Reacties
Joke Meulmeester
2 minuten leestijd
ingezonden reactie

Wordt schijnveiligheid de norm? 

1 reactie

Al vele jaren adviseer ik artsen over kwetsbare gezinnen. Na het bespreken van de zorgen, bekijken we mogelijke verdere stappen. We maken een plan om de ongewenste situatie te stoppen en te voorkomen – en spreken af wanneer er zal worden gemeld. Het gaat om kwetsbare gezinnen die willen meewerken en waar de adviesvrager het vertrouwen van de betrokkenen heeft. Melden lijkt dan de veiligheid van het gezin niet te verbeteren, eerder te verslechteren.

Na 1 januari 2019 hebben alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode vallen – dus ook artsen – een eigen afwegingskader. Hierin staat wanneer de beroepsgroep moet gaan melden. Melden is officieel niet verplicht. De Raad van State heeft gesteld dat voor een meldplicht meerdere wetten moeten worden aangepast. Voor artsen verandert er niet zoveel als we de stappen in het afwegingskader volgen. 

De wetgever heeft echter ook bepaald dat bij adviesvragen waarbij de adviesvrager zelf met het gezin verder gaat, gegevens van het betrokken gezin geregistreerd moeten worden door Veilig Thuis. Nu worden adviezen geregistreerd op naam van de adviesvrager. Bij registratie zal de adviesvrager het gezin hiervan op de hoogte moeten stellen. Veilig Thuis moet dit ook doen. De ruimte om hiervan af te wijken is beperkt. Registratie van gezinsgegevens kan een drempel opwerpen om advies te vragen – terwijl die drempel de afgelopen 10 jaar merkbaar lager was geworden. 

Veilig Thuis krijgt ook een radarfunctie waarbij instanties kunnen vragen of een gezin bekend is. Registratie na een advies lijkt het doel (veiligheid) volledig voorbij te schieten. Deze schijnveiligheid berust op de ongefundeerde overtuiging dat registreren veiligheid brengt, ingegeven door incidenten en gevoed door raadgevers die niet in de rauwe werkelijkheid van de praktijk staan. 

Joke Meulmeester, vertrouwensarts inzake kinder- en oudermishandeling 

REACTIE KNMG

Een dokter moet anoniem advies bij Veilig Thuis kunnen vragen, vindt ook de KNMG. Anders zou de arts zijn beroepsgeheim moeten doorbreken zonder dat duidelijk is of dit nodig is om het kind te beschermen. Ook zou dit onwenselijke belemmeringen kunnen opwerpen om deskundig advies in te winnen. De KNMG hecht dan ook aan de huidige verplichting in stap 2 van het stappenplan om anoniem advies bij Veilig Thuis te vragen. Let wel: de wetgever heeft nog niet bepaald dat de wetgeving over stap 2 aangepast zal worden, VWS heeft extern advies gevraagd over voor- en nadelen. KNMG, LHV en NHG hebben zich in dit adviestraject tegen een dergelijke aanpassing uitgesproken. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Robinetta de Roode, adviseur gezondheidsrecht KNMG

kindermishandeling veiligheid ingezonden reactie meldplicht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Bart Bruijn

    Huisarts, Streefkerk

    "gevoed door raadgevers die niet in de rauwe werkelijkheid van de praktijk staan."

    Wat lijden we daar toch veel onder in de zorg. En de beslissers voor wie hetzelfde geldt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.