Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Lode Wigersma Jean-Paul Glaser Chris Vleugels
22 januari 2013 2 minuten leestijd

Medische info aan derden te riskant (4)

Plaats een reactie

Lode Wigersma, directeur beleid & advies van de KNMG, reageert met drie ongefundeerde, incorrecte en onnavolgbare stellingen (MC 48/2012: 2738) op ons artikel over het verstrekken van medisch informatie van patiënten (MC 45/2012: 2523).

Wij zouden menen dat behandelend artsen ‘altijd’ moeten meewerken aan informatieverzoeken van derden. Het inhuren van medisch-specialistische expertise door derden is volgens Wigersma in niemands belang en werkt (onnodige) meerkosten en vertraging in de hand. Tevens zouden wij overdracht van het gehele medische dossier aan de medisch adviseur propageren.

Hoewel Wigersma correct beargumenteert dat de KNMG enkel onder voorwaarden achter informatieverstrekking aan derden staat, impliceert dit ook dat de KNMG van artsen verwacht dat ze meewerken aan voorwaardelijke informatieverstrekking aan derden. Zijn focus op de voorwaarden voor informatieverstrekking gaat voorbij aan de kern van ons artikel dat aantoont dat informatieverstrekking aan derden in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook, niet behoort tot het domein van de behandelend arts.

Wij hebben laten zien dat inhuren van medisch-specialistische keuringsexpertise door derden bejegening op maat is en de behandelrelatie dient vanwege het cruciale verschil tussen keuren en behandelen. Financiële en tijdsbezwaren gerelateerd aan het inhuren van keurende specialisten mogen nimmer een reden zijn (de vertrouwelijkheid van) de behandelrelatie te verstoren. Overhandiging van een dossierafschrift aan de patiënt zodat deze eventueel met zijn advocaat kan beslissen of c.q. welke informatie hij overhandigt aan de keurend specialist, werkt privacybeschermend en plaatst het besluitvormingsproces over keuringszaken formeel waar het hoort: buiten de behandelrelatie. Wij hebben nergens voorgesteld dat een dossierafschrift overhandigd moet worden aan de keurend arts.

De vraag waarom de KNMG voorbijgaat aan onze oproep om de behandelrelatie te beschermen, verdient een nader antwoord.

 

Jean-Paul Glaser, psychiater

Chris Vleugels, psychiater, Brunssum

 

Naschrift

De KNMG hanteert het uitgangspunt dat een behandelend arts feitelijke medische informatie met toestemming van de patiënt mag verstrekken aan derden. Dit vloeit voort uit artikel 7:457 BW. Daarin staat dat aan anderen geen inzage in of afschrift van het dossier wordt gegeven dan met toestemming van de patiënt. Glaser en Vleugels gaan een stap verder en menen dat het verstrekken van informatie aan derden niet tot het domein van de behandelend arts behoort. Dat is een interessante stelling, die verder reikt dat de wettelijke bepaling. De auteurs stellen verder dat behandelend artsen een dossierafschrift aan de patiënt kunnen overhandigen, zodat deze zelf kan beslissen of en welke informatie hij overhandigt aan de keurend arts. De KNMG bestrijdt dit ook niet. De patiënt heeft immers recht op een afschrift van zijn medisch dossier. Dit legt echter wel een grote verantwoordelijkheid bij de patiënt om zorgvuldig met die (doorgaans vertrouwelijke) gegevens om te gaan. Het is de vraag of de behandelrelatie op die manier beter beschermd wordt. Immers, de discussie tussen de behandelend arts en de patiënt gaat dan niet meer over de te verstrekken medische informatie, maar wordt mogelijk verlegd naar een discussie over welke gegevens überhaupt in het patiëntendossier mogen worden opgenomen. Ook dat is onwenselijk. De KNMG-richtlijnen worden om de paar jaar herzien. Dat gebeurt ook met de richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. De KNMG nodigt de auteurs in dat kader van harte uit om hun visie in een gesprek nader toe te lichten.

 

Lode Wigersma, directeur beleid & advies KNMG, Utrecht

KNMG
  • Lode Wigersma

    Lode Wigersma is voorzitter van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), de vereniging voor sociaal geneeskundigen die zich bezighouden met beleid, advies en indicatie.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.