Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Medische info aan derden te riskant

Plaats een reactie

De psychiaters Jean-Paul Glaser en Chris Vleugels betogen dat de KNMG-richtlijnen voor het verstrekken van patiëntinformatie aan derden onhoudbaar zijn (MC 45/2012: 2523). Hun stelling dat behandelend artsen altijd moeten meewerken aan verzoeken van beoordelend artsen of anderen is echter onjuist. De KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (2010) roepen juist op tot terughoudendheid bij informatieverzoeken van derden. Volgens deze richtlijnen mag informatie onder twee voorwaarden worden verstrekt: er moet sprake zijn van een gerichte vraag en de patiënt moet expliciet toestemming geven voor de informatieverstrekking. De KNMG meent dat zo optimaal recht wordt gedaan aan de privacy van de patiënt en dat de vrije toegang tot de gezondheidszorg zo min mogelijk onder druk komt te staan. Overigens: de te verstrekken informatie moet altijd feitelijk van aard zijn; de behandelend arts houdt zich verre van een oordeel.

De KNMG ziet ook geen meerwaarde in het voorstel van Glaser en Vleugels. Altijd medisch-specialistische expertise inroepen is in niemands belang. Het werkt (onnodige) meerkosten in de hand en het vertraagt. Dit is in niemands belang. Verder kan juist het overdragen van het hele dossier aan een medisch adviseur, zoals door auteurs voorgesteld, een disproportionele inbreuk op de privacy opleveren. Hetzelfde geldt overigens als een patiënt zijn hele dossier opvraagt en overdraagt aan de informatievrager.

Gelukkig biedt de KNMG-richtlijn de behandelend arts dus de ruimte om bij een verzoek om informatie zelf af te wegen of er sprake is van een gerichte vraag en van expliciete toestemming van de patiënt.

 

Lode Wigersma, directeur beleid & advies KNMG, Utrecht

  • Lode Wigersma

    Lode Wigersma is voorzitter van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), de vereniging voor sociaal geneeskundigen die zich bezighouden met beleid, advies en indicatie.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.