als ze haar vingers stoot. In haar familie komen geen reumatologische aandoeningen of huidziekten voor.

 • Twee berispingen voor cosmetisch arts toch wat te veel van het goede

  Twee vrouwen wenden zich in 2017 tot een arts voor een cosmetische ingreep aan de onderoogleden. Na de ingreep ontstaan complicaties en ze dienen allebei in 2021 een klacht in. Of ze elkaar kennen wordt niet duidelijk, maar hun klachten vertonen veel gelijkenissen. Zo waren ze allebei vooraf in de veronderstelling dat ze te maken hadden met een plastisch chirurg. Hij vermeldde op zijn website wel zijn opleiding tot plastisch chirurg, maar zei er niet bij dat hij sinds 2011 niet meer als zodanig geregistreerd was. Het Centraal Tuchtcollege vindt het tuchtrechtelijk verwijtbaar dat (potentiële) patiënten op het verkeerde been worden gezet.

 • Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog was een artillerieoorlog, die leidde tot veel en vreselijke lichamelijke verwondingen, hoezeer shellshock en gifgas daarna ook het beeld van de strijd zijn gaan bepalen. Onder die lichamelijke verwondingen ook verwondingen aan het aangezicht, die naast persoonlijke ook een enorm sociaal-maatschappelijk effect hadden.

plastische chirurgie

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.